IPTPP1/443-730/14-9/AK | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z opodatkowania przeniesienia prawa własności nieruchomości zabudowanych należących do Gminy w zamian za odszkodowanie.
IPTPP1/443-730/14-9/AKinterpretacja indywidualna
 1. pierwsze zasiedlenie
 2. sprzedaż nieruchomości
 3. teren budowlany
 4. teren niezabudowany
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2014 r. (data wpływu 9 października 2014 r.) uzupełnionym pismami z dnia 8 grudnia 2014r. (data wpływu 12 grudnia 2014r.) oraz z dnia 5 stycznia 2015r. (data wpływu 8 stycznia 2015r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania przeniesienia prawa własności nieruchomości zabudowanych należących do Gminy w zamian za odszkodowanie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do zwolnienia od podatku VAT dzierżawy gruntu z przeznaczeniem pod uprawy rolne,
 • prawa do zwolnienia od podatku VAT dzierżawy gruntu z przeznaczeniem pod uprawy warzywno-kwiatowe,
 • zwolnienia z opodatkowania przeniesienia prawa własności nieruchomości niezabudowanych należących do Gminy w zamian za odszkodowanie,
 • zwolnienia z opodatkowania przeniesienia prawa własności nieruchomości zabudowanych należących do Gminy w zamian za odszkodowanie.

Wniosek uzupełniono w dniu 12 grudnia 2014 r. oraz w dniu 8 stycznia 2015r. w zakresie doprecyzowania opisanego stanu faktycznego, przeformułowania pytań, przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego oraz o uiszczenie dodatkowej opłaty.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Gmina otrzymała odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości. Adresatem wszystkich decyzji i wypłat odszkodowań była Gmina, która nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, ale posiada nadany NIP. Czynnym podatnikiem VAT jest natomiast Urząd Miejski w ... i ma nadany swój odrębny NIP. Odszkodowania te dotyczyły nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako (wszystkie nw. działki zostały ujęte zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy przyjętego uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2005 r. oraz Miasta z dnia 27 stycznia 2004r.):

 • działka A nr ... o powierzchni 0,0052 ha, - działka B nr .. o powierzchni 0,0096 ha,
 • działka C nr .. o powierzchni 0,0385 ha, - działka D nr o powierzchni 0,0501 ha,
 • działka E nr o powierzchni 0,0415 ha, - działka F nr ... o powierzchni 0,0207 ha,
 • działka G nr o powierzchni 0,0129 ha, - działka H nr o powierzchni 0,0258 ha,

Są to działki położone na terenach przeznaczonych pod drogi wewnętrzne nieoznaczone w planie (a wg stanu faktycznego na działkach C i D są składniki budowlane w postaci utwardzenia płytami betonowymi). Decyzją Wojewody nr .. z dnia 21 marca 2012 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, otrzymano odszkodowanie w wysokości 65.072,00 zł, które wpłynęło na konto Gminy w dniu 27 lutego 2013 r. (odszkodowanie za składniki budowlane wyniosło 36.879,00 zł).

 • działka I nr .. o powierzchni 0,0200 ha,
 • działka Ia nr .. o powierzchni 0,0193ha

Są to działki położone na terenie przeznaczonym pod drogi wewnętrzne nieoznaczone w planie (a wg stanu faktycznego na działkach brak jest składników budowlanych i nasadzeń roślinnych). Decyzją Wojewody nr ... z dnia 21 marca 2012 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, otrzymano odszkodowanie w wysokości 5.423,00 zł, które wpłynęło na konto Gminy w dniu 19 marca 2013 r.

 • działka J nr ... o powierzchni 0,0369 ha - położona na terenie przeznaczonym pod tereny rolne (a wg faktycznego wykorzystania na działce znajduje się budowla w postaci drogi asfaltowej).

Decyzją Wojewody nr ... z dnia 21 marca 2012 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, otrzymano odszkodowanie w wysokości 45.531,00 zł, które wpłynęło na konto Gminy w dniu 04 kwietnia 2013 r. (z czego 5.092,00 zł to odszkodowanie za przejęty grunt, a 40.439,00 zł za przejętą budowlę).

 • działka K - nr ... o powierzchni 0,0023 ha - położona na terenie przeznaczonym pod tereny rolne (a wg stanu faktycznego działka jest niezabudowana, użytkowana rolniczo).

Decyzją Wojewody nr ... z dnia 21 marca 2012 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, otrzymano odszkodowanie w wysokości 158,50 zł, które wpłynęło na konto Gminy w dniu 24 kwietnia 2013 r.

 • działka L nr ... o powierzchni 0,0219 ha - położona na terenie przeznaczonym pod tereny rolne (a wg stanu faktycznego na działce brak jest składników budowlanych i roślinnych- tereny rolne). Decyzją Wojewody nr ... z dnia 21 marca 2012 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, otrzymano odszkodowanie w wysokości 3.022,00 zł, które wpłynęło na konto Gminy w dniu 30 kwietnia 2013 r.
 • działka Ł nr ... o powierzchni 0,0147 ha,
 • działka M nr .. o powierzchni 0,0100 ha,
 • działka N nr ... o powierzchni 0,0022 ha,
 • działka O nr ... o powierzchni 0,0404 ha.

Są to działki przeznaczone pod tereny rolne (a wg faktycznego ich wykorzystania użytkowane jako drogi gruntowe, niezabudowane). Decyzją Wojewody nr ... z dnia 21 marca 2012 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, otrzymano odszkodowanie w wysokości 9.287,00 zł, które wpłynęło na konto Gminy w dniu 10 maja 2013 r.

 • działka P nr ... o powierzchni 0,0019 ha - położona na terenach przeznaczonych pod tereny lasów (a wg stanu faktycznego wykorzystywania działka jest niezabudowana, użytkowana rolniczo),
 • działka R nr ..1 o powierzchni 0,0353 ha - położona na terenach przeznaczonych pod tereny rolne (a wg faktycznego stanu na działce jest budowla w postaci drogi utwardzonej asfaltem). Decyzją Wojewody nr .. z dnia 18 grudnia 2012 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, otrzymano odszkodowanie w wysokości 52.939,95 zł, które wpłynęło na konto Gminy w dniu 20 grudnia 2013 r. (z czego 38.892,00 zł odszkodowania za przejętą budowlę).
 • działka S nr .. o powierzchni 0,0298 ha,
 • działka T nr ... o powierzchni 0,0459 ha.

są to działki przeznaczone pod tereny rolne (a wg faktycznego ich wykorzystania są drogami dojazdowymi, niezabudowanymi). Decyzją Wojewody nr ... z dnia 18 grudnia 2012 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, otrzymano odszkodowanie w wysokości 10.983,00 zł, które wpłynęło na konto Gminy w dniu 08 stycznia 2014 r.

 • działka U nr .. o powierzchni 0,0089 ha - położona na terenach przeznaczonych pod tereny rolne (a wg faktycznego ich wykorzystania jest to droga dojazdowa, niezabudowana). Decyzją Wojewody nr ... z dnia 18 grudnia 2012 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, otrzymano odszkodowanie w wysokości 1.291,50 zł, które wpłynęło na konto Gminy w dniu 08 stycznia 2014 r.
 • działka W nr .. o powierzchni 0,0276 ha - położona na terenach przeznaczonych pod tereny rolne,
 • działka X nr ... o powierzchni 0,0681 ha - położona na terenach przeznaczonych pod tereny lasów,
 • działka Y nr ... o powierzchni 0,0227 ha - położona na terenie przeznaczonym pod tereny rolne,
 • działka Z nr ... o powierzchni 0,0392 ha - położona na terenach przeznaczonych pod tereny rolne,
 • działka ZA nr ... o powierzchni 0,0175 ha - położona na terenie przeznaczonym pod tereny lasów,
 • działka ZB nr ...1 o powierzchni 0,0336 ha - położona na terenach przeznaczonych pod tereny lasów.

Zgodnie z faktycznym ich wykorzystaniem działki te stanowią działki niezabudowane, stanowiące drogi gruntowe dojazdowe. Decyzją Wojewody nr ... z dnia 20 lutego 2013 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, otrzymano odszkodowanie w wysokości 23.908,50 zł, które wpłynęło na konto Gminy w dniu 17 marca 2014 r.

 • działka ZC nr ... o powierzchni 0,0156 ha - położona na terenach przeznaczonych pod tereny rolne,
 • działka ZD nr ...1 o powierzchni 0,0207 ha - położona na terenach przeznaczonych pod tereny rolne (a wg faktycznego stanu ich wykorzystywania stanowią drogi gruntowe dojazdowe do pól, niezabudowane). Decyzją Wojewody nr . z dnia 18 grudnia 2012r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, otrzymano odszkodowanie w wysokości 4.791,15 zł, które wpłynęło na konto Gminy w dniu 07 kwietnia 2014 r.
 • działka ZE nr .. o powierzchni 2,63 ha,
 • działka ZF nr .. o powierzchni 0,0395 ha. Są to działki położone na terenach przeznaczonych pod tereny rolne (a wg faktycznego stanu użytkowana jako droga dojazdowa o nawierzchni gruntowej, niezabudowana). Decyzją Wojewody nr .. z dnia 20 lutego 2013 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, otrzymano odszkodowanie w wysokości 3.780,00 zł, które wpłynęło na konto Gminy w dniu 16 maja 2014 r.,
 • działka ZG nr ... o powierzchni 0,0254 ha - położona na terenie przeznaczonym pod drogi wewnętrzne nieoznaczone w planie (a wg faktycznego stanu na działce brak jest składników budowlanych oraz nasadzeń roślinnych).

Decyzją Wojewody nr ... z dnia 21 marca 2012 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, otrzymano odszkodowanie w wysokości 3.505,00 zł, które wpłynęło na konto Gminy w dniu 02 czerwca 2014 r.

Gmina otrzymała odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa, tj. na rzecz Samorządu Województwa, prawa własności nieruchomości. Adresatem wszystkich decyzji przyznających odszkodowanie i wypłat tego odszkodowania była Gmina , która nie była zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Czynnym podatnikiem VAT był natomiast Urząd Miejski . Obecnie, od grudnia 2014 r. Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Odszkodowania te dotyczyły nieruchomości (wszystkie nw. działki zostały ujęte zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy przyjętego uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2005 r. oraz Miasta z dnia 27 stycznia 2004r.) niezabudowanych - oznaczonych na potrzeby wydania interpretacji jako działki A, B, E, F, G, H, I, Ia, ZG, K, L, Ł, M, N, O, P, S, T, U, W, X, Y, Z, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF Szczegółowy podział działek niezabudowanych z uwzględnieniem informacji, które należało uzupełnić, przedstawiono w tabeli.

Ww. nieruchomości nie były wykorzystywane na cele działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości będących przedmiotem wniosku.

Oznaczenie działki na potrzeby wydania interpretacji

Numer działki

Położenie działki

Przeznaczenie działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Stan faktyczny na moment wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

Czy nieruchomość była wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku...

A

 

 

Działki przeznaczone pod drogi wewnętrzne nieoznaczone w planie

działka wykorzystywana jako droga dojazdowa niezabudowana

Nie. Przedmiotowa działka była wykorzystywana wyłącznie jako droga dojazdowa, m. in. do pól mieszkańców gminy, nie była wykorzystywana do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

B

 

 

Działki przeznaczone pod drogi wewnętrzne nieoznaczone w planie

działka wykorzystywana jako droga dojazdowa niezabudowana

Nie. Przedmiotowa działka była wykorzystywana wyłącznie jako droga dojazdowa, m. in. do pól mieszkańców gminy, nie była wykorzystywana do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

E

 

 

Działki przeznaczone pod drogi wewnętrzne nieoznaczone w planie

działka wykorzystywana jako droga dojazdowa niezabudowana

Nie. Przedmiotowa działka była wykorzystywana wyłącznie jako droga dojazdowa, m. in. do pól mieszkańców gminy, nie była wykorzystywana do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

F

 

 

Działki przeznaczone pod drogi wewnętrzne nieoznaczone w planie

działka wykorzystywana jako droga dojazdowa niezabudowana

Nie. Przedmiotowa działka była wykorzystywana wyłącznie jako droga dojazdowa, m. in. do pól mieszkańców gminy, nie była wykorzystywana do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

G

 

 

Działki przeznaczone pod drogi wewnętrzne nieoznaczone w planie

działka wykorzystywana jako droga dojazdowa niezabudowana

Nie. Przedmiotowa działka była wykorzystywana wyłącznie jako droga dojazdowa, m. in. do pól mieszkańców gminy, nie była wykorzystywana do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

H

 

 

Działki przeznaczone pod drogi wewnętrzne nieoznaczone w planie

działka wykorzystywana jako droga dojazdowa niezabudowana

Nie. Przedmiotowa działka była wykorzystywana wyłącznie jako droga dojazdowa, m. in. do pól mieszkańców gminy, nie była wykorzystywana do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

I

 

 

Działki przeznaczone pod drogi wewnętrzne nieoznaczone w planie

działka wykorzystywana jako droga dojazdowa niezabudowana

Nie. Przedmiotowa działka była wykorzystywana wyłącznie jako droga dojazdowa, m. in. do pól mieszkańców gminy, nie była wykorzystywana do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Ia

 

 

Działki przeznaczone pod drogi wewnętrzne nieoznaczone w planie

działka wykorzystywana jako droga dojazdowa niezabudowana

Nie. Przedmiotowa działka była wykorzystywana wyłącznie jako droga dojazdowa, m. in. do pól mieszkańców gminy, nie była wykorzystywana do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

K

 

 

Działki przeznaczone pod tereny rolne

Niezabudowana i niezagospodarowana użytkowana rolniczo

Nie. Przedmiotowa działka była wykorzystywana wyłącznie jako droga dojazdowa, m. in. do pól mieszkańców gminy, nie była wykorzystywana do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

L

 

 

Działki przeznaczone pod tereny rolne

Niezabudowana i niezagospodarowana użytkowana rolniczo

Nie. Przedmiotowa działka była wykorzystywana wyłącznie jako droga dojazdowa, m. in. do pól mieszkańców gminy, nie była wykorzystywana do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Ł

 

 

Działki przeznaczone pod tereny rolne

Droga gruntowa niezabudowana

Nie. Przedmiotowa działka była wykorzystywana wyłącznie jako droga dojazdowa, m. in. do pól mieszkańców gminy, nie była wykorzystywana do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

M

 

 

Działki przeznaczone pod tereny rolne

Droga gruntowa niezabudowana

Nie. Przedmiotowa działka była wykorzystywana wyłącznie jako droga dojazdowa, m. in. do pól mieszkańców gminy, nie była wykorzystywana do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

N

 

 

Działki przeznaczone pod tereny rolne

Droga gruntowa niezabudowana

Nie. Przedmiotowa działka była wykorzystywana wyłącznie jako droga dojazdowa, m. in. do pól mieszkańców gminy, nie była wykorzystywana do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

O

 

 

Działki przeznaczone pod tereny rolne

Droga gruntowa niezabudowana

Nie. Przedmiotowa działka była wykorzystywana wyłącznie jako droga dojazdowa, m. in. do pól mieszkańców gminy, nie była wykorzystywana do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

P

 

 

Działki przeznaczone pod tereny lasów

Działka niezabudowana wykorzystywana rolniczo

Nie. Przedmiotowa działka była wykorzystywana wyłącznie jako droga dojazdowa, m. in. do pól mieszkańców gminy, nie była wykorzystywana do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

S

 

 

Działki przeznaczone pod tereny rolne

Droga gruntowa niezabudowana

Nie. Przedmiotowa działka była wykorzystywana wyłącznie jako droga dojazdowa, m. in. do pól mieszkańców gminy, nie była wykorzystywana do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

T

 

 

Działki przeznaczone pod tereny rolne

Droga gruntowa niezabudowana

Nie. Przedmiotowa działka była wykorzystywana wyłącznie jako droga dojazdowa, m. in. do pól mieszkańców gminy, nie była wykorzystywana do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

U

 

 

Działki przeznaczone pod tereny rolne

Działka wykorzystywana jako droga dojazdowa niezabudowana

Nie. Przedmiotowa działka była wykorzystywana wyłącznie jako droga dojazdowa, m. in. do pól mieszkańców gminy, nie była wykorzystywana do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W

 

 

Działki przeznaczone pod tereny rolne

Działka wykorzystywana jako droga dojazdowa gruntowa

Nie. Przedmiotowa działka była wykorzystywana wyłącznie jako droga dojazdowa, m. in. do pól mieszkańców gminy, nie była wykorzystywana do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

X

 

 

Działki przeznaczone pod tereny lasów

Działka wykorzystywana jako droga dojazdowa gruntowa

Nie. Przedmiotowa działka była wykorzystywana wyłącznie jako droga dojazdowa, m. in. do pól mieszkańców gminy, nie była wykorzystywana do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Y

 

 

Działki przeznaczone pod tereny rolne

Działka wykorzystywana jako droga dojazdowa gruntowa

Nie. Przedmiotowa działka była wykorzystywana wyłącznie jako droga dojazdowa, m. in. do pól mieszkańców gminy, nie była wykorzystywana do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z

 

 

Działki przeznaczone pod tereny rolne

Działka wykorzystywana jako droga dojazdowa gruntowa

Nie. Przedmiotowa działka była wykorzystywana wyłącznie jako droga dojazdowa, m. in. do pól mieszkańców gminy, nie była wykorzystywana do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

ZA

 

 

Działki przeznaczone pod tereny lasów

Działka wykorzystywana jako droga dojazdowa gruntowa

Nie. Przedmiotowa działka była wykorzystywana wyłącznie jako droga dojazdowa, m. in. do pól mieszkańców gminy, nie była wykorzystywana do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

ZB

 

 

Działki przeznaczone pod tereny lasów

Działka wykorzystywana jako droga dojazdowa gruntowa

Nie. Przedmiotowa działka była wykorzystywana wyłącznie jako droga dojazdowa, m. in. do pól mieszkańców gminy, nie była wykorzystywana do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

ZC

 

 

Działki przeznaczone pod tereny rolne

Działka wykorzystywana jako droga dojazdowa niezabudowana

Nie. Przedmiotowa działka była wykorzystywana wyłącznie jako droga dojazdowa, m. in. do pól mieszkańców gminy, nie była wykorzystywana do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

ZD

 

 

Działki przeznaczone pod tereny rolne

Działka wykorzystywana jako droga gruntowa dojazdowa niezabudowana

Nie. Przedmiotowa działka była wykorzystywana wyłącznie jako droga dojazdowa, m. in. do pól mieszkańców gminy, nie była wykorzystywana do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

ZE

 

 

Działki przeznaczone pod tereny rolne

Działka wykorzystywana jako droga dojazdowa niezabudowana

Nie. Przedmiotowa działka była wykorzystywana wyłącznie jako droga dojazdowa, m. in. do pól mieszkańców gminy, nie była wykorzystywana do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

ZF

 

 

Działki przeznaczone pod tereny rolne

Działka wykorzystywana jako droga dojazdowa niezabudowana

Nie. Przedmiotowa działka była wykorzystywana wyłącznie jako droga dojazdowa, m. in. do pól mieszkańców gminy, nie była wykorzystywana do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

ZG

 

 

Działki przeznaczone pod drogi wewnętrzne nieoznaczone w planie

Działka wykorzystywana jako droga dojazdowa niezabudowana

Nie. Przedmiotowa działka była wykorzystywana wyłącznie jako droga dojazdowa, m. in. do pól mieszkańców gminy, nie była wykorzystywana do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Gmina otrzymała odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa, tj. na rzecz Samorządu Województwa, prawa własności nieruchomości. Adresatem wszystkich decyzji przyznających odszkodowanie wypłat tego odszkodowania była Gmina, która nie była zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Czynnym podatnikiem VAT był natomiast Urząd Miejski w .... Obecnie, od grudnia 2014 r. Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Odszkodowania te dotyczyły nieruchomości (wszystkie nw. działki zostały ujęte zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy przyjętego uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2005r. oraz Miasta z dnia 27 stycznia 2004r.) zabudowanych - oznaczonych jako działki, na potrzeby wydania interpretacji C, D, J, R. Ww. nieruchomości nie były wykorzystywane na cele działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości będących przedmiotem wniosku.

Działka C - nr działki ... położona w ... Działka zabudowana, przeznaczona pod drogi wewnętrzne nieoznaczone w planie. Działka C – utwardzona płytami betonowymi. Ww. działka nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych. Przedmiotowa działka była wykorzystywana wyłącznie jako droga dojazdowa, m. in. do pól mieszkańców gminy, nie była wykorzystywana do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Obiekty posadowione na ww. działce stanowią budynki, budowle lub ich część lub urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Drogi dojazdowe są utwardzone płytami betonowymi. Drogi dojazdowe są trwale z gruntem związane.

Dostawa działki C będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Ww. działka nie była przedmiotem najmu, dzierżawy, itp. Między pierwszym zasiedleniem a dostawą przedmiotowej działki nie upłynie okres krótszy niż 2 lata. W stosunku do ww. budowli nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Gmina ponosiła wydatki na jej ulepszenie, przy czym wydatki te poniesione zostały przed 1990r. Budowla w stanie ulepszonym nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Działka D - nr działki .., położona w .. Działka zabudowana, przeznaczona pod drogi wewnętrzne nieoznaczone w planie. Działka D – utwardzona płytami betonowymi. Ww. działka nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych. Przedmiotowa działka była wykorzystywana wyłącznie jako droga dojazdowa, m. in. do pól mieszkańców gminy, nie była wykorzystywana do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Obiekty posadowione na ww. działce stanowią budynki, budowle lub ich część lub urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Drogi dojazdowe są utwardzone płytami betonowymi. Drogi dojazdowe są trwale z gruntem związane.

Dostawa działki D nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Ww. działka nie była przedmiotem najmu, dzierżawy, itp. Między pierwszym zasiedleniem a dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata. W stosunku do ww. budowli nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Gmina ponosiła wydatki na jej ulepszenie, przy czym wydatki te poniesione zostały przed 1990r. Budowla w stanie ulepszonym nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Działka J - nr działki ..., położona w .... Działka zabudowana, przeznaczona pod tereny rolne. Na ww. działce znajduje się budowla w postaci drogi asfaltowej. Działka J – utwardzona nawierzchnią asfaltową. Ww. działka nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych. Przedmiotowa działka była wykorzystywana wyłącznie jako droga dojazdowa, m. in. do pól mieszkańców gminy, nie była wykorzystywana do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Obiekty posadowione na działkach stanowią budynki, budowle lub ich część lub urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Drogi dojazdowe są utwardzone płytami betonowymi. Drogi dojazdowe są trwale z gruntem związane.

Dostawa działki J nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Ww. działka nie była przedmiotem najmu, dzierżawy, itp. Między pierwszym zasiedleniem a dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata. W stosunku do ww. budowli nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Gmina ponosiła wydatki na ulepszenie budowli. Budowla w stanie ulepszonym nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Działka R - nr działki .., położona w .... Działka zabudowana, przeznaczona pod tereny rolne. Na ww. działce znajduje się budowla w postaci drogi asfaltowej. Działka J – utwardzona nawierzchnią asfaltową. Ww. działka nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych. Przedmiotowa działka była wykorzystywana wyłącznie jako droga dojazdowa, m. in. do pól mieszkańców gminy, nie była wykorzystywana do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Obiekty posadowione na działkach stanowią budynki, budowle lub ich część lub urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Drogi dojazdowe są utwardzone płytami betonowymi. Drogi dojazdowe są trwale z gruntem związane.

Dostawa działki R nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Ww. działka nie była przedmiotem najmu, dzierżawy, itp. Między pierwszym zasiedleniem a dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata. W stosunku do ww. budowli nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Gmina ponosiła wydatki na ulepszenie budowli. Budowla w stanie ulepszonym nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 5 stycznia 2015r. Wnioskodawca wskazał, iż: Działki niezabudowane

Oznaczenie działki na potrzeby wydania interpretacji

Numer działki

Położenie działki

Data przeniesienia własności działek na Skarb Państwa *

Czy wydano decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowej

Czy decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowej są ostateczne

Czy w dacie wydania decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowej Gmina był właścicielem działek, dla których wydano decyzje

A

 

 

04.05.2012r.

TAK

TAK

TAK

B

 

 

04.05.2012r.

TAK

TAK

TAK

E

 

 

04.05.2012r.

TAK

TAK

TAK

F

 

 

04.05.2012r.

TAK

TAK

TAK

G

 

 

04.05.2012r.

TAK

TAK

TAK

H

 

 

04.05.2012r.

TAK

TAK

TAK

I

 

 

04.05.2012r.

TAK

TAK

TAK

Ia

 

 

04.05.2012r.

TAK

TAK

TAK

K

 

 

04.05.2012r.

TAK

TAK

TAK

L

 

 

04.05.2012r.

TAK

TAK

TAK

Ł

 

 

04.05.2012r.

TAK

TAK

TAK

M

 

 

04.05.2012r.

TAK

TAK

TAK

N

 

 

04.05.2012r.

TAK

TAK

TAK

O

 

 

04.05.2012r.

TAK

TAK

TAK

P

 

 

08.02.2013r.

TAK

TAK

TAK

S

 

 

08.02.2013r.

TAK

TAK

TAK

T

 

 

08.02.2013r.

TAK

TAK

TAK

U

 

 

08.02.2013r.

TAK

TAK

TAK

W

 

 

02.04.2013r.

TAK

TAK

TAK

X

 

 

02.04.2013r.

TAK

TAK

TAK

Y

 

 

02.04.2013r.

TAK

TAK

TAK

Z

 

 

02.04.2013r.

TAK

TAK

TAK

ZA

 

 

02.04.2013r.

TAK

TAK

TAK

ZB

 

 

02.04.2013r.

TAK

TAK

TAK

ZC

 

 

08.02.2013r.

TAK

TAK

TAK

ZD

 

 

08.02.2013r.

TAK

TAK

TAK

ZE

 

 

02.04.2013r.

TAK

TAK

TAK

ZF

 

 

02.04.2013r.

TAK

TAK

TAK

ZG

 

 

04.05.2012r.

TAK

TAK

TAK

*ww. nieruchomości te stały się własnością z dniem, którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stałą się ostateczna

Działka C - nr działki .., położona w .... Data przeniesienia własności działek na Skarb Państwa – 04 maja 2012r. Dla ww. działki wydano decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowej. Decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowej są ostateczne. Wnioskodawca nabył prawo własności ww. działki w dniu 27 maja 1990r. (nieodpłatne nabycie z mocy prawa). W stosunku do budowli położonych na ww. działce nie miało miejsce pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Działka nie była wykorzystywana do czynności opodatkowanych.

Działka D - nr działki ..., położona w .... Data przeniesienia własności działek na Skarb Państwa – 04 maja 2012r. Dla ww. działki wydano decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowej. Decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowej są ostateczne. Wnioskodawca nabył prawo własności ww. działki w dniu 27 maja 1990r. (nieodpłatne nabycie z mocy prawa). W stosunku do budowli położonych na ww. działce nie miało miejsce pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Działka nie była wykorzystywana do czynności opodatkowanych.

Działka J - nr działki ... położona w .... Data przeniesienia własności działek na Skarb Państwa – 04 maja 2012r. Dla ww. działki wydano decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowej. Decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowej są ostateczne. Wnioskodawca nabył prawo własności ww. działki w dniu 27 maja 1990r. (nieodpłatne nabycie z mocy prawa). W stosunku do budowli położonych na ww. działce nie miało miejsce pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Działka nie była wykorzystywana do czynności opodatkowanych.

Działka R - nr działki .. położona w .... Data przeniesienia własności działek na Skarb Państwa – 8 lutego 2013r. Dla ww. działki wydano decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowej. Decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowej są ostateczne. Wnioskodawca nabył prawo własności ww. działki w dniu 27 maja 1990r. (nieodpłatne nabycie z mocy prawa). W stosunku do budowli położonych na ww. działce nie miało miejsce pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Działka nie była wykorzystywana do czynności opodatkowanych.

Uzupełniając złożony wniosek, Gmina koryguje swoje stanowisko udzielone we wniosku o uzupełnienie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 08 grudnia 2014r., w odniesieniu do pytania zadanego w Państwa wezwaniu z dnia 26 listopada 2014r., dotyczącego nieruchomości zabudowanych o następującej treści: „Czy dostawa dokonywana będzie w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)..." Pierwotnie Gmina udzieliła odpowiedzi "Nie”. Po przeanalizowaniu stanu faktycznego opisanego powyżej Wnioskodawca stwierdza, że ww. dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług. Nieruchomości te nie były wcześniej przedmiotem pierwszego zasiedlenia w rozumieniu ww. ustawy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 8 grudnia 2015 r.)

(w uzupełnieniu wskazane jako nr 4) Czy Gmina powinna zastosować zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1051 z późn. zm.), czy też odprowadzić podatek od towarów i usług od otrzymanego odszkodowania za przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej własności nieruchomości za działki zabudowane (jeśli tak, to czy uzyskana kwota odszkodowania winna być traktowana jako kwota brutto...)...

Zdaniem Wnioskodawcy, (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku z dnia 5 stycznia 2015r. ),Gmina nie powinna stosować zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10. W opisanym stanie faktycznym ma zastosowanie zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a.

Działki J i R przeznaczone pod tereny rolne wg planu zagospodarowania przestrzennego Gminy zabudowane są budowlą w postaci działki drogi asfaltowej. Działki C i D, położone są na terenach przeznaczonych pod drogi nieoznaczone w pianie i znajdują się na nich budowle w postaci utwardzenia z płyt betonowych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie.

Stosownie do zapisu art. 43 ust. 1 pkt 10 powołanej ustawy, zwalnia się od podatku od towarów i usług dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W opisanym przypadku działki zostały wywłaszczone na rzecz Samorządu Województwa i stanowi to ich pierwsze zasiedlenie w rozumieniu ustawy o podatku VAT. A tym samym brak jest podstaw do zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10.

Dostawa budynków, budowli lub ich części nieobjęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, może być zwolniona od podatku VAT, gdy zostaną łącznie spełnione następujące warunki:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów, (art. 43 ust. 1 pkt 10 a).

W opisanym stanie faktycznym w odniesieniu do działek zabudowanych "J", "R", "C", "D", Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z uwagi na to, że budowle te nie służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Gmina po 1990 roku nie ponosiła żadnych wydatków na ulepszenie budowli zlokalizowanych na działkach "C" i "D". W odniesieniu do budowli znajdujących się na działkach "J" i "R" ponoszone były nakłady przekraczające 30% ich wartości początkowej, ale w żadnym z tych przypadków Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, również z uwagi na fakt, że budowle te nie służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym spełniony jest warunek zwolnienia z podatku VAT w odniesieniu do działek "J", "R", "C", "D", wynikający z art. 43 ust. 1 pkt 10a. Oznacza to, że Gmina przy wywłaszczeniu tych działek na rzecz Samorządu Województwa, korzysta z ww. zwolnienia.

Gmina stoi na stanowisku, iż dostawa wskazanych we wniosku nieruchomości w zamian za odszkodowanie korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy wobec czego odpowiedź na pytanie dotyczące wskazania czy otrzymane odszkodowanie należy traktować jako kwotę brutto staje się bezprzedmiotowa.

Jeżeli natomiast uzyskana kwota odszkodowania uznana zostałaby, jako podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wówczas zgodnie ze stanowiskiem Gminy wartość odszkodowania stanowić ma kwotę brutto i zawierać "w sobie" już należny podatek VAT. Oznacza to, że przysługujące odszkodowanie nie powiększa się już o kwotę VAT. Natomiast kwotę tę Gmina ujęłaby z przysługującego jej odszkodowania, metodą "w stu". Gmina zastosowałaby tę zasadę, gdyż kwota odszkodowania ustalona została, jako jedyne wynagrodzenie należne Gminie za wywłaszczone działki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z przywołanego przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy wynika, że przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów (nieruchomości) w zamian za odszkodowanie jest objęte podatkiem od towarów i usług (a więc także wówczas, gdy nie jest ono następstwem decyzji właściciela, lecz wynika z nakazu organu władzy publicznej lub z mocy samego prawa). W takiej sytuacji uznać należy, że ma miejsce dostawa towarów w zamian za odszkodowanie, zaś odszkodowanie pełni funkcję wynagrodzenia za przeniesienie własności towarów, czyniąc tego rodzaju dostawę faktycznie odpłatną – objętą opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług. Ponadto zaznaczyć należy, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlega samo odszkodowanie, lecz stanowiące dostawę towarów przeniesienie własności nieruchomości w zamian za wynagrodzenie przyjmujące formę odszkodowania.

Zatem, wynagrodzenie musi mieć konkretny wymiar, a więc być konkretną wielkością wyrażalną w pieniądzu. Dostawę można uznać za dokonaną odpłatnie, dopiero gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru. Oznacza to, że przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów nabiera odpłatnego charakteru dopiero w momencie przyznania odszkodowania i ustalenia jego wysokości.

Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyznacza nie tylko czynnik przedmiotowy – opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, ale także czynnik podmiotowy – czynności muszą być wykonywane przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

W tym miejscu należy wskazać, iż zasady nabywania nieruchomości pod inwestycje w zakresie dróg publicznych, a także organy właściwe w tych sprawach reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, z późn. zm.).

Art. 11a ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych stanowi, że wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi.

Zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 6 wyżej cytowanej ustawy, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego;

Na tle powyższego należy uznać, że w przypadku realizacji inwestycji drogowych w trybie przepisów ww. ustawy, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydana na podstawie art. 11a tej ustawy zastępuje decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Należy przy tym mieć na uwadze przepis art. 11i ust. 2 ustawy, który stanowi, że w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z kolei w myśl art. 12 ust. 1-3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza się podział nieruchomości. Linie rozgraniczające teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.

Stosownie do art. 12 ust. 4 ww. ustawy, nieruchomości lub ich części, o których mowa w art. 11f ust. 1 pkt 6, stają się z mocy prawa:

 1. własnością Skarbu Państwa w odniesieniu do dróg krajowych,
 2. własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych

-z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.

Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości, o których mowa w ust. 4, wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (art. 12 ust. 4a powołanej wyżej ustawy).

Zgodnie z art. 12 ust. 4b ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.

Na mocy art. 12 ust. 4f ww. ustawy, odszkodowanie za nieruchomości, o których mowa w ust. 4, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.

W oparciu o art. 12 ust. 5 ww. ustawy, do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania, o którym mowa w ust. 4a, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 18.

W myśl art. 18 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wysokość odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 4a, ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania.

W przypadku wywłaszczenia nieruchomości na cele budowy lub przebudowy dróg publicznych w roli organu władzy publicznej wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej występuje organ dokonujący wywłaszczenia. Organem tym jest wojewoda (na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - Dz. U. z 2014r., poz. 518, z późn. zm.) i ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych), dokonujący wywłaszczenia w imieniu Skarbu Państwa. Czynność wykonywana przez organy dokonujące wywłaszczenia nie stanowi dostawy towaru, a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast podmiotem, który realizuje dostawę jest dotychczasowy właściciel nieruchomości, czyli w przedmiotowej sprawie Gmina. Zbywając nieruchomość Gmina nie realizuje ani zadań własnych, ani zleconych, w tym przypadku dokonuje przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej prawa własności towaru w zamian za odszkodowanie. Wykonuje zatem czynność, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy, występując w roli podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy.

Ani organ władzy publicznej (wójt, burmistrz) ani urząd obsługujący ten organ (urząd gminy, urząd miasta) wydając nieruchomość za odszkodowaniem nie może skorzystać z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy. Zarówno bowiem organy władzy publicznej jak i urzędy obsługujące te organy nie są uznawane za podatników w zakresie czynności, które mieszczą się w ramach zadań, dla realizacji których zostały one powołane, dodatkowo pod warunkiem, iż czynności te nie są wykonywane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W przypadku wywłaszczenia nieruchomości za odszkodowaniem nie są realizowane zadania, dla realizacji których organy te zostały powołane.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

W odniesieniu do nieruchomości zabudowanych należy rozpatrywać zastosowanie zwolnienia w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie – art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość winna być przyjęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, bowiem zarówno sprzedaż jak i najem, dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Jednakże czynność ta nie musi być faktycznie opodatkowana (nie musi prowadzić do powstania podatku należnego), bowiem za czynność taką należy również rozumieć czynność podlegającą opodatkowaniu w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże na mocy przepisów szczególnych – korzystającą ze zwolnienia od tego podatku. Zatem należy uznać, że pierwsze zasiedlenie zachodzi w momencie sprzedaży lub oddania budynku (budowli) do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że dostawa budynku, budowli lub ich części, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku budynku, budowli lub ich części niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, prowadzi do konkluzji, iż w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z dwóch podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie ww. obiektów. Zauważyć bowiem należy, iż stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie podatnik uprawniony będzie do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter świadczonych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Na mocy art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Tak więc, ustawodawca daje podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - możliwość zrezygnowania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych.

Oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy, zgodnie z treścią ust. 11 ww. artykułu musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Jak wynika z przywołanych wyżej uregulowań, rezygnacji ze zwolnienia od podatku, o której mowa w art. 43 ust. 10 ustawy, można dokonać wyłącznie w odniesieniu do zwolnienia od podatku określonego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, w myśl którego - w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Zgodnie z art. 29a ust. 9 ustawy - przepisu ust. 8 nie stosuje się do czynności oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, dokonywanego z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli.

Z powołanego wyżej przepisu art. 29a ust. 8 ustawy jednoznacznie wynika, że - co do zasady - grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki, budowle lub ich części na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku. Przepis ten obejmuje swoim zakresem także sprzedaż gruntów będących w użytkowaniu wieczystym.

Należy zauważyć, że w myśl art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409), ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

 1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 3. obiekt małej architektury.

Na mocy art. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Przez budowle – stosownie do art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane – należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Z opisu sprawy wynika, iż Gmina otrzymała odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa, tj. na rzecz Samorządu Województwa, prawa własności nieruchomości. Adresatem wszystkich decyzji przyznających odszkodowanie wypłat tego odszkodowania była Gmina, która nie była zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Czynnym podatnikiem VAT był natomiast Urząd Miejski w .... Obecnie, od grudnia 2014 r. Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Odszkodowania te dotyczyły nieruchomości (wszystkie nw. działki zostały ujęte zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy przyjętego uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2005r. oraz Miasta z dnia 27 stycznia 2004r.) zabudowanych - oznaczonych jako działki, na potrzeby wydania interpretacji C, D, J, R. Ww. nieruchomości nie były wykorzystywane na cele działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości będących przedmiotem wniosku. Działka C - nr działki ..., położona w ... Działka zabudowana, przeznaczona pod drogi wewnętrzne nieoznaczone w planie. Działka C – utwardzona płytami betonowymi. Ww. działka nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych. Przedmiotowa działka była wykorzystywana wyłącznie jako droga dojazdowa, m. in. do pól mieszkańców gminy, nie była wykorzystywana do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Obiekty posadowione na ww. działce stanowią budynki, budowle lub ich część lub urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Drogi dojazdowe są utwardzone płytami betonowymi. Drogi dojazdowe są trwale z gruntem związane. Ww. działka nie była przedmiotem najmu, dzierżawy, itp. W stosunku do ww. budowli nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Gmina ponosiła wydatki na jej ulepszenie, przy czym wydatki te poniesione zostały przed 1990r. Budowla w stanie ulepszonym nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. Działka D - nr działki ... położona w .. Działka zabudowana, przeznaczona pod drogi wewnętrzne nieoznaczone w planie. Działka D – utwardzona płytami betonowymi. Ww. działka nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych. Przedmiotowa działka była wykorzystywana wyłącznie jako droga dojazdowa, m. in. do pól mieszkańców gminy, nie była wykorzystywana do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Obiekty posadowione na ww. działce stanowią budynki, budowle lub ich część lub urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Drogi dojazdowe są utwardzone płytami betonowymi. Drogi dojazdowe są trwale z gruntem związane. W stosunku do ww. budowli nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Gmina ponosiła wydatki na jej ulepszenie, przy czym wydatki te poniesione zostały przed 1990r. Budowla w stanie ulepszonym nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. Działka J - nr działki .., położona w .... Działka zabudowana, przeznaczona pod tereny rolne. Na ww. działce znajduje się budowla w postaci drogi asfaltowej. Działka J – utwardzona nawierzchnią asfaltową. Ww. działka nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych. Przedmiotowa działka była wykorzystywana wyłącznie jako droga dojazdowa, m. in. do pól mieszkańców gminy, nie była wykorzystywana do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Obiekty posadowione na działkach stanowią budynki, budowle lub ich część lub urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Drogi dojazdowe są utwardzone płytami betonowymi. Drogi dojazdowe są trwale z gruntem związane. W stosunku do ww. budowli nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Gmina ponosiła wydatki na ulepszenie budowli. Budowla w stanie ulepszonym nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. Działka R - nr działki .., położona w .... Działka zabudowana, przeznaczona pod tereny rolne. Na ww. działce znajduje się budowla w postaci drogi asfaltowej. Działka J – utwardzona nawierzchnią asfaltową. Ww. działka nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych. Przedmiotowa działka była wykorzystywana wyłącznie jako droga dojazdowa, m. in. do pól mieszkańców gminy, nie była wykorzystywana do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Obiekty posadowione na działkach stanowią budynki, budowle lub ich część lub urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Drogi dojazdowe są utwardzone płytami betonowymi. Drogi dojazdowe są trwale z gruntem związane. W stosunku do ww. budowli nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Gmina ponosiła wydatki na ulepszenie budowli. Budowla w stanie ulepszonym nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat

Działka C - nr działki ... położona ... Data przeniesienia własności działek na Skarb Państwa – 04 maja 2012r. Dla ww. działki wydano decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowej. Decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowej są ostateczne. Wnioskodawca nabył prawo własności ww. działki w dniu 27 maja 1990r. (nieodpłatne nabycie z mocy prawa). W stosunku do budowli położonych na ww. działce nie miało miejsce pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Działka nie była wykorzystywana do czynności opodatkowanych.

Działka D - nr działki ... położona w ... Data przeniesienia własności działek na Skarb Państwa – 04 maja 2012r. Dla ww. działki wydano decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowej. Decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowej są ostateczne. Wnioskodawca nabył prawo własności ww. działki w dniu 27 maja 1990r. (nieodpłatne nabycie z mocy prawa). W stosunku do budowli położonych na ww. działce nie miało miejsce pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Działka nie była wykorzystywana do czynności opodatkowanych.

Działka J - nr działki .., położona w ..... Data przeniesienia własności działek na Skarb Państwa – 04 maja 2012r. Dla ww. działki wydano decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowej. Decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowej są ostateczne. Wnioskodawca nabył prawo własności ww. działki w dniu 27 maja 1990r. (nieodpłatne nabycie z mocy prawa). W stosunku do budowli położonych na ww. działce nie miało miejsce pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Działka nie była wykorzystywana do czynności opodatkowanych.

Działka R - nr działki ..., położona w .... Data przeniesienia własności działek na Skarb Państwa – 8 lutego 2013r. Dla ww. działki wydano decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowej. Decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowej są ostateczne. Wnioskodawca nabył prawo własności ww. działki w dniu 27 maja 1990r. (nieodpłatne nabycie z mocy prawa). W stosunku do budowli położonych na ww. działce nie miało miejsce pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Działka nie była wykorzystywana do czynności opodatkowanych.

Dostawa ww. nieruchomości będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług. Nieruchomości te nie były wcześniej przedmiotem pierwszego zasiedlenia w rozumieniu ww. ustawy.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz stan sprawy należy stwierdzić, iż dostawa działek C, D, J, R nie będzie podlegała zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż będzie ona dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

Natomiast przy dostawie ww. działek spełnione będą warunki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, ponieważ Gminie przy nabyciu ww. nieruchomości jak również od poniesionych nakładów nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Dlatego też dostawa działki C i D utwardzonych płytami betonowymi oraz działek J i R w postaci dróg asfaltowych będą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Nadto należy wskazać, iż grunt na którym posadowione są ww. budowle korzystające ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, w świetle art. 29a ust. 8 ustawy również podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.

Wobec powyższego przeniesienie prawa własności nieruchomości należącej do Gminy w zamian za odszkodowanie, obejmujące działki C, D, J, R zabudowane budowlami będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT przy czym będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy.

W związku z uznaniem przeniesienia prawa własności nieruchomości należącej do Gminy w zamian za odszkodowanie za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT korzystającą ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a, odpowiedź w zakresie kwestii uznania czy uzyskana kwota odszkodowania winna być traktowana jako kwota brutto, stała się bezprzedmiotowa.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie zwolnienia z opodatkowania przeniesienia prawa własności nieruchomości zabudowanych należących do Gminy w zamian za odszkodowanie. Natomiast wniosek w pozostałym zakresie został załatwiony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.