Place | Interpretacje podatkowe

Place | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to place. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizowaną inwestycją pn. „Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia”.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 22 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizowaną inwestycją pn. „ Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia ”. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismami w dniach 1 i 2 marca 2018 r. m.in. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy i przeformułowanie zadanego pytania. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina w roku 2018 zamierza ponieść wydatki na zadanie pn. „ Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia ”. Gmina zamierza skorzystać z dofinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Inwestycja będzie polegać na wykonaniu nowego placu wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy budynku mienia komunalnego wynajmowanego pod potrzeby świadczenia usług zdrowotnych. Po zakończeniu realizacji inwestycji plac pozostanie własnością Gminy i nie będzie przekazany na rzecz podmiotów zewnętrznych. Ponadto, w piśmie z dnia 1 marca 2018 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał m.in., że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a wydatki poniesione przez Gminę w związku z realizowaną inwestycją pn. „ Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia ” będą dokumentowane fakturami wystawionymi na Gminę. Natomiast, w piśmie z dnia 2 marca 2018 r.
2018
10
mar

Istota:
Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji przez gminę.
Fragment:
Inwestycje są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR. Zatem w myśl powyższych przepisów nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. inwestycji nie służą czynnościom opodatkowanym, ponieważ Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami. Tym samym nie przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z budową kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Z treści wniosku wynika ponadto, iż po zakończeniu zadań inwestycyjnych zbudowane sieci zostaną przekazane nieodpłatnie Zakładowi Gospodarki Komunalnej, który będzie dokonywał sprzedaży usług dostarczania wody i przyjmowania ścieków. Przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się - zgodnie z art. 8 ust. 1 - każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Jako odpłatne świadczenie usług traktuje (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy słuszne jest stanowisko podatnika dot. sprzedaży prawa wieczystego użytkowania wraz z placem utwardzonym?.
Fragment:
We wniosku zawarto pytanie: "czy słuszne jest stanowisko podatnika dot. sprzedaży prawa wieczystego użytkowania wraz z placem utwardzonym"?. Z treści pisma wynika, że w 2004 r. nabył Pan prawo wieczystego użytkowania wraz z placem utwardzonym, w stosunku do którego przy kupnie nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zastosowano zwolnienie od podatku towarów i usług, gdyż plac został wybudowany w 1984 r., więc od roku w którym zakończono budowę minęło co najmniej 5 lat. Następnie sprzedał Pan prawo wieczystego użytkowania wraz z placem utwardzonym (budowlą według Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych) będącym jego częścią i nie naliczył podatku od towarów i usług, traktując tą sprzedaż jako zwolnioną. Stwierdza Pan, że plac utwardzony jest budowlą oraz towarem używanym. W trakcie użytkowania nie poniesiono żadnych wydatków na ulepszenie. Zdaniem Pana, prawidłowo nie naliczano podatku od towarów i usług przy sprzedaży placu utwardzonego oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu. Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług.
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Place
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.