Pies przewodnik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pies przewodnik. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

Decyzją Dyrektora Zakładu Karnego psa służbowego powierzono, w celu sprawowania całodobowej opieki, przewodnikowi psa - funkcjonariuszowi SW. Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/03 z dnia 18.03.2003 r. Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dzienna stawka wyżywienia psa w okresie zimowym wynosi 6,60 zł . Zakład Karny wypłaca opiekunowi psa równoważnik pieniężny równy ww. kwocie na dzień, który w całości przeznaczony jest na wyżywienie psa.
Czy wypłacany funkcjonariuszowi równoważnik pieniężny podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Fragment:

(...) Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do postanowień art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy, źródłem przychodu jest między innymi stosunek służbowy. Przychodami ze stosunku służbowego w myśl art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop (...)