Pestycydy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pestycydy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Zdaniem Spółki, w oparciu o przepisy art. 146 ust. 1 ustawy o VAT, przy sprzedaży ww. produktów należy stosować 3 % stawkę podatku VAT.

Fragment:

(...) (PKWiU 24.20.14)” W myśl natomiast art. 146 ust. 1 pkt 1) przywołanej ustawy, w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje się stawkę w wysokości 3 % w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy i eksportu towarów. W załączniku nr 6 pod pozycją nr 58 ustawodawca wymienia „Pestycydy i inne środki agrochemiczne, z wyłączeniem wyrobów chemii gospodarczej (PKWiU ex 24.20.14)”. Co do zasady towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową. Stosowanie stawki podstawowej ma charakter reguły ogólnej, a więc ona ma zastosowanie wówczas, gdy ustawa lub wydane w oparciu o nią rozporządzenie, w sposób wyraźny nie przewiduje zastosowania dla danej czynności innej (niższej) stawki podatku, przy czym wszelkie odstępstwa od opodatkowania towarów i usług (...)