Pieluchy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pieluchy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

Dotyczy stawki podatku VAT na pieluchy tetrowe o symbolu PKWiU 21.22.12-30.10

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pani pismo z dnia 18.06.2004 r. sprawie zajęcia stanowiska w kwestii wysokości stawki podatku od towarów i usług na pieluchy tetrowe dla niemowląt o symbolu PKWiU 21.22.12-30.10, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Pieluszki o symbolu PKWiU 21.22.12-30-10 są wymienione w załączniku nr 3 (wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką w wysokości 7 %) do ww. ustawy o podatku od towarów i usług pod pozycją 76. Zatem pani stanowisko zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług jest prawidłowe. (...)