Pisma | Interpretacje podatkowe

Pisma | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pisma. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy otrzymanie pisma (bez podpisu) jest wystarczającym potwierdzeniem odbioru faktury korygującej VAT?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 i art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity- Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki znak: ... z dnia 14.09.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.09.2006 r.)o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, co do zakresu i sposobu zastosowania ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz.535 ze zmianami) oraz rozporządzeń wykonawczych – informuję, że stanowisko Strony wyrażone w przedmiotowym piśmie jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14.09.2004 r. wpłynął do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym. Z przedstawionego przy piśmie stanu faktycznego wynika, że XYZ w (...)
2011
1
maj

Istota:
Orzeczenie sądu niemieckiego stwierdzające nabycie prawa do spadku jest pismem w rozumieniu art. 6 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 45, poz. 228).
Fragment:
(...) prawa do spadku, wynikający z dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. Jednakże przed upływem 5 lat - od dnia 1 stycznia 1976 r. - dekret ten częściowo utracił moc z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o podatku od spadków i darowizn. Nie miało to wpływu na bieg okresu przedawnienia, gdyż ta ustawa także przyjmuje, że obowiązek podatkowy w podatku od spadku powstaje - jeżeli nabycie prawa do spadku nie zostało zgłoszone do opodatkowania - z chwilą sporządzenia pisma. Skutkiem tego po dniu 31 grudnia 1978 r. nie można było wydać decyzji ustalającej obowiązek zapłaty podatku od tego spadku przez Skarżącą. Nie zmienia tego stanu rzeczy pismo adwokata z Niemiec z 1997 r. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek wyroku sądu niemieckiego z 1973 r., w następstwie czego prawo organu podatkowego do wydania decyzji ustalającej podatek ustało w końcu 1978 r., to nie może ono powstać ponownie w następstwie potwierdzenia nabycia prawa do (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Pisma
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.