Partnerstwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to partnerstwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Podatnik wnosi o rozstrzygnięcie sprawy dotyczącej sposobu dokumentowania czynności wykonywanych w ramach umowy partnerskiej polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń PKWiU: 80.42.

Fragment:

(...) Podatnika stanu faktycznego sprawy wynika, że Pan "X" zawarł z Miastem Oleśnica umowę partnerstwa w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. Jako partner projektu odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń..Partnerstwo oparte jest na zasadzie jasno określonych obszarów odpowiedzialności za realizację projektu i podziału zadań zgodnych z kompetencjami. Partner odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie zaplanowanych w projekcie działań merytorycznych, którym jest zorganizowanie szkoleń dla uczestników. Za zarządzanie finansami projektu odpowiedzialny jest Lider projektu. Koszty poniesione przez partnera projektu zostaną zwrócone /zrefundowane/ przez lidera projektu ze środków (...)