Paserstwo akcyzowe | Interpretacje podatkowe

Paserstwo akcyzowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to paserstwo akcyzowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Artykuł 53 § 3, § 4 i § 6 oraz art. 65 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930; zm.: z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 62, poz. 717; z 2001 r. Nr 11, poz. 82) są zgodne z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Fragment:
(...) państwa polskiego, zawarta w art. 53 § 11 kks odwołuje się, choć pośrednio, do najniższego miesięcznego wynagrodzenia (chodzi o co najmniej dziesięciokrotność wielkiej wartości). Przepisy te nie zostały jednak objęte pytaniem prawnym skierowanym do Trybunału. We wszystkich powołanych paragrafach ustawodawca posłużył się tą samą techniką legislacyjną, którą zastosował w kodeksie karnym. W drugim z kwestionowanych przepisów, w art. 65 kks, zostało uregulowane paserstwo akcyzowe. Art. 65 § 1 statuuje podstawowy typ przestępstwa, § 2 - normuje paserstwo nieumyślne, § 3 - zawiera konstrukcję uprzywilejowanego (w stosunku do § 1) typu paserstwa (wypadek mniejszej wagi), wreszcie § 4 odnosi się do wykroczenia. Wprawdzie pytanie prawne sformułowane przez Sąd Rejonowy obejmuje swym zakresem cały art. 65, a zatem wszystkie jego części, jednak wątpliwość co do zgodności regulacji z art. 42 ust. 1 konstytucji może się pojawiać tylko na tle dwóch (...)
2011
1
sty
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.