Pakistan | Interpretacje podatkowe

Pakistan | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Pakistan. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że mimo niespełnienia kryterium wskazanego w art. 20 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. u. z 2000, Nr 54, poz. 645 ze zm.) odnoszącego się do minimalnego udziału polskiej spółki w spółce z siedzibą w Pakistanie, możliwe jest – w świetle art. 22 ust. 1 Umowy pomiędzy Polską Rzeczpospolitą Ludową i Muzułmańską Republiką Pakistanu o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu dochodu podpisanej w Warszawie dnia 25 października 1974 roku (Dz. u. Nr 6, poz. 47) – korzystanie przez Wnioskodawcę z prawa do odliczenia zapłaconego w Pakistanie podatku od dywidend przy ustalaniu wielkości zobowiązania podatkowego z tytułu dywidend na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
Fragment:
(...) uzyskanych w Polsce i opodatkować według zasad ogólnych. Spółka będzie mogła jednak skorzystać z prawa do odliczenia zapłaconego w Pakistanie podatku od dywidend na podstawie art. 22 ust. 2 ww. umowy pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Muzułmańską Republiką Pakistanu o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu dochodu w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. od łącznej sumy dochodów odliczyć kwotę równą podatkowi zapłaconemu w Pakistanie. Przy czym należy mieć na uwadze, iż kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w świetle art. 11 ust. 1 Umowy wskazanej w pytaniu pierwszym odsetki od obligacji, papierów wartościowych, weksli, skryptów dłużnych oraz innego rodzaju zobowiązań, uzyskiwane ze źródeł w Pakistanie przez Wnioskodawcę będą przedmiotem opodatkowania tylko w Pakistanie?
Fragment:
(...) za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku. Reasumując powyższe, dochody osiągnięte przez Spółkę w Pakistanie z tytułu odsetek od obligacji, papierów wartościowych, weksli, skryptów dłużnych oraz innego rodzaju zobowiązań będą wolne od podatku, tj. nie uwzględniane dla wyliczenia przez Spółkę dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce. Dochody z tego tytułu będą natomiast opodatkowane w Pakistanie. Jednocześnie nadmienia się, iż dochody te powinny być doliczone do przychodów uzyskanych w Polsce i wykazane w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy. Dochód z tego tytułu należy jednak wykazać w informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku (CIT-8/O). Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez (...)
2011
1
sie
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Pakistan
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.