Papierosy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to papierosy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
27
cze

Istota:

Czynności nałożenia etykiety, dodania ulotki oraz zapakowania w opakowania jednostkowe nie stanowią produkcji płynów do papierosów elektronicznych.

Fragment:

Ad 1. (i) Zgodnie z art. 99b ust. 1 ustawy akcyzowej: „ Produkcją płynu do papierosów elektronicznych w rozumieniu ustawy jest jego wytwarzanie, przetwarzanie, a także jego rozlew. ” W ocenie Wnioskodawcy, przetworzenie wyrobu niegotowego poprzez nałożenie etykiety, dołączenie ulotki oraz zapakowanie w opakowanie jednostkowe spowoduje, że płyn do e-papierosów, który przed dokonaniem tych czynności stanowił wyrób niegotowy będzie wyrobem gotowym, który spełni definicję legalną płynu do papierosów elektronicznych, zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy akcyzowej. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy akcyzowej, płynem do papierosów elektronicznych jest „ roztwór przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym baza do tego roztworu zawierająca glikol lub glicerynę ”. Jak Spółka wskazała w opisie zdarzenia przyszłego, po dniu 1 stycznia 2019 r. będzie posiadać płyny do e-papierosów, które: będą znajdować się buteleczkach, ale nie będą jeszcze oznaczone etykietą, nie będą zapakowane w opakowania jednostkowe, nie będą posiadały dołączonej ulotki wymaganej przepisami prawa, nie będą stanowiły bazy do produkcji płynu do e-papierosów. W efekcie przedmiotowe płyny stanowić będą wyroby niegotowe, które zgodnie z definicją legalną płynu do papierosów elektronicznych, wskazaną w przepisie art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy akcyzowej - nie mogą na tym etapie zostać zgodnie z prawem przeznaczone do wykorzystania w papierosach elektronicznych, gdyż aby mogły zostać wprowadzone do obrotu powinny spełniać wymogi wynikające z innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących - w tym przede wszystkim wynikających z ustawy o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tj.

2016
27
mar

Istota:

Banderolowanie opakowań zawierających 200 sztuk papierosów

Fragment:

Na podstawie ww. przepisów należy zauważyć, że papierosy - stanowiące wyrób tytoniowy - podlegają oznaczania znakami akcyzy, który nanosi się na opakowanie jednostkowe. Jak wynika z wniosku Wnioskodawca zamierza produkować papierosy, które będą pakowane do opakowań zawierające 200 sztuk papierosów i wyłącznie w takich opakowania będą oferowane na sprzedaż. Przy czym w celu utrzymania odpowiedniej jakości i wilgotności papierosa dodatkowo wewnątrz tego opakowania papierosy będą zabezpieczone folią i/lub papierem w grupy po 20 sztuk. Celem takiego działania jest utrzymanie jak najwyższej jakości papierosów. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy w takiej sytuacji wystarczające jest naniesienie jednego znaku akcyzy na opakowanie które zawiera 200 sztuk papierosów czy też konieczne jest nanoszenie znaków akcyzy na każde opakowanie ochronę zawierające 20 sztuk papierosów. Aby odpowiedzieć na pytanie Wnioskodawcy należy rozstrzygnąć czy opakowanie które zwiera 200 sztuk papierosów stanowi opakowanie jednostkowe, ewentualnie czy opakowania zawierające po 20 sztuk papierosów stanowi opakowanie jednostkowe. Mając na uwadze ww. definicję opakowania jednostkowego należy stwierdzić, że (...)

2015
14
maj

Istota:

Wałek filtrowy przeznaczony do produkcji papierosów nie wypełni bowiem dyspozycji art. 98 ustawy o podatku akcyzowym, zatem nie może być traktowany jako wyrób tytoniowy.

Fragment:

(...) papierosami, cygarami lub cygaretkami, a nadające się do palenia. Produkty składające się w części z substancji innych niż tytoń, lecz poza tym spełniające kryteria ustalone w ust. 4, są traktowane jako cygara i cygaretki - art. 98 ust. 7 ustawy. Produkty składające się w całości albo w części z substancji innych niż tytoń, lecz poza tym spełniające kryteria ustalone w ust. 2, 3 lub 5, są traktowane jako papierosy i tytoń do palenia. Jednakże nie traktuje się jako wyrobów tytoniowych produktów, które nie zawierają tytoniu i są wykorzystywane wyłącznie w celach medycznych - art. 98 ust. 8 ustawy. Za susz tytoniowy uznaje się, bez względu na wilgotność, tytoń, który nie jest połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym - art. 99a ust. 1 ustawy. W opisie wniosku Spółka wskazuje, że zamierza produkować bibułkę papierosową pokrytą pyłem tytoniowym przeznaczoną do produkcji gilz papierosowych. Bibułka papierosowa pokryta pyłem tytoniowym będzie produkowana z celulozy, na którą metodą natryskową lub zanurzeniową będzie nanoszony pył tytoniowy. Pył tytoniowy jest odpadem tytoniowym, który nie nadaje się do palenia w tej postaci.

2014
13
sie

Istota:

Wałek filtrowy przeznaczony do produkcji papierosów nie wypełni bowiem dyspozycji art. 98 ustawy o podatku akcyzowym, zatem nie może być traktowany jako wyrób tytoniowy.

Fragment:

Zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy, za papierosy uznaje się: tytoń zrolowany nadający się do palenia w tej postaci, który nie jest cygarami ani cygaretkami w rozumieniu ust. 4; tytoń zrolowany, który w drodze nieprzemysłowej obróbki jest umieszczany w tutkach z bibuły papierosowej; tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest owijany w bibułę papierosową. W myśl art. 98 ust. 3 ustawy, do celów akcyzy, tytoń zrolowany, o którym mowa w ust. 2, uznaje się za: dwa papierosy - w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 8 centymetrów, ale nie dłuższy niż 11 centymetrów; trzy papierosy - w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 11 centymetrów, ale nie dłuższy niż 14 centymetrów; cztery papierosy - w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 14 centymetrów, ale nie dłuższy niż 17 centymetrów; pięć papierosów - w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 17 centymetrów, ale nie dłuższy niż 20 centymetrów. Przepis art. 98 ust. 3 ustawy, stosuje się odpowiednio do ustalenia, co należy uznać za sześć, siedem i większą liczbę papierosów (art. 98 ust. 3a ustawy).

2013
29
lis

Istota:

Opisane w zdarzeniu przyszłym „papierosy ziołowe” nie podlegają akcyzie.

Fragment:

W myśl ust. 2 cyt. artykułu, za papierosy uznaje się: tytoń zrolowany nadający się do palenia w tej postaci, który nie jest cygarami ani cygaretkami w rozumieniu ust. 4; tytoń zrolowany, który w drodze nieprzemysłowej obróbki jest umieszczany w tutkach z bibuły papierosowej; tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest owijany w bibułę papierosową. Do celów akcyzy, tytoń zrolowany, o którym mowa w ust. 2, uznaje się za: dwa papierosy - w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 8 centymetrów, ale nie dłuższy niż 11 centymetrów; trzy papierosy - w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 11 centymetrów, ale nie dłuższy niż 14 centymetrów; cztery papierosy - w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 14 centymetrów, ale nie dłuższy niż 17 centymetrów; pięć papierosów - w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 17 centymetrów, ale nie dłuższy niż 20 centymetrów. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do ustalenia, co należy uznać za sześć, siedem i większą liczbę papierosów - art. 98 ust. 3a ustawy. W myśl art. 98 ust. 4 ustawy, (...)

2012
6
lis

Istota:

Uznanie produktu będącego wałkiem tytoniowym posiadającym filtry na obu końcach za jeden papieros

Fragment:

Przy tym na podstawie ust. 3 cytowanego artykułu do celów akcyzy, tytoń zrolowany, o którym mowa w ust. 2, uznaje się za: dwa papierosy - w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 8 centymetrów, ale nie dłuższy niż 11 centymetrów; trzy papierosy - w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 11 centymetrów, ale nie dłuższy niż 14 centymetrów; cztery papierosy - w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 14 centymetrów, ale nie dłuższy niż 17 centymetrów; pięć papierosów - w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 17 centymetrów, ale nie dłuższy niż 20 centymetrów. Jednocześnie na podstawie ust. 3a niniejszego artykułu przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do ustalenia, co należy uznać za sześć, siedem i większą liczbę papierosów. Ponadto stosownie do ust. 8 przedmiotowego artykułu produkty składające się w całości albo w części z substancji innych niż tytoń, lecz poza tym spełniające kryteria ustalone w ust. 2, 3 lub 5, są traktowane jako papierosy i tytoń do palenia. Jednakże nie traktuje się jako wyrobów tytoniowych produktów, które nie zawierają tytoniu i są wykorzystywane wyłącznie w celach medycznych. W przedmiotowym wniosku Wnioskodawca wskazał, iż planuje dokonać nabycia wewnątrzwspólnotowego produktu, który jest wałkiem tytoniowym o długości 8 cm, owiniętym w bibułę papierosową, posiadającym filtry na obu końcach.

2012
27
paź

Istota:

Brak opodatkowania udostępniania maszyny do samodzielnego sporządzania papierosów

Fragment:

Na mocy art. 98 ust. 2 ustawy, za papierosy uznaje się: tytoń zrolowany nadający się do palenia w tej postaci, który nie jest cygarami ani cygaretkami w rozumieniu ust. 4; tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest umieszczany w tutkach z bibuły papierosowej; tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest owijany w bibułę papierosową. Zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy, do celów akcyzy, tytoń zrolowany, o którym mowa w ust. 2, uznaje się za: dwa papierosy – w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 8 centymetrów, ale nie dłuższy niż 11 centymetrów; trzy papierosy – w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 11 centymetrów, ale nie dłuższy niż 14 centymetrów; cztery papierosy – w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 14 centymetrów, ale nie dłuższy niż 17 centymetrów; pięć papierosów – w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 17 centymetrów, ale nie dłuższy niż 20 centymetrów. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do ustalenia, co należy uznać za sześć, siedem i większą liczbę papierosów (art. 98 ust. 3a ustawy).

2012
29
wrz

Istota:

Zakres zwolnienia od akcyzy papierosów przeznaczonych do badań jakościowych oraz zwolnienia tych wyrobów z obowiązku oznaczania znakami akcyzy.

Fragment:

Jednym z istotnych rodzajów usług są badania jakościowe papierosów dopuszczonych do konsumpcji na rynkach państw UE, jak również państw spoza UE, wykonywane w laboratorium „ B. ”. Badane papierosy są kupowane przez zleceniodawców badań lub przez pośredników na rynkach końcowych, a następnie wysyłane do składu podatkowego Spółki. Tym samym papierosy te, jako wyroby dopuszczone do konsumpcji są już wyrobami z zapłaconą akcyzą w kraju dopuszczenia do konsumpcji. Badane papierosy, które są kupowane na rynkach końcowych są produkowane przez grupę B., ale także przez konkurentów rynkowych. Celem prowadzonych badań jest ocena jakości produktu wytwarzanego przez „ B. ” w drodze porównawczych badań jakości produktu. Do Polski, w zależności od kraju wysyłki, przedmiotowe papierosy są wysyłane w dwóch różnych procedurach. W przypadku papierosów z krajów UE, papierosy są przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej dokonywanej z wykorzystaniem dokumentu UDT. W Polsce, więc są nabywane wewnątrzwspólnotowo przez „ B. ” zgodnie z procedurą określoną w art. 77 i 78 akcU, tzn. w tzw. procedurze z zapłaconą akcyzą. W przypadku papierosów wysyłanych z krajów spoza UE, dostawa odbywa się zgodni z procedurami celnymi, co oznacza, że w Polsce w świetle przepisów akcU, są one przedmiotem importu zgodnie z procedurą określoną w art. 27 akcU.

2012
12
maj

Istota:

Zakres obowiązków podatkowych związanych z obrotem wewnątrzwspólnotowym wyrobami tytoniowymi w procedurze z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego.

Fragment:

Według jakiej stawki podatku Spółka powinna zapłacić podatek od papierosów wprowadzonych do składu podatkowego w celu wykonania na nich usług przepakowania ... Czy Spółka będzie uprawniona do zwrotu zapłaconego podatku po dokonaniu wysyłki przepakowanych papierosów do kraju UE stanowiącego rynek końcowy ... Czy papierosy, o których mowa powyżej podlegają obowiązkowi oznaczania znakami skarbowymi akcyzy... W odniesieniu do zdarzenia przyszłego nr 2: Czy w przedstawionym stanie faktycznym papierosy pomyłkowo wysłane do kraju UE powinny zostać powrotnie przywiezione do składu podatkowego Spółki na dokumencie UDT ... Według jakiej stawki podatku Spółka powinna zapłacić podatek od papierosów przywiezionych powrotnie do składu podatkowego ... Czy Spółka będzie uprawniona do zwrotu zapłaconego podatku po dokonaniu wysyłki papierosów do właściwego kraju w UE lub poza nią... Czy papierosy, powrotnie wprowadzane do Polski, przeznaczone do wysyłki w innym kraju UE lub na eksport podlegają obowiązkowi oznaczania znakami skarbowymi akcyzy... Stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do zdarzenia przyszłego nr 1. W przedstawionej sytuacji papierosy przeznaczone do wykonania na nich usług przepakowania są wyrobami, które zostały dopuszczone do konsumpcji w innym kraju członkowskim UE, a więc znalazły się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

2011
1
paź

Istota:

Opisane w zdarzeniu przyszłym „papierosy ziołowe” nie podlegają akcyzie. Nie można jednakże zgodzić się z przyjętym przez Zainteresowanego w powyższej sytuacji kryterium braku w opisanym produkcie tytoniu. O braku opodatkowania akcyzą decyduje bowiem fakt, że przedmiotowe wyroby nie wypełniają wskazanych przesłanek, które decydują o uznaniu „papierosów ziołowych” za papierosy (wyroby tytoniowe) w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Stwierdzić także należy, iż opisane produkty w przypadku, gdy nie zawierają tytoniu, ale wypełniają przesłanki określone w art. 98 ust. 2, 3 lub 5 ustawy traktuje się jako papierosy i tytoń do palenia, które podlegają akcyzie.

Fragment:

W pozycji 42 załącznika nr 1 - Wykaz wyrobów akcyzowych - do ustawy wskazano, iż wyrobami akcyzowymi są papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki bez względu na kod CN. Z kolei, art. 98 ust. 1 ustawy stanowi, że do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy zalicza się bez względu na kod CN: papierosy; tytoń do palenia; cygara i cygaretki. W myśl art. 98 ust. 2 ustawy za papierosy uznaje się: tytoń zrolowany nadający się do palenia w tej postaci, który nie jest cygarami ani cygaretkami w rozumieniu ust. 4 tego artykułu; tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest umieszczany w tutkach z bibuły papierosowej; tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest owijany w bibułę papierosową. Ponadto, produkty składające się w całości albo w części z substancji innych niż tytoń, lecz poza tym spełniające kryteria ustalone w ust. 2, 3 lub 5, są traktowane jako papierosy i tytoń do palenia. Jednakże nie traktuje się jako wyrobów tytoniowych produktów, które nie zawierają tytoniu i są wykorzystywane wyłącznie w celach medycznych (art. 98 ust. 8 ustawy). W myśl powyższych przepisów, co do zasady, za papierosy uważa się wyroby zawierające tytoń zrolowany. Ponadto, za papierosy uważa się również produkty, które składają się w całości albo w części z substancji innych niż tytoń.