IPPP1/4512-155/16-4/MPe | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie opodatkowania sprzedazy nieruchomosci zabudowanej i niezabudowanej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b ? 1 i ? 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z pozn. zm.) oraz ? 6 pkt 5 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowaznienia do wydawania interpretacji przepisow prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzialajacy w imieniu Ministra Finansow stwierdza, ze stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 lutego 2016 r. (data wplywu 25 lutego 2016 r.) uzupelnionego w dniu 1 kwietnia 2016 r. (data wplywu 4 kwietnia 2016 r.) na wezwanie Organu z dnia 23 marca 2016 r. (data doreczenia 29 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku od towarow i uslug w zakresie opodatkowania sprzedazy nieruchomosci zabudowanej i niezabudowanej ? jest prawidlowe

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2016 r. do tut. Organu wplynal ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczacej podatku od towarow i uslug w zakresie opodatkowania sprzedazy nieruchomosci zabudowanej i niezabudowanej. Wniosek zostal uzupelniony w dniu 1 kwietnia 2016 r. (data wplywu 4 kwietnia 2016 r.) na wezwanie Organu z dnia 23 marca 2016 r. (data doreczenia 29 marca 2016 r.).

We wniosku przedstawiono nastepujace zdarzenie przyszle:

Malzonek Wnioskodawczyni prowadzil od 1994 r. jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza pod nazwa S.. Przedmiotem dzialalnosci gospodarczej ww. byla m.in. realizacja projektow budowlanych zwiazanych ze wznoszeniem budynkow oraz najem nieruchomosci.

W dniu 24 pazdziernika 2008 roku Zbigniew K. w ramach dzialalnosci gospodarczej zakupil zorganizowana czesc przedsiebiorstwa, w ktorego sklad wchodzilo m.in. prawo wieczystego uzytkowania zabudowanej nieruchomosci oraz prawo wieczystego uzytkowania niezabudowanej nieruchomosci, ktore od momentu zakupu maz Wnioskodawczyni wynajmowal w ramach prowadzonej dzialalnosci gospodarczej na rzecz spolki z o. o.

Przedmiotowe nieruchomosci w zwiazku z tym, ze nabyte zostaly jako zorganizowana czesc przedsiebiorstwa nie podlegaly opodatkowaniu podatkiem VAT, a tym samym mezowi Wnioskodawczyni w zwiazku z nabyciem przedmiotowych nieruchomosci, rowniez nie przyslugiwalo prawo do pomniejszenia podatku naleznego o podatek naliczony.

Ww. nieruchomosci wprowadzone zostaly do ewidencji srodkow trwalych meza Wnioskodawczyni w maju 2009 r., a w zwiazku z poniesionymi nakladami na przedmiotowe nieruchomosci za podstawe amortyzacji w podatku PIT przyjeto wartosc budynku powiekszonego o wartosc poniesionych nakladow. Wartosc poniesionych nakladow na budynek przekraczala 30% wartosci nabycia przedmiotowych nieruchomosci.

W zwiazku z tym, ze w dacie nabycia przedmiotowych nieruchomosci malzonkowie K. pozostawali we wspolnosci majatkowej malzenskiej, koniecznym stalo sie sprostowanie transakcji nabycia przedmiotowych nieruchomosci z dnia 24 pazdziernika 2008 r. Mianowicie aktem notarialnym z dnia 8 wrzesnia 2009 r. zgodnie z brzmieniem przepisu art. 31 ? 1 krio stwierdzono, ze przedmioty nabyte w czasie trwania wspolnosci, ze srodkow pochodzacych z tego majatku mimo, ze zostaly zakupione tylko przez jednego z malzonkow naleza do majatku wspolnego malzonkow.

Wnioskodawczyni, zatem na zasadzie wspolnosci majatkowej malzenskiej stala sie, wiec wspolwlascicielka 1/2 udzialu w przedmiotowych nieruchomosciach. Nastepnie z dniem 11 wrzesnia 2009 r. malzonkowie ustanowili rozdzielnosc majatkowa malzenska oraz dokonali czesciowego podzialu majatku wspolnego z tym, ze podzialem majatku wspolnego nie objeto przedmiotowych nieruchomosci, a wiec od tego momentu ww. byla wspolwlascicielka przedmiotowych nieruchomosci na zasadzie wspolwlasnosci ulamkowej w czesci 1/2.

Ww. nieruchomosci w ramach prowadzonej dzialalnosci wynajmowal tylko maz, a Wnioskodawczyni nie otrzymywala z tego tytulu zadnych naleznosci oraz nie prowadzila w tym zakresie dzialalnosci gospodarczej.

W 2014 r. prawo wieczystego uzytkowania przeksztalcone zostalo w prawo wlasnosci.

W dniu 6 czerwca 2015 r. zmarl maz Wnioskodawczyni, a majatek po nim odziedziczyli Wnioskodawczyni i syn w czesci 1/2 kazde z nich.

Z dniem 23 lipca 2015 r. po smierci meza, Wnioskodawczyni rozpoczela na wlasny rachunek prowadzenie dzialalnosci gospodarczej pod nazwa P., ktorej przedmiot i nazwa dzialalnosci sa zbiezne z dzialalnoscia gospodarcza zmarlego meza. Wnioskodawczyni rowniez zarejestrowala sie jako czynny podatnik podatku VAT i rozpoczela m.in. wynajmowanie przedmiotowych nieruchomosci.

W dniu 11 sierpnia 2015 r. pomiedzy spadkobiercami doszlo do umownego dzialu spadku, na podstawie ktorego Wnioskodawczyni w calosci nabyla 1/2 udzialu w zabudowanej nieruchomosci oraz 1/2 udzialu niezabudowanej nieruchomosci, a w konsekwencji czego ww. stala sie jedyna wlascicielka przedmiotowych nieruchomosci, lacznie z posadowionym na jednej z nieruchomosci budynkiem.

W zwiazku z tym, ze podstawa nabycia przez Wnioskodawczynie 1/2 czesci udzialu w nieruchomosciach bylo nabycie spadku oraz dzial spadku, ktore nie podlegaja pod ustawe o VAT, tak wiec od tej czesci udzialu Wnioskodawczyni nie przyslugiwalo prawo do pomniejszenia podatku naleznego o podatek naliczony.

Nadto w zwiazku z nabyciem przez meza Wnioskodawczyni zorganizowanej czesci przedsiebiorstwa, w tym wskazanych nieruchomosci, jak rowniez ze wzgledu na fakt, ze ww. nie prowadzila w tym czasie dzialalnosci gospodarczej to od tej czesci udzialu w przedmiotowych nieruchomosciach Wnioskodawczyni rowniez nie przyslugiwalo prawo do pomniejszenia podatku naleznego o podatek naliczony.

W przyszlosci Wnioskodawczyni rozwaza dokonanie sprzedazy ww. nieruchomosci, ktora to transakcje zamierza wykazac ze stawka zwolniona na podstawie art. 43 ust. 9 i 10 i 10 a ustawy o VAT.

W ocenie bowiem Wnioskodawczyni nieruchomosc zabudowana nie jest zbywana w ramach pierwszego zasiedlenia, natomiast nieruchomosc niezabudowana jest terenem innym niz teren budowlany; tj. (na ww. terenie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak rowniez nie wydano dla tego terenu decyzji o warunkach zabudowy), a w konsekwencji powyzszego Wnioskodawczyni uwaza, ze jest ona uprawniona do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedazy przedmiotowych nieruchomosci na podstawie wyzej wskazanych przepisow.

W uzupelnieniu do wniosku wskazano, ze na nieruchomosci zabudowanej znajduje sie jeden budynek magazynowo- socjalny, wykorzystywany do prowadzenia uslug archiwizacji. Maz Wnioskodawczyni jako czynny podatnik VAT wynajmowal przedmiotowy budynek nieprzerwanie od 1 listopada 2008 r. do dnia smierci, a nastepnie jako czynny podatnik podatku VAT po jego smierci Wnioskodawczyni. W stosunku do ww. budynku od momentu nabycia przez meza Wnioskodawczyni do maja 2009 r. ponoszone byly wydatki na remont i modernizacje przekraczajace 30% wartosci poczatkowej budynku. Od poniesionych ulepszen mezowi Wnioskodawczyni przyslugiwalo prawo do odliczenia podatku VAT, natomiast Wnioskodawczyni nie miala tego prawa, gdyz w momencie ponoszenia nakladow ww. nie wynajmowala przedmiotowego budynku. Po ulepszeniu tj. po maju 2009 r. ww. budynek byl nieprzerwanie wynajmowany w ramach prowadzonej dzialalnosci gospodarczej przez meza Wnioskodawczyni, a nastepnie po jego smierci przez Wnioskodawczynie.

W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytanie:

Czy Wnioskodawczyni uprawniona bedzie w zwiazku ze sprzedaza ww. nieruchomosci do zastosowania w stosunku do calosci transakcji zwolnienia o ktorym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9, 10 i 10a ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawczyni, bedzie ona uprawniona do skorzystania ze zwolnienia o ktorym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9, 10 i 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054) dalej zwanej ustawa o VAT.

Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug, podlega odplatna dostawa towarow i odplatne swiadczenie uslug na terytorium kraju, przez ktore zgodnie z art. 7 ust. 1 rozumie sie przeniesienie prawa do rozporzadzania towarami jak wlasciciel (..).

Nie kazda jednak dostawa towarow podlegac bedzie opodatkowaniu podatkiem VAT. Czynnosc taka musi byc bowiem wykonana przez podatnika podatku VAT, co wiecej warunkiem opodatkowania VAT jest to by czynnosc podlegajaca opodatkowaniu wykonal podmiot, ktory dla tej wlasnie czynnosci bedzie dzialal jak podatnik podatku VAT.

Wnioskodawczyni od 23 lipca 2015 r. prowadzi dzialalnosc gospodarcza oraz jest zgloszona jako czynny podatnik VAT, co powoduje, ze sprzedaz przedmiotowych nieruchomosci podlegac bedzie pod ustawe o VAT.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzezeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129. Stosownie do tresci art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r, do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzezeniem art. 146d, stawka podatku, o ktorej mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, przy czym zgodnie z art. 29 ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynkow lub budowli trwale z gruntem zwiazanych albo czesci takich budynkow lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrebnia sie wartosci gruntu.

Zarowno w tresci ustawy o VAT, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektorych czynnosci stawkami obnizonymi lub zwolnienie od podatku.

Przedmiotem sprzedazy beda dwie nieruchomosci, z ktorych jedna z nich jest nieruchomoscia zabudowana, a druga nieruchomoscia niezabudowana, tak wiec przy mozliwosci zwolnienia z opodatkowania transakcji sprzedazy ww. nieruchomosci nalezy uwzglednic regulacje wynikajace z art. 43 ust. 1 pkt 9, 10 oraz pkt 10a ustawy o VAT.

I tak zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia sie od podatku dostawe terenow niezabudowanych innych niz tereny budowlane. O tym czy teren na gruncie ustawy VAT uznawany jest za teren budowlany swiadczy plan zagospodarowania przestrzennego, a w razie jego braku decyzja o warunkach zabudowy. Powyzsze wynika z definicji okreslonej w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.

Na przedmiotowym terenie nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jak rowniez nie byla wydana decyzja o warunkach zabudowy, tak wiec sprzedaz przedmiotowej nieruchomosci winna w ocenie Wnioskodawczyni korzystac ze zwolnienia o ktorym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Stanowisko Wnioskodawczyni potwierdzone zostalo w interpretacji ogolnej Ministra Finansow nr PT10/033/12/207/WU/13/RD58639 z dnia 14 czerwca 2013 r.

Nadto odnoszac sie do sprzedazy zabudowanej nieruchomosci to w mysl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia sie dostawe budynkow budowli lub ich czesci, z wyjatkiem gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, a pomiedzy pierwszym zasiedleniem, a dostawa budynku, budowli lub ich czesci uplynal okres krotszy niz 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 cyt. ustawy, za pierwsze zasiedlenie rozumie sie oddanie do uzytkowania, w wykonaniu czynnosci podlegajacych opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub uzytkownikowi budynkow, budowli lub ich czesci, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jezeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisow o podatku dochodowym, stanowily co najmniej 30% wartosci poczatkowej.

Zatem dla opodatkowania dostawy budynkow, budowli lub ich czesci kluczowym jest ustalenie, kiedy nastapilo pierwsze zasiedlenie i jaki uplynal okres od tego momentu.

Nadto, aby mozna bylo mowic o pierwszym zasiedleniu, musi dojsc do oddania budynku (budowli) do uzytkowania w wykonaniu czynnosci podlegajacych opodatkowaniu, a za takie mozna rozumiec m.in. objecie we wladanie budynku, budowli lub ich czesci przez pierwszego nabywce lub pierwszego uzytkowania. Co istotne, oddanie do uzytkowania powinno nastapic w ramach czynnosci podlegajacej opodatkowaniu, a za taka mozna rozumiec m.in. wynajem i dzierzawe, co w przedmiotowej sprawie mialo miejsce, bowiem od momentu zakupu tj. od pazdziernika 2008 r. maz Wnioskodawczyni wynajmowal przedmiotowe nieruchomosci.

Nadto zauwazyc, nalezy, ze w dacie poniesienia nakladow na przedmiotowa nieruchomosc Wnioskodawczyni nie prowadzila dzialalnosci gospodarczej tylko jej maz, tak, wiec mimo ze wydatki przewyzszaly 30% wartosci to Wnioskodawczyni nie przyslugiwalo prawo do pomniejszenia podatku naleznego o podatek naliczony w zwiazku z poniesionymi nakladami na nieruchomosc. Jednoczesnie przez wzglad na art. 29 ust. 8 ustawy o VAT, ktory wskazuje, ze w przypadku dostawy budynkow lub budowli trwale z gruntem zwiazanych albo czesci takich budynkow lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrebnia sie wartosci gruntu, uznac nalezy, ze transakcja sprzedazy przez Wnioskodawczynie nieruchomosci zabudowanej winna w calosci korzystac ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Jednoczesnie, gdyby Organ podatkowy nie uznal stanowiska Wnioskodawczyni, to w mysl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT zwalnia sie dostawe budynkow, budowli lub ich czesci nieobjeta zwolnieniem, o ktorym mowa w pkt 10, pod warunkiem, ze w stosunku do tych obiektow nie przyslugiwalo dokonujacemu ich dostawy prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego, a dokonujacy ich dostawy nie ponosil wydatkow na ich ulepszenie, w stosunku do ktorych mial prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego, a jezeli ponosil takie wydatki, to byly one nizsze niz 30% wartosci poczatkowej tych obiektow.

Wnioskodawczyni w zwiazku z tym, ze nabyla przedmiotowe nieruchomosci czesciowo w ramach nabycia przez jej meza zorganizowanej czesci przedsiebiorstwa, a czesciowo w ramach nabycia spadku, zatem Wnioskodawczyni nie przyslugiwalo prawo do obnizenia podatku naleznego o podatek naliczony, a nadto jako ze ww. do dnia smierci meza nie prowadzila dzialalnosci gospodarczej, to nie ponosila ona wydatkow od ktorych przyslugiwaloby jej prawo do obnizenia podatku naleznego o kwote podatku naliczonego, zatem sprzedaz nieruchomosci zabudowanej gdyby nie korzystala ze zwolnienia, o ktorym mowa w art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy o VAT winna korzystac ze zwolnienia, o ktorym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 a ustawy o VAT.

W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszlego jest prawidlowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z pozn. zm.), zwanej dalej ustawa, opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug podlegaja odplatna dostawa towarow i odplatne swiadczenie uslug na terytorium kraju.

Przez dostawe towarow, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie sie przeniesienie prawa do rozporzadzania towarami jak wlasciciel (?).

Pojecie towaru ustawodawca zdefiniowal w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie sie rzeczy oraz ich czesci, a takze wszelkie postacie energii.

Nie kazda jednak czynnosc stanowiaca dostawe, w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug, bowiem, aby dana czynnosc byla opodatkowana tym podatkiem, musi byc wykonana przez podmiot, ktory w zwiazku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarow i uslug.

Stosownie do tresci art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami sa osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajace osobowosci prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujace samodzielnie dzialalnosc gospodarcza, o ktorej mowa w ust. 2, bez wzgledu na cel i rezultat takiej dzialalnosci.

Jak wynika natomiast z art. 15 ust. 2 ustawy, dzialalnosc gospodarcza obejmuje wszelka dzialalnosc producentow, handlowcow lub uslugodawcow, w tym podmiotow pozyskujacych zasoby naturalne oraz rolnikow, a takze dzialalnosc osob wykonujacych wolne zawody. Dzialalnosc gospodarcza obejmuje w szczegolnosci czynnosci polegajace na wykorzystywaniu towarow lub wartosci niematerialnych i prawnych w sposob ciagly dla celow zarobkowych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, ze malzonek Wnioskodawczyni prowadzil od 1994 r. jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza, w ramach ktorej w dniu 24 pazdziernika 2008 r. zakupil zorganizowana czesc przedsiebiorstwa, w ktorego sklad wchodzilo m.in. prawo wieczystego uzytkowania zabudowanej i niezabudowanej nieruchomosci. Obie nieruchomosci byly od momentu zakupu wynajmowane. Przedmiotowe nieruchomosci w zwiazku z tym, ze nabyte zostaly jako zorganizowana czesc przedsiebiorstwa nie podlegaly opodatkowaniu podatkiem VAT, a tym samym mezowi Wnioskodawczyni w zwiazku z nabyciem przedmiotowych nieruchomosci, rowniez nie przyslugiwalo prawo do pomniejszenia podatku naleznego o podatek naliczony.

W zwiazku z tym, ze w dacie nabycia przedmiotowych nieruchomosci malzonkowie pozostawali we wspolnosci majatkowej malzenskiej, koniecznym stalo sie sprostowanie transakcji nabycia przedmiotowych nieruchomosci z dnia 24 pazdziernika 2008 r. Aktem notarialnym z dnia 8 wrzesnia 2009 r. stwierdzono, ze przedmioty nabyte w czasie trwania wspolnosci, ze srodkow pochodzacych z tego majatku mimo, ze zostaly zakupione tylko przez jednego z malzonkow naleza do majatku wspolnego malzonkow. Wnioskodawczyni na zasadzie wspolnosci majatkowej malzenskiej stala sie wspolwlascicielka 1/2 udzialu w przedmiotowych nieruchomosciach. Nastepnie z dniem 11 wrzesnia 2009 r. malzonkowie ustanowili rozdzielnosc majatkowa malzenska oraz dokonali czesciowego podzialu majatku wspolnego z tym, ze podzialem majatku wspolnego nie objeto przedmiotowych nieruchomosci, a wiec od tego momentu Wnioskodawczyni byla wspolwlascicielka przedmiotowych nieruchomosci na zasadzie wspolwlasnosci ulamkowej w czesci 1/2.

Ww. nieruchomosci w ramach prowadzonej dzialalnosci wynajmowal tylko maz, a Wnioskodawczyni nie otrzymywala z tego tytulu zadnych naleznosci oraz nie prowadzila w tym zakresie dzialalnosci gospodarczej. W 2014 r. prawo wieczystego uzytkowania przeksztalcone zostalo w prawo wlasnosci. W dniu 6 czerwca 2015 r. zmarl maz Wnioskodawczyni, a majatek po nim odziedziczyli Wnioskodawczyni i syn w czesci 1/2 kazde z nich. Z dniem 23 lipca 2015 r. po smierci meza, Wnioskodawczyni rozpoczela na wlasny rachunek prowadzenie dzialalnosci gospodarczej jako czynny podatnik podatku VAT i rozpoczela m.in. wynajmowanie przedmiotowych nieruchomosci. W dniu 11 sierpnia 2015 r. pomiedzy spadkobiercami doszlo do umownego dzialu spadku, na podstawie ktorego Wnioskodawczyni w calosci nabyla 1/2 udzialu w zabudowanej nieruchomosci oraz 1/2 udzialu niezabudowanej nieruchomosci, a w konsekwencji czego Wnioskodawczyni stala sie jedyna wlascicielka przedmiotowych nieruchomosci, lacznie z posadowionym na jednej z nieruchomosci budynkiem. W zwiazku z tym, ze podstawa nabycia przez Wnioskodawczynie 1/2 czesci udzialu w nieruchomosciach bylo nabycie spadku oraz dzial spadku, ktore nie podlegaja pod ustawe o VAT, tak wiec od tej czesci udzialu Wnioskodawczyni nie przyslugiwalo prawo do pomniejszenia podatku naleznego o podatek naliczony.

Nieruchomosc niezabudowana jest terenem innym niz teren budowlany; tj. na ww. terenie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak rowniez nie wydano dla tego terenu decyzji o warunkach zabudowy.

W uzupelnieniu do wniosku wskazano, ze na nieruchomosci zabudowanej znajduje sie jeden budynek magazynowo- socjalny, wykorzystywany do prowadzenia uslug archiwizacji. Maz Wnioskodawczyni jako czynny podatnik VAT wynajmowal przedmiotowy budynek nieprzerwanie od 1 listopada 2008 r. do dnia smierci, a nastepnie jako czynny podatnik podatku VAT po jego smierci Wnioskodawczyni. W stosunku do ww. budynku od momentu nabycia przez meza Wnioskodawczyni do maja 2009 r. ponoszone byly wydatki na remont i modernizacje przekraczajace 30% wartosci poczatkowej budynku. Od poniesionych ulepszen mezowi Wnioskodawczyni przyslugiwalo prawo do odliczenia podatku VAT, natomiast Wnioskodawczyni nie miala tego prawa, gdyz w momencie ponoszenia nakladow ww. nie wynajmowala przedmiotowego budynku. Po ulepszeniu tj. po maju 2009 r. ww. budynek byl nieprzerwanie wynajmowany w ramach prowadzonej dzialalnosci gospodarczej przez meza Wnioskodawczyni, a nastepnie po jego smierci przez Wnioskodawczynie.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawczyni wniosla o potwierdzenie, ze w zwiazku ze sprzedaza wskazanych nieruchomosci uprawniona bedzie do zastosowania w stosunku do calosci transakcji zwolnienia, o ktorym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9, 10 i 10a ustawy.

Podstawowa stawka podatku ? w mysl art. 41 ust. 1 ustawy ? wynosi 22%, z zastrzezeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. z zastrzezeniem art. 146f, stawka podatku, o ktorej mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakze zarowno w tresci ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, przewidziane zostaly zwolnienia od podatku oraz obnizone stawki.

Jak wynika z tresci art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia sie od podatku dostawe terenow niezabudowanych innych niz tereny budowlane.

Definicja terenow budowlanych zawarta zostala w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem przez tereny budowlane rozumie sie grunty przeznaczone pod zabudowe zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ktorych mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako akt prawa miejscowego wiaze zarowno organy administracji, osoby fizyczne, osoby prawne, jak i inne jednostki organizacyjne.

Zatem w sytuacji gdy na danym terenie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to wlasnie zapisom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nalezy nadac decydujace znaczenie dla oceny przeznaczenia danego terenu, w tym rowniez dla potrzeb art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarow i uslug.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z pozn. zm.), ustawa okresla:

  1. zasady ksztaltowania polityki przestrzennej przez jednostki samorzadu terytorialnego i organy administracji rzadowej,
  2. zakres i sposoby postepowania w sprawach przeznaczania terenow na okreslone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy

- przyjmujac lad przestrzenny i zrownowazony rozwoj za podstawe tych dzialan.

Natomiast art. 4 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy stanowi, ze ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz okreslenie sposobow zagospodarowania i warunkow zabudowy terenu nastepuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposobow zagospodarowania i warunkow zabudowy terenu nastepuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, przy czym:

  1. lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala sie w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  2. sposob zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala sie w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Zatem o charakterze danego gruntu powinien rozstrzygac odpowiedni zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ktory jako dokument prawa miejscowego, decyduje o kwalifikacji gruntu. W sytuacji, gdy dla danego terenu, nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego istotna jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W konsekwencji, generalnie opodatkowane podatkiem VAT sa dostawy, ktorych przedmiotem sa nieruchomosci gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane sa wylacznie te, ktorych przedmiotem sa tereny przeznaczone pod zabudowe zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ktorych mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pozostale natomiast dostawy gruntow niezabudowanych, dla ktorych nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz nie wydano decyzji o warunkach zabudowy ? sa zwolnione od podatku VAT.

Tym samym w odniesieniu do sprzedazy nieruchomosci niezabudowanej w swietle przywolanych przepisow nalezy wskazac, ze skoro na terenie tym brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak rowniez nie wydano dla tego terenu decyzji o warunkach zabudowy to sprzedaz tego terenu przez Wnioskodawczynie bedaca czynnym podatnikiem VAT bedzie korzystala ze zwolnienia od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, gdyz sprzedawany grunt nie spelnia definicji terenu budowlanego, przeznaczonego pod zabudowe w rozumieniu art. 2 pkt 33 tej ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia sie od podatku dostawe budynkow, budowli lub ich czesci, z wyjatkiem gdy:

  • dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  • pomiedzy pierwszym zasiedleniem a dostawa budynku, budowli lub ich czesci uplynal okres krotszy niz 2 lata.

Ze wskazanych uregulowan wynika, ze dostawa budynkow, budowli lub ich czesci jest generalnie zwolniona od podatku od towarow i uslug. Wyjatek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jezeli pomiedzy pierwszym zasiedleniem a dostawa budynku, budowli lub ich czesci uplynal okres krotszy niz 2 lata.

W tym miejscu nalezy zauwazyc, ze w przypadku nieruchomosci niespelniajacych przeslanek do zwolnienia od podatku na podstawie powolanego wyzej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umozliwil podatnikom ? po spelnieniu okreslonych warunkow ? skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

I tak, w mysl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia sie od podatku dostawe budynkow, budowli lub ich czesci nieobjeta zwolnieniem, o ktorym mowa w pkt 10, pod warunkiem, ze:

  • w stosunku do tych obiektow nie przyslugiwalo dokonujacemu ich dostawy prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego,
  • dokonujacy ich dostawy nie ponosil wydatkow na ich ulepszenie, w stosunku do ktorych mial prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego, a jezeli ponosil takie wydatki, to byly one nizsze niz 30% wartosci poczatkowej tych obiektow.

Z powyzszych przepisow wynika, ze jezeli dostawa budynkow, budowli lub ich czesci bedzie mogla korzystac ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wowczas badanie przeslanek wynikajacych z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a jest bezzasadne.

Przez pierwsze zasiedlenie ? wedlug art. 2 pkt 14 ustawy ? rozumie sie oddanie do uzytkowania, w wykonaniu czynnosci podlegajacych opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub uzytkownikowi budynkow, budowli lub ich czesci, po ich:

  • wybudowaniu lub
  • ulepszeniu, jezeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisow o podatku dochodowym, stanowily co najmniej 30% wartosci poczatkowej.

Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynkow, budowli lub ich czesci kluczowym jest ustalenie, kiedy nastapilo pierwsze zasiedlenie i jaki okres uplynal od tego momentu.

Pierwsze zasiedlenie nalezy rozumiec jako pierwsze zajecie budynku, uzywanie. Aby mozna bylo mowic o pierwszym zasiedleniu, musi dojsc do oddania budynku, budowli lub ich czesci do uzytkowania w wykonaniu czynnosci podlegajacych opodatkowaniu, przez ktore mozna rozumiec m.in. objecie we wladanie budynku, budowli lub ich czesci przez pierwszego nabywce lub uzytkownika. Jezeli podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym naklady na ulepszenie przekraczaja 30% jego wartosci poczatkowej, a nastepnie budynek, budowla lub ich czesc (badz ulepszenie) zostanie oddane do uzytkowania w ramach dzialalnosci gospodarczej podlegajacej opodatkowaniu oznacza to, ze zostal on zasiedlony.

Zatem z przepisow wynika, ze dostawa nieruchomosci, spelniajacych okreslone w przepisach warunki, moze korzystac ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia nastepuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedazy nie minely co najmniej dwa lata.

Nalezy ponadto wskazac, ze kwestie opodatkowania dostawy gruntu, na ktorym posadowione zostaly budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z ktorym w przypadku dostawy budynkow lub budowli trwale z gruntem zwiazanych albo czesci takich budynkow lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrebnia sie wartosci gruntu.

W swietle tego przepisu przy sprzedazy budynkow, budowli lub ich czesci, dokonywanej wraz z dostawa gruntu, na ktorym sa one posadowione, grunt dzieli byt prawny tych obiektow w zakresie opodatkowania podatkiem od towarow i uslug. Oznacza to, ze do dostawy gruntu stosuje sie analogiczna stawke podatku, jak przy dostawie budynkow, budowli lub ich czesci trwale z gruntem zwiazanych. Jezeli dostawa budynkow albo budowli lub ich czesci korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta rowniez dostawa gruntu, na ktorym obiekt jest posadowiony. Wskazany przepis obejmuje swoim zakresem takze grunty bedace w uzytkowaniu wieczystym.

W odniesieniu do sprzedazy nieruchomosci zabudowanej budynkiem magazynowo- socjalnym oraz z uwagi na obowiazujace przepisy prawa podatkowego nalezy wskazac, ze skoro po dokonanych w 2009 r. wydatkach na modernizacje niniejszego budynku przekraczajacych 30% jego wartosci poczatkowej budynek byl nieprzerwanie wynajmowany w ramach prowadzonej dzialalnosci gospodarczej przez meza Wnioskodawczyni, a nastepnie wynajmowany przez Wnioskodawczynie po rozpoczeciu dzialalnosci jako czynny podatnik VAT, sprzedaz ta nie bedzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia ani przed nim oraz pomiedzy pierwszym zasiedleniem a dostawa uplynie okres dluzszy niz 2 lata. Tym samym planowana sprzedaz opisanej we wniosku nieruchomosci zabudowanej bedzie korzystala ze zwolnienia z podatku od towarow i uslug wynikajacego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W zwiazku z tym, ze dostawa nieruchomosci zabudowanej korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, analiza przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy stala sie bezzasadna.

Tym samym stanowisko Wnioskodawczyni nalezalo uznac za prawidlowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszlego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowiazujacego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysluguje prawo do wniesienia skargi na niniejsza interpretacje przepisow prawa podatkowego z powodu jej niezgodnosci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na pismie organu, ktory wydal interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w ktorym skarzacy dowiedzial sie lub mogl sie dowiedziec o jej wydaniu ? do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 ? 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi ? Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z pozn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwoch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a jezeli organ nie udzielil odpowiedzi na wezwanie, w terminie szescdziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 ? 2 ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za posrednictwem organu, ktorego dzialanie lub bezczynnosc sa przedmiotem skargi (art. 54 ? 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Plocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Plock.