Paserstwo akcyzowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to paserstwo akcyzowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

Artykuł 53 § 3, § 4 i § 6 oraz art. 65 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930; zm.: z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 62, poz. 717; z 2001 r. Nr 11, poz. 82) są zgodne z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Fragment:

(...) państwa polskiego, zawarta w art. 53 § 11 kks odwołuje się, choć pośrednio, do najniższego miesięcznego wynagrodzenia (chodzi o co najmniej dziesięciokrotność wielkiej wartości). Przepisy te nie zostały jednak objęte pytaniem prawnym skierowanym do Trybunału. We wszystkich powołanych paragrafach ustawodawca posłużył się tą samą techniką legislacyjną, którą zastosował w kodeksie karnym. W drugim z kwestionowanych przepisów, w art. 65 kks, zostało uregulowane paserstwo akcyzowe. Art. 65 § 1 statuuje podstawowy typ przestępstwa, § 2 - normuje paserstwo nieumyślne, § 3 - zawiera konstrukcję uprzywilejowanego (w stosunku do § 1) typu paserstwa (wypadek mniejszej wagi), wreszcie § 4 odnosi się do wykroczenia. Wprawdzie pytanie prawne sformułowane przez Sąd Rejonowy obejmuje swym zakresem cały art. 65, a zatem wszystkie jego części, jednak wątpliwość co do zgodności regulacji z art. 42 ust. 1 konstytucji może się pojawiać tylko na tle dwóch (...)