Pieczywo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pieczywo. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Zastosowanie stawki podatku VAT przy sprzedaży pieczywa świeżego i wyrobów ciastkarskich.

Fragment:

(...) trwałości lub termin przydatności do spożycia nie przekracza 45 dni, sklasyfikowane przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 10.71.12.0, nie podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług oraz nie zostały wymienione w załączniku Nr 10 do ustawy jako towar opodatkowany stawką 5%. Biorąc pod uwagę powyższy opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że sprzedaż przez Wnioskodawcę: pieczywa świeżego, sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 10.71.11.0, tj. „pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości, oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczenia tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni” podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku 5%, wyrobów ciastkarskich i ciastek, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 10.71.12.0, tj. „wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej (...)

2011
1
lip

Istota:

Opodatkowanie półproduktu wstępnie wypieczonego i zamrożonego oraz wyrobu gotowego rozmrożonego i dopieczonego.

Fragment:

(...) od towarów i usług oraz przepisy o statystyce publicznej nie definiują pojęcia „świeży”, dlatego też właściwym do określenia czy dany produkt jest świeży czy też ma przedłużony okres trwałości jest producent wyrobu. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że do pieczywa rozmrożonego i poddanego dalszemu procesowi wypieczenia, sklasyfikowanego według PKWiU jako 15.81.1 – pieczywo i wyroby piekarskie świeże, należy stosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7% zgodnie z art. 41 ust. 2 w powiązaniu z poz. 25 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast co do nabywanych przez Spółdzielnię wyrobów piekarskich w postaci niecałkowicie wypieczonego i zamrożonego pieczywa należy stwierdzić, iż o ile podana przez Wnioskodawcę klasyfikacja PKWiU 15.82.13-90.00 – wyłącznie chleb oraz bułki niezawierające dodatku (...)

2011
1
lut

Istota:

W sprawie opodatkowania podatkiem VAT wg.stawki 7 % sprzedaży wyrobów cukierniczych :kwartetki, ciasteczka owsiane, paluchy z cukrem, paluszki piernikowe lukrowane, piernik TAFLO sklasyfikowane PKWiU 15.81.12.

Fragment:

(...) 7% . Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, organ podatkowy informuje, że w przedmiotowej sprawie ma zastosowanie art.41 ust.2 ustawy z 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług /Dz.U.Nr 54, poz.535/ zgodnie z którym dla towarów wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy, stawka podatku VAT wynosi 7 % z zastrzeżeniem ust.12 i art.114 ust.1 ustawy. W pozycji 25 wym.załącznika wymienione są wyroby o symbolu PKWiU 15.81.1 „Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie, świeże”. Zatem jeżeli produkowane przez podatnika wyroby mieszczą się w grupowaniu wyrobów o symbolu 15.81.1, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wg.stawki 7%. (...)