Plac budowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to plac budowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
15
mar

Istota:

Czy prace instalacyjne wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach poszczególnych Projektów w oparciu o umowę ramową podpisaną ze Zleceniodawcą z siedzibą w Niemczech powinny być traktowane jako odrębne place budowy, a tym samym uznanie jednego z placów budowy za zagraniczny zakład Wnioskodawcy nie będzie przesądzać o tym, że pozostałe place budowy także stanową zagraniczny zakład Wnioskodawcy

Fragment:

W związku z powyższym, w przypadku gdy przedsiębiorca prowadzi kilka placów budowy na terytorium jednego z umawiających się państw, konieczne jest ustalenie, czy przedmiotowe place budowy mogą być rozpatrywane odrębnie dla potrzeb przepisów dotyczących ustalenia zagranicznego zakładu, czy też będą stanowiły jeden plac budowy. Zgodnie z Komentarzem, kryterium pozwalającym na ustalenie, czy place budowy należy traktować jako jedną jednostkę jest fakt, że stanowią one całość w sensie handlowym i geograficznym. Natomiast, gdy place budowy nie stanowią całości pod względem handlowym i geograficznym, powinny być traktowane odrębnie. Takie kryterium odrębności placów budowy, prac montażowych czy instalacyjnych przyjmują również polskie organy podatkowe, co zostało potwierdzone w odpowiedzi Ministra Finansów z 8 sierpnia 2002 r. na interpelację poselską nr 1738 z 16 lipca 2002 r., przekazaną pismem z 19 lipca 2002 r. Znak SPS-0202-1738/02. W przedmiotowym piśmie Minister Finansów stwierdził: „ (...) przy ustalaniu, jak długo istnieje dany plac budowy, nie należy brać pod uwagę okresu spędzonego poprzednio przez przedsiębiorcę na innych placach budowy, które nie mają z obecnym żadnego związku. Jednakże należy zauważyć, iż jeśli place budowy stanowią całość w sensie ekonomicznym i geograficznym, to należy traktować je jako odrębną jednostkę, czyli jeden plac budowy ”. Zdaniem Wnioskodawcy, z odpowiedzi Ministra Finansów jasno wynika, że brak powiązań pomiędzy wykonywanymi przedsięwzięciami oznacza, że projekty te nie stanowią całości w sensie ekonomicznym i geograficznym, lecz są odrębnymi przedsięwzięciami.

2016
13
mar

Istota:

Czy prace instalacyjne wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach poszczególnych Projektów w oparciu o umowę ramową podpisaną ze Zleceniodawcą z siedzibą w Niemczech powinny być traktowane jako odrębne place budowy, a tym samym uznanie jednego z placów budowy za zagraniczny zakład Wnioskodawcy nie będzie przesądzać o tym, że pozostałe place budowy także stanową zagraniczny zakład Wnioskodawcy

Fragment:

W związku z powyższym, w przypadku gdy przedsiębiorca prowadzi kilka placów budowy na terytorium jednego z umawiających się państw, konieczne jest ustalenie, czy przedmiotowe place budowy mogą być rozpatrywane odrębnie dla potrzeb przepisów dotyczących ustalenia zagranicznego zakładu, czy też będą stanowiły jeden plac budowy. Zgodnie z Komentarzem, kryterium pozwalającym na ustalenie, czy place budowy należy traktować jako jedną jednostkę jest fakt, że stanowią one całość w sensie handlowym i geograficznym. Natomiast, gdy place budowy nie stanowią całości pod względem handlowym i geograficznym, powinny być traktowane odrębnie. Takie kryterium odrębności placów budowy, prac montażowych czy instalacyjnych przyjmują również polskie organy podatkowe, co zostało potwierdzone w odpowiedzi Ministra Finansów z 8 sierpnia 2002 r. na interpelację poselską nr 1738 z 16 lipca 2002 r., przekazaną pismem z 19 lipca 2002 r. Znak SPS-0202-1738/02. W przedmiotowym piśmie Minister Finansów stwierdził: „ (...) przy ustalaniu, jak długo istnieje dany plac budowy, nie należy brać pod uwagę okresu spędzonego poprzednio przez przedsiębiorcę na innych placach budowy, które nie mają z obecnym żadnego związku. Jednakże należy zauważyć, iż jeśli place budowy stanowią całość w sensie ekonomicznym i geograficznym, to należy traktować je jako odrębną jednostkę, czyli jeden plac budowy ”. Zdaniem Wnioskodawcy, z odpowiedzi Ministra Finansów jasno wynika, że brak powiązań pomiędzy wykonywanymi przedsięwzięciami oznacza, że projekty te nie stanowią całości w sensie ekonomicznym i geograficznym, lecz są odrębnymi przedsięwzięciami.

2014
11
maj

Istota:

W zakresie opodatkowania dochodu:
- z realizacji prac budowlanych na terenie Belgii,
- związanego z pracami konstruktorskimi, koordynacją prac, prefabrykacją oraz dostarczeniem okien na plac budowy

Fragment:

Ustęp 3 ma zastosowanie do planowania i nadzorowania na placu budowy danego budynku.” Natomiast w komentarzu do art. 5 ust. 3 pkt 19 Modelowej Konwencji OECD wskazano, że „ Plac budowy istnieje od dnia, w którym przedsiębiorca rozpoczyna swoją działalność, co obejmuje wszelkie prace przygotowawcze wykonane w państwie, w którym ma być wzniesiona budowla, a więc na przykład założenie biura studiów budowlanych. W zasadzie plac budowy istnieje do czasu zakończenia budowy lub całkowitego jej zaniechania. Nie można uważać, że plac budowy przestaje istnieć, jeżeli prace są przerwane czasowo. Sezonowe lub inne czasowe przerwy powinny wchodzić w okres liczony jako trwanie placu budowy. Sezonowe przerwy mogą być spowodowane złą pogodą. Czasowe przerwy mogą być spowodowane np. brakiem materiałów lub brakiem siły roboczej. (...) Jeżeli przedsiębiorstwo (wykonawca generalny), które podjęło się wykonania całości prac związanych z danym projektem, powierzy następnie całość lub część prac podwykonawcy, to czas spędzony na budowie przez każdego podwykonawcę powinien być traktowany jako czas zużytkowany przez wykonawcę generalnego. Również podwykonawca posiada zakład na placu budowy, jeżeli jego prace trwają dłużej niż 12 miesięcy. ” Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka jest rezydentem podatkowym w Polsce; w ramach prowadzonej działalności świadczy m.in. usługi budowlane.

2011
1
sie

Istota:

W jakim kraju Wnioskodawca powinien płacić podatek dochodowy oraz czy urząd innego kraju może żądać od Wnioskodawcy zamknięcia firmy w Polsce, a otwarcia jej w Niemczech?

Fragment:

Również pojęcie "montaż" nie ogranicza się do prac instalacyjnych związanych z placem budowy, ale obejmuje również instalowanie nowych urządzeń, na przykład maszyn wewnątrz budynku lub na zewnątrz. Przepis ten ma także zastosowanie do planowania i nadzorowania na placu budowy danego budynku. Do określenia „ budowa ” lub „ montaż ” zaliczają się również prace remontowe związane z powyższymi działaniami. Kryterium dwunastu miesięcy ma zastosowanie do każdego oddzielnego placu budowy lub projektu. Jeżeli zatem niezależnie od siebie, prowadzone są różne przedsięwzięcia budowlane, to każde z nich należy traktować jako odrębny zakład, przy czym przekroczenie okresu 12-miesięcznego odnosi się każdorazowo osobno do każdej z budów. Przy ustalaniu, jak długo istnieje dany plac budowy lub projekt, nie bierze się uwagę okresu spędzonego poprzednio przez przedsiębiorcę na innych placach budów lub projektach, które nie mają z następnym żadnego związku. Budowę należy traktować jako odrębną jednostkę. Nie stanowi różnych budów sytuacja, gdy w ramach realizacji jednego obiektu zawarto kilka odrębnych kontraktów. Decyduje to, aby stanowił on całość w sensie handlowym i geograficznym. Budowa istnieje od dnia, w którym przedsiębiorca rozpoczyna swoją działalność, co obejmuje wszelkie prace przygotowawcze wykonane w państwie, w którym ma być wzniesiona budowla.