IPPP1/4512-166/16-4/MPe | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikajacego z faktur dokumentujacych nabycie paliwa przy uzyciu kart paliwowych
IPPP1/4512-166/16-4/MPeinterpretacja indywidualna
 1. karty
 2. odliczenie podatku
 3. paliwo
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b ? 1 i ? 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z pozn. zm.) oraz ? 6 pkt 5 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowaznienia do wydawania interpretacji przepisow prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzialajacy w imieniu Ministra Finansow stwierdza, ze stanowisko Spolki przedstawione we wniosku z dnia 24 lutego 2016 r. (data wplywu 29 lutego 2016 r.), uzupelnionym w dniu 5 kwietnia 2016 r. (data wplywu 7 kwietnia 2016 r.), bedacym odpowiedzia na wezwanie tut. Organu z dnia 23 marca 2016 r. (skutecznie doreczone 29 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku od towarow i uslug w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikajacego z faktur dokumentujacych nabycie paliwa przy uzyciu kart paliwowych ? jest prawidlowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lutego 2015 r. wplynal ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, uzupelniony w dniu 5 kwietnia 2016 r. (data wplywu 7 kwietnia 2016 r.), bedacym odpowiedzia na wezwanie tut. Organu z dnia 23 marca 2016 r. (skutecznie doreczone 29 marca 2016 r.) dotyczacej podatku od towarow i uslug w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikajacego z faktur dokumentujacych nabycie paliwa przy uzyciu kart paliwowych.

We wniosku przedstawiono nastepujace zdarzenie przyszle.

Wnioskodawca - M. Sp. z o.o. uzytkuje samochody na podstawie umowy zawartej z leasingodawca. Zamierza zawrzec dodatkowa umowe, ktora zapewni ponadto Wnioskodawcy (leasingobiorcy) mozliwosc bezgotowkowego zaopatrywania sie w paliwa i inne towary, przy czym wydania tych towarow dokonuja partnerzy leasingodawcy, tj. stacje paliw, z ktorymi leasingodawca zawarl odrebne umowy sprzedazy i na rzecz ktorych dokonuje platnosci za zakupione towary. Wnioskodawca nabywa paliwa za posrednictwem kart paliwowych, sluzacych rejestracji transakcji oraz identyfikacji Wnioskodawcy jako klienta leasingodawcy, co umozliwia wydanie towaru przez stacje paliw. Rozliczenie zakupionego paliwa nastepuje poprzez fakture wystawiona przez leasingodawce na Wnioskodawce.

W umowie miedzy leasingodawca oraz Wnioskodawca zawarto postanowienia dotyczace ogolnych zasad korzystania z kart paliwowych obejmujace zasady wydawania kart oraz wystawiania faktur przez leasingodawce. Zgodnie z tymi postanowieniami Wnioskodawca nie moze tankowac paliwa do kanistra przy uzyciu karty paliwowej. Przy uzyciu karty nie moze rowniez dokonywac transakcji, ktorej wartosc przekroczy lub doprowadzi do przekroczenia limitu (wartosciowego lub ilosciowego) zastrzezonego dla danej karty. W razie nabycia towarow przy uzyciu karty przez osoby nieupowaznione, poslugujace sie skradziona lub zgubiona karta, Wnioskodawca zobowiazany jest do zaplaty leasingobiorcy za tak zakupione towary. W umowie znajduja sie ponadto postanowienia dotyczace dysponowania przez leasingodawce towarami, ktore odbiera w jego imieniu Wnioskodawca. Bezposrednio po objeciu posiadania towarow przez Wnioskodawce, leasingodawca przenosi na niego wlasnosc tych towarow. W umowie znajduja sie rowniez postanowienia dotyczace ceny paliwa, regulujace rabaty przyznane przez leasingodawce. Rabaty te, a tym samym ceny moga ulegac zmianie w zaleznosci od decyzji leasingodawcy. Cena, jaka Wnioskodawca uiszcza leasingodawcy za dostarczone towary jest inna (nizsza) niz cena, jaka musialby zaplacic, gdyby nie byl klientem leasingodawcy. Wynika to z faktu, ze leasingodawca przy zawieraniu umow ze stacjami paliw negocjuje stawki, warunki dostaw i terminy platnosci, a nastepnie odsprzedajac towary Wnioskodawcy proponuje wlasne stawki i terminy platnosci.

W uzupelnieniu wniosku Wnioskodawca wskazal, ze w swojej dzialalnosci Spolka wykorzystuje jedynie samochody osobowe, ktore nie sa wykorzystywane wylacznie do dzialalnosci Spolki.

W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytania.

 1. Czy zakup przez Wnioskodawce - za posrednictwem karty paliwowej udostepnionej przez leasingodawce - paliwa, ktore jest wydawane przez stacje paliw, stanowi tak zwana sprzedaz lancuchowa, o ktorej mowa w art. 7 ust. 8 ustawy o podatku towarow i uslug...
 2. Czy 50% kwoty podatku VAT wynikajacej z faktury wystawionej przez leasingodawce z tytulu nabycia przez Wnioskodawce paliwa, wydanego przez stacje paliw, stanowi dla Wnioskodawcy kwote podatku naliczonego stosownie do art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarow i uslug...

Zdaniem Wnioskodawcy, Naczelny Sad Administracyjny w wyroku z dnia 15 pazdziernika 2015 r. (I FSK1478/13) stwierdzil, iz dla uznania transakcji jako transakcji lancuchowej, istotne jest stwierdzenie, ze na kazdy z podmiotow uczestniczacych w takiej transakcji nastepuje przeniesienie prawa do rozporzadzania rzecza jak wlasciciel, czyli - w istocie - przeniesienie praktycznej kontroli nad rzecza i mozliwosci korzystania z niej oraz ustalania warunkow takiego korzystania. W szczegolnosci istotne jest to jaki wplyw na transakcje bedzie mial podmiot udostepniajacy karty. Jezeli z tresci umow wynika, ze podmiot ten bedzie mial wplyw na istotne elementy transakcji, takie jak prawo do ksztaltowania ceny towaru to wowczas nalezy uznac, iz rozporzadza on dana rzecza jak wlasciciel, czyli jest czynna strona transakcji, w ramach ktorej kolejna w szeregu dostawa, tj. dostawa na rzecz nabywcy, bedzie dokonana (uznana za dokonana) przez niego. Jednoczesnie nalezy miec na wzgledzie, ze dostawa lancuchowa nie oznacza faktycznego wydania towaru na kazdym etapie lancucha, ani nie musi oznaczac, iz podmiot uznany za rozporzadzajacy powinien rzeczywiscie rozporzadzac rzecza w tym znaczeniu, iz przykladowo winien byc swiadomy wszystkich czynnosci zwiazanych z dysponowaniem towarem, tj. np. kiedy i kto faktycznie obraca (obracal) towarem. Zawarty w art. 7 ust. 8 ustawy o VAT termin "uznaje sie" oznacza bowiem, ze bez wzgledu na faktyczne dzialania, przyznawane jest im - niejako a priori - takie, a nie inne znaczenie.

W ocenie Wnioskodawcy umowa, ktora zamierza zawrzec z leasingodawca, spelnia powyzsze kryteria umowy lancuchowej. Przede wszystkim towary bedzie nabywal od osoby trzeciej (stacji paliw) w imieniu leasingodawcy, ktory udostepni karte paliwowa. Wnioskodawca nabedzie od leasingodawcy wlasnosc towarow bezposrednio po objeciu ich w posiadanie. Leasingodawca bedzie decydowal o cenie towarow, mozliwych do odbioru przez Wnioskodawce na wskazanych przez leasingodawce stacjach paliw, z ktorymi zawarl odrebne umowy sprzedazy. Wnioskodawca nie bedzie mogl nabywac towarow przy uzyciu karty ponad limit ilosciowy i wartosciowy ustalony dla danej karty. Bedzie odpowiadal wobec leasingodawcy za nabycie towarow przy uzyciu karty przez osoby nieupowaznione, bedzie zobowiazany do zaplaty za te towary.

W konsekwencji uznania umowy za umowe lancuchowa 50% kwoty podatku VAT wynikajacej z faktury wystawionej przez leasingodawce z tytulu nabycia przez Wnioskodawce paliwa, wydanego przez stacje paliw, stanowic bedzie dla Wnioskodawcy kwote podatku naliczonego stosownie do art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarow i uslug.

Potwierdzeniem stanowiska Wnioskodawcy jest wyrok Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2014 r. (sygn. akt III SA/Wa 2040/13), w ktorym Sad uznal, ze dunska spolka, udostepniajaca klientom karty paliwowe, dokonywala odplatnej dostawy oleju napedowego na rzecz polskich przewoznikow na terytorium Polski. Sad potwierdzil rowniez fakt, ze spolka uczestniczyla w transakcji lancuchowej, ktorej przedmiotem byla odsprzedaz.

Ponadto prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytulu nabycia paliwa przy uzyciu kart paliwowych (w odniesieniu do pojazdow spelniajacych w konkretnym stanie prawnym warunki do odliczenia) zostalo potwierdzone w licznych interpretacjach indywidualnych, miedzy innymi:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 8 lipca 2013 r. (ITPP1/443-340/13/MNKT);
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 pazdziernika 2013 r. (IBPP2/443-692/13/AMP);
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 grudnia 2013 r. (IPPP3/443-890/1-2/KC);
 • interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2015 r. (ITPP2/443-1425/14/KT);
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 lutego 2015 r. (IPPP3/443-1213/14-3/IG).

W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszlego jest prawidlowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z pozn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug podlegaja odplatna dostawa towarow i odplatne swiadczenie uslug na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawe towarow, o ktorej mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie przeniesienie prawa do rozporzadzania towarami jak wlasciciel (...). Towarami zas, sa rzeczy oraz ich czesci a takze wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 8 ustawy, w przypadku gdy kilka podmiotow dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposob, ze pierwszy z nich wydaje ten towar bezposrednio ostatniemu w kolejnosci nabywcy, uznaje sie, ze dostawy towarow dokonal kazdy z podmiotow bioracych udzial w tych czynnosciach.

Zarowno przepisy ustawy, jak i przepisy wykonawcze do niej, nie reguluja zagadnienia odsprzedazy towaru. Uznaje sie, ze odsprzedaz towaru jest dostawa towaru realizowana bezposrednio przez podatnika (art. 7 ust. 1 ustawy) lub realizowana na zasadach okreslonych w art. 7 ust. 8 ustawy. W rezultacie, w obu ww. przypadkach dostawy, ostateczne obciazenie podatkiem spoczywa nie na pierwotnym nabywcy towaru, lecz na ich rzeczywistym uzytkowniku.

Z powolanych przepisow art. 7 ustawy wynika, ze w sytuacji, w ktorej podatnik, dzialajac we wlasnym imieniu bierze udzial w dostawie towaru w taki sposob, ze zakupiony towar wydaje nabywcy lub tez towar ten wydaje pierwszy z podmiotow na rzecz ostatniego w kolejnosci nabywcy, przyjmuje sie, ze podatnik ten nabyl towar, a nastepnie dokonal dostawy tego towaru. Dotyczy to sytuacji, w ktorej podatnik kupuje towar, a kolejno w stanie ?nieprzetworzonym? odsprzedaje go swojemu kontrahentowi.

W odniesieniu do mozliwosci zakwalifikowania transakcji z udzialem kart paliwowych jako transakcji (dostaw) lancuchowych, o ktorych mowa w ww. art. 7 ust. 8 ustawy nalezy podkreslic, ze warunkiem niezbednym zaistnienia omawianego unormowania jest to, ze towar zostaje wydany przez pierwszy podmiot ostatniemu w kolejnosci podmiotowi, przy czym podmioty posredniczace w ogole nie wchodza w fizyczne posiadanie przedmiotu dostawy.

Wskazany artykul bazuje zatem na konstrukcji opartej na fikcji prawnej, zgodnie z ktora ? dla potrzeb podatku VAT ? przyjmuje sie, ze dostawy towarow dokonuje kazdy podmiot uczestniczacy w transakcji lancuchowej, mimo ze wydanie towaru ma miejsce tylko raz. W kontekscie powyzszego istotne jest uznanie, ze na kazdy z podmiotow uczestniczacych w takiej transakcji nastepuje przeniesienie prawa do rozporzadzania rzecza jak wlasciciel, czyli ? w istocie ? przeniesienie (uznanie, ze dokonalo sie takie przeniesienie) praktycznej kontroli nad rzecza i mozliwosci korzystania z niej oraz ustalania warunkow takiego korzystania. W przypadku zatem, gdy posrednik ma prawo do ksztaltowania ceny towaru, warunkow jego nabycia, ale takze przykladowo obciazony zostaje ponoszeniem obowiazkow reklamacyjnych w stosunku do np. wadliwego towaru, to uznac nalezy, ze podmiot taki posiada prawo do faktycznego rozporzadzania rzecza jak wlasciciel.

Z przedstawionych okolicznosci sprawy wynika, ze Spolka uzytkuje samochody osobowe na podstawie umowy zawartej z leasingodawca i zamierza zawrzec dodatkowa umowe, ktora zapewni Wnioskodawcy (leasingobiorcy) mozliwosc bezgotowkowego zaopatrywania sie w paliwa i inne towary, przy czym wydania tych towarow dokonuja partnerzy leasingodawcy, tj. stacje paliw, z ktorymi leasingodawca zawarl odrebne umowy sprzedazy i na rzecz ktorych dokonuje platnosci za zakupione towary. Wnioskodawca nabywa paliwa za posrednictwem kart paliwowych, sluzacych rejestracji transakcji oraz identyfikacji Wnioskodawcy jako klienta leasingodawcy, co umozliwia wydanie towaru przez stacje paliw. Rozliczenie zakupionego paliwa nastepuje poprzez fakture wystawiona przez leasingodawce na Wnioskodawce.

W umowie miedzy leasingodawca oraz Wnioskodawca zawarto postanowienia dotyczace ogolnych zasad korzystania z kart paliwowych obejmujace zasady wydawania kart oraz wystawiania faktur przez leasingodawce. Zgodnie z tymi postanowieniami Wnioskodawca nie moze tankowac paliwa do kanistra przy uzyciu karty paliwowej. Przy uzyciu karty nie moze rowniez dokonywac transakcji, ktorej wartosc przekroczy lub doprowadzi do przekroczenia limitu (wartosciowego lub ilosciowego) zastrzezonego dla danej karty. W razie nabycia towarow przy uzyciu karty przez osoby nieupowaznione, poslugujace sie skradziona lub zgubiona karta, Wnioskodawca zobowiazany jest do zaplaty leasingobiorcy za tak zakupione towary. W umowie znajduja sie ponadto postanowienia dotyczace dysponowania przez leasingodawce towarami, ktore odbiera w jego imieniu Wnioskodawca. Bezposrednio po objeciu posiadania towarow przez Wnioskodawce, leasingodawca przenosi na niego wlasnosc tych towarow. W umowie znajduja sie rowniez postanowienia dotyczace ceny paliwa, regulujace rabaty przyznane przez leasingodawce. Rabaty te, a tym samym ceny moga ulegac zmianie w zaleznosci od decyzji leasingodawcy. Cena, jaka Wnioskodawca uiszcza leasingodawcy za dostarczone towary jest inna (nizsza) niz cena, jaka musialby zaplacic, gdyby nie byl klientem leasingodawcy. Wynika to z faktu, ze leasingodawca przy zawieraniu umow ze stacjami paliw negocjuje stawki, warunki dostaw i terminy platnosci, a nastepnie odsprzedajac towary Wnioskodawcy proponuje wlasne stawki i terminy platnosci.

W uzupelnieniu wniosku Wnioskodawca wskazal, ze w swojej dzialalnosci Spolka wykorzystuje jedynie samochody osobowe, ktore nie sa wykorzystywane wylacznie do dzialalnosci Spolki.

Kwestia zasadnicza w analizowanej sprawie jest rozstrzygniecie, czy transakcje dokonywane odpowiednio pomiedzy partnerami prowadzacymi stacje paliw a leasingodawca, oraz pomiedzy leasingodawca a Wnioskodawca dokonujacym zakupow przy uzyciu kart paliwowych, stanowic beda odplatne dostawy towarow.

Kwalifikacja okreslonych transakcji jako czynnosci dostawy towarow uzalezniona jest od konkretnej sprawy. Zasada ta dotyczy rowniez transakcji z udzialem kart paliwowych. Nie mozna w taki sam sposob traktowac, dla potrzeb podatku od towarow i uslug, transakcji, ktorych niejednokrotnie jedynym elementem wspolnym jest to, ze podmioty biorace udzial w czynnosciach zakupu korzystaja z rozliczen w formie kart paliwowych. Dlatego tez w celu okreslenia statusu podatkowego danej czynnosci, kazdorazowo nalezy dokonac analizy istotnych postanowien umowy zawartej pomiedzy stronami.

W odniesieniu do mozliwosci zakwalifikowania transakcji z udzialem kart paliwowych jako transakcji (dostaw) lancuchowych, o ktorych mowa w art. 7 ust. 8 ustawy ponownie nalezy podkreslic, ze warunkiem niezbednym zaistnienia omawianego unormowania jest to, ze towar zostaje wydany przez pierwszy podmiot ostatniemu w kolejnosci podmiotowi, przy czym podmioty posredniczace w ogole nie wchodza w fizyczne posiadanie przedmiotu dostawy. W kontekscie powyzszego istotne jest uznanie, ze na kazdy z podmiotow uczestniczacych w takiej transakcji nastepuje przeniesienie prawa do rozporzadzania rzecza jak wlasciciel, czyli ? w istocie ? przeniesienie (uznanie, ze takie przeniesienie mialo miejsce) praktycznej kontroli nad rzecza i mozliwosci korzystania z niej oraz ustalania warunkow takiego korzystania.

W przypadku, gdy kolejny w lancuchu podmiot ma prawo do ksztaltowania ceny towaru, warunkow jego nabycia, ale takze przykladowo obciazony zostaje ponoszeniem obowiazkow reklamacyjnych w stosunku do np. wadliwego towaru, to uznac nalezy, ze podmiot taki posiada prawo do faktycznego rozporzadzania rzecza jak wlasciciel. W tym kontekscie duze znaczenie maja postanowienia umowne pomiedzy dostawca towaru (kontrahentem) i uzytkownikiem karty paliwowej (Wnioskodawca). Zatem, jezeli z tresci umowy wynika, ze kolejny w lancuchu podmiot bedzie mial wplyw na wspomniane wyzej istotne elementy ksztaltujace obrot danym towarem, to wowczas nalezy uznac, ze rozporzadza on dana rzecza jak wlasciciel, czyli ? biorac pod uwage analizowana kwestie ? jest czynna strona transakcji, w ramach ktorej kolejna w szeregu dostawa na rzecz klienta, bedzie dokonana (uznana za dokonana) przez kontrahenta. Podkreslenia wymaga, ze art. 7 ust. 8 ustawy posluguje sie wprost stwierdzeniem, ze ?uznaje sie, ze dostawy towarow dokonal kazdy z podmiotow bioracych udzial w tych czynnosciach?, czyli uznaje sie, ze prawo do rozporzadzania towarami jak wlasciciel mial kazdy z podmiotow wystepujacych w ww. lancuchu, tj. uznaje sie, ze podmiot taki mial mozliwosc wladania rzecza w sensie ekonomicznym, np. czerpania z niej pozytkow. Dostawa lancuchowa nie musi zatem oznaczac (i nie oznacza) faktycznego wydania towaru na kazdym etapie lancucha, ani nie musi oznaczac, ze podmiot uznany za rozporzadzajacy powinien rzeczywiscie rozporzadzac rzecza w tym znaczeniu, ze przykladowo winien byc swiadomy wszystkich czynnosci zwiazanych z dysponowaniem towarem, tj. np. kiedy i kto faktycznie obraca (obracal) rzecza. Termin ?uznaje sie? oznacza bowiem, ze bez wzgledu na faktyczne dzialania, przyznawane jest im ? niejako a priori ? takie, a nie inne znaczenie.

Z kolei jezeli w ramach umowy zawarta bylaby klauzula, ze kontrahent (leasingodawca), przykladowo, pobiera od klientow (Wnioskodawca) oplaty za wydanie oraz obsluge karty, przy czym jednoczesnie nie posiada zadnych uprawnien decyzyjnych co do istotnych elementow zwiazanych z dostawa towarow, np. nie ksztaltuje ceny towarow oraz nie ponosi odpowiedzialnosci za wady produktu, nalezaloby w takim przypadku przyjac, ze nie jest ona podmiotem, ktory mozna by okreslic jako dostawce (towary przekazywane bylyby bezposrednio pomiedzy partnerami prowadzacymi stacje paliw i nabywca ? Wnioskodawca), zas transakcja pomiedzy partnerami prowadzacymi stacje paliw i leasingodawca nie nosilyby znamion dostawy towarow (leasingodawca, z przyczyn, o ktorych mowa wyzej, nie dysponowalaby towarem jak wlasciciel, zatem nie moglby przekazac tego prawa, tj. odsprzedac towaru, na rzecz Wnioskodawcy).

Z uwagi na przedstawione okolicznosci i powolane przepisy nalezy stwierdzic, ze w analizowanym przypadku bedzie dochodzilo do sprzedazy towarow przez partnerow prowadzacych stacje paliw na rzecz leasingodawcy, a nastepnie sprzedazy tych towarow przez leasingodawce na rzecz Wnioskodawcy bowiem, jak wynika z wniosku leasingodawca w ramach podpisanej umowy wydaje karty paliwowe i ustala szczegolowe warunki umowy z Wnioskodawca, m.in. dotyczace ceny paliwa oraz udzielanych rabatow - leasingodawca przy zawieraniu umow ze stacjami paliw negocjuje stawki, warunki dostaw i terminy platnosci, a nastepnie odsprzedajac towary Wnioskodawcy proponuje wlasne stawki i terminy platnosci. A zatem czynnosci dokonywane miedzy leasingodawca a Wnioskodawca stanowia odplatna dostawe towarow w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy.

W zwiazku z przedstawionym opisem sprawy, watpliwosci Wnioskodawcy dotycza przyslugujacego Mu prawa do odliczenia 50% podatku naliczonego VAT wykazanego na fakturach wystawianych na jego rzecz przez leasingodawce, a dokumentujacych nabycie paliwa zwiazanego z korzystaniem z pojazdow samochodowych przy wykorzystaniu kart paliwowych.

Kwestie dotyczace prawa do odliczenia podatku naliczonego reguluja przepisy art. 86 ust. 1 ustawy, zgodnie z ktorym w zakresie, w jakim towary i uslugi sa wykorzystywane do wykonywania czynnosci opodatkowanych, podatnikowi, o ktorym mowa w art. 15, przysluguje prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego, z zastrzezeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwote podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikajacych z faktur otrzymanych przez podatnika z tytulu:

 1. nabycia towarow i uslug,
 2. dokonania calosci lub czesci zaplaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem uslugi.

Jak wynika z ww. przepisow, prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego przysluguje wowczas, gdy zostana spelnione okreslone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarow i uslug oraz gdy towary i uslugi, z ktorych nabyciem podatek zostal naliczony, sa wykorzystywane do czynnosci opodatkowanych. Warunkiem umozliwiajacym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezposredni i bezsporny zwiazek zakupow z wykonanymi czynnosciami opodatkowanymi.

Ponadto podkreslic nalezy, ze ustawodawca stworzyl podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w calosci lub w czesci, pod warunkiem spelnienia przez niego zarowno przeslanek pozytywnych, wynikajacych z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przeslanek negatywnych, okreslonych w art. 88 ustawy. Przepis ten okresla liste wyjatkow, ktore pozbawiaja podatnika prawa do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego.

W art. 86a ust. 1 ustawy, wskazano, ze w przypadku wydatkow zwiazanych z pojazdami samochodowymi kwote podatku naliczonego, o ktorej mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku:

 1. wynikajacej z faktury otrzymanej przez podatnika;
 2. naleznego z tytulu:
  1. swiadczenia uslug, dla ktorego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich uslugobiorca,
  2. dostawy towarow, dla ktorej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca,
  3. wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow;
 3. naleznego, w przypadku, o ktorym mowa w art. 33a;
 4. wynikajacej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o ktorym mowa w art. 33b, oraz z decyzji, o ktorych mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34.

Wedlug art. 2 pkt 34 ww. ustawy, ilekroc w dalszych przepisach jest mowa o pojazdach samochodowych ? rozumie sie przez to pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisow o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie calkowitej nieprzekraczajacej 3,5 tony.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2012 r., poz. 1137, z pozn. zm.), ?pojazd samochodowy? to pojazd silnikowy, ktorego konstrukcja umozliwia jazde z predkoscia przekraczajaca 25 km/h; okreslenie to nie obejmuje ciagnika rolniczego.

Punkt 40 ww. artykulu wskazuje, ze ?samochodem osobowym? jest pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie wiecej niz 9 osob lacznie z kierowca oraz ich bagazu.

W mysl art. 86a ust. 2. ustawy do wydatkow zwiazanych z pojazdami samochodowymi, o ktorych mowa w ust. 1, zalicza sie wydatki dotyczace:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdow oraz nabycia lub importu ich czesci skladowych;
 2. uzywania tych pojazdow na podstawie umowy najmu, dzierzawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, zwiazane z ta umowa, inne niz wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napedowego i gazu, wykorzystywanych do napedu tych pojazdow, uslug naprawy lub konserwacji tych pojazdow oraz innych towarow i uslug zwiazanych z eksploatacja lub uzywaniem tych pojazdow.

Natomiast zgodnie z art. 86a ust. 3 przepis ust. 1 nie ma zastosowania:

 1. w przypadku gdy pojazdy samochodowe sa:
  1. wykorzystywane wylacznie do dzialalnosci gospodarczej podatnika lub
  2. konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osob lacznie z kierowca, jezeli z dokumentow wydanych na podstawie przepisow o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
 2. do towarow montowanych w pojazdach samochodowych i do zwiazanych z tymi towarami uslug montazu, naprawy i konserwacji, jezeli przeznaczenie tych towarow wskazuje obiektywnie na mozliwosc ich wykorzystywania wylacznie do dzialalnosci gospodarczej podatnika.

W mysl art. 86a ust. 4 pojazdy samochodowe sa uznawane za wykorzystywane wylacznie do dzialalnosci gospodarczej podatnika, jezeli:

 1. sposob wykorzystywania tych pojazdow przez podatnika, zwlaszcza okreslony w ustalonych przez niego zasadach ich uzywania, dodatkowo potwierdzony prowadzona przez podatnika dla tych pojazdow ewidencja przebiegu pojazdu, wyklucza ich uzycie do celow niezwiazanych z dzialalnoscia gospodarcza lub
 2. konstrukcja tych pojazdow wyklucza ich uzycie do celow niezwiazanych z dzialalnoscia gospodarcza lub powoduje, ze ich uzycie do celow niezwiazanych z dzialalnoscia gospodarcza jest nieistotne.

Wskazane wyzej przepisy art. 86a ustawy o podatku od towarow i uslug wprowadzaja ograniczenie w odliczaniu podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatkow eksploatacyjnych (m.in. nabycia paliwa), dotyczacych pojazdow samochodowych o dopuszczalnej masie calkowitej nieprzekraczajacej 3,5 tony, przeznaczonych do uzytku ?mieszanego?, tj. wykorzystywanych zarowno do celow zwiazanych z opodatkowana dzialalnoscia gospodarcza, jak i do celow uzytku prywatnego.

Wnioskodawca wskazuje, ze w dzialalnosci wykorzystuje jedynie samochody osobowe, ktore nie sa wykorzystywane wylacznie do dzialalnosci Spolki, co oznacza, ze uzytkowane samochody osobowe wykorzystywane sa do celow mieszanych, tj. zarowno do celow zwiazanych z dzialalnoscia gospodarcza, jak i do celow niezwiazanych z ta dzialalnoscia.

Zatem na podstawie art. 86a ust. 1 ustawy, Spolce bedzie przyslugiwalo prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego z faktury dokumentujacej nabycie paliwa przy uzyciu kart paliwowych, zwiazanych z uzytkowanymi do celow mieszanych samochodami.

Reasumujac, zakup przez Wnioskodawce - za posrednictwem karty paliwowej udostepnionej przez leasingodawce - paliwa, ktore jest wydawane przez stacje paliw, stanowi tak zwana sprzedaz lancuchowa, o ktorej mowa w art. 7 ust. 8 ustawy i Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w wysokosci 50% z tytulu nabycia przy uzyciu kart paliwowych paliwa do samochodow osobowych wykorzystywanych do celow mieszanych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy nalezalo uznac za prawidlowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszlego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowiazujacego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysluguje prawo do wniesienia skargi na niniejsza interpretacje przepisow prawa podatkowego z powodu jej niezgodnosci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na pismie organu, ktory wydal interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w ktorym skarzacy dowiedzial sie lub mogl sie dowiedziec o jej wydaniu ? do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 ? 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi ? Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z pozn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwoch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a jezeli organ nie udzielil odpowiedzi na wezwanie, w terminie szescdziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 ? 2 ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za posrednictwem organu, ktorego dzialanie lub bezczynnosc sa przedmiotem skargi (art. 54 ? 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Plocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Plock.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.