Plac manewrowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to plac manewrowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

1. Jak wyliczyć kwotę do amortyzacji placu manewrowego stanowiącego część gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste, skoro w akcie notarialnym określona została kwota za cały grunt?
2. Czy do ewidencji środków trwałych wpisać należy prawo wieczystego użytkowania gruntu, który nie podlega amortyzacji, osobno i plac manewrowy (jako budowlę) osobno, jeżeli tak to w jakich przyjąć to kwotach?

Fragment:

(...) cenę rynkową każdego składnika majątku oraz należy pamiętać, aby ich suma odpowiadała sumie zawartej w akcie notarialnym. Ponadto należy dodać, że przy dokonywaniu przez podatnika własnej wyceny wartości początkowej środka trwałego według cen rynkowych, dopuszczalne jest skorzystanie m.in. z pomocy osób posiadających wiedzę fachową w tym zakresie, w tym biegłych. Zatem, w przedmiotowej sprawie, należy odrębnie zaewidencjonować jako środki trwałe grunt i odrębnie plac manewrowy. Z cytowanych powyżej przepisów wynika, iż – w przypadku środków trwałych nabytych w drodze kupna – wartość początkową środka trwałego stanowi cena nabycia, którą – w przedmiotowej sprawie – jest wartość rynkowa, rzeczy lub praw majątkowych jaką określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego (...)