Outsourcing | Interpretacje podatkowe

Outsourcing | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to outsourcing. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie konsekwencji podatkowych związanych z zawarciem umowy outsourcingu
Fragment:
Spółka zobowiązana byłaby również do posiadania oprogramowania komputerowego i wyposażenia niezbędnego celem należytego wykonania umowy outsourcingu. Z przeprowadzonej przez Spółkę wstępnej analizy prawnej skutków prawnych związanych z zawarciem umowy outsourcingu wynika, że umowa ta spowoduje przejście na Spółkę zakładu pracy w rozumieniu art. 23(1) Kodeksu pracy, tj. pracownicy Ipracujący w centrach magazynowych objętych komercjalizacją z mocy prawa przejdą do Spółki, która w związku z tym stanie się nowym pracodawcą dla tych pracowników. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w związku z zawarciem umowy outsourcingu po stronie Spółki powstanie przychód do opodatkowania w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy o CIT... Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w związku z zawarciem umowy outsourcingu po stronie Spółki powstanie przychód do opodatkowania w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o CIT... Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym samo zawarcie umowy outsourcingu może być traktowane jako dostawa towarów lub świadczenie usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu VAT... Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zawarcie umowy outsourcingu oznacza zawarcie jakiejkolwiek czynności cywilnoprawnej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o PCC i w związku z tym będzie podlegać opodatkowaniu PCC...
2013
30
mar

Istota:
W zakresie konsekwencji podatkowych związanych z zawarciem umowy outsourcingu
Fragment:
Partnerzy zobowiązani byliby również do posiadania oprogramowania komputerowego i wyposażenia niezbędnego celem należytego wykonania umowy outsourcingu. Z przeprowadzonej przez Spółkę wstępnej analizy prawnej skutków prawnych związanych z zawarciem umowy outsourcingu wynika, że umowa ta spowoduje przejście na Partnerów zakładu pracy w rozumieniu art. 23 (1) Kodeksu pracy, tj. pracownicy Wnioskodawcy pracujący w centrach magazynowych objętych komercjalizacją z mocy prawa przejdą do Partnerów, którzy w związku z tym staną się nowym pracodawcą dla tych pracowników. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w związku z zawarciem umowy outsourcingu po stronie Spółki powstanie przychód do opodatkowania w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy o CIT... Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w związku z zawarciem umowy outsourcingu po stronie Spółki powstanie przychód do opodatkowania w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o CIT... Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym samo zawarcie umowy outsourcingu może być traktowane jako dostawa towarów lub świadczenie usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu VAT... Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zawarcie umowy outsourcingu oznacza zawarcie jakiejkolwiek czynności cywilnoprawnej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o PCC i w związku z tym będzie podlegać opodatkowaniu PCC...
2013
29
mar

Istota:
Samo zawarcie umowy outsourcingowej obejmującej przejęcie przez Wnioskodawcę funkcji i zadań związanych z prowadzeniem działalności magazynowej wykonywanych dotychczas bezpośrednio przez Kontrahenta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie stanowi bowiem czynności opodatkowanej tym podatkiem określonej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Spółka nabyłaby natomiast od Kontrahenta inne składniki majątkowe wykorzystywane aktualnie przez Kontrahenta w działalności magazynowej (wózki widłowe, itd.) oraz zobowiązana byłaby również do posiadania oprogramowania komputerowego i wyposażenia niezbędnego celem należytego wykonania umowy outsourcingu. Skutkiem prawnym związanym z zawarciem umowy outsourcingu będzie przejście na Spółkę zakładu pracy w rozumieniu art. 23(1) Kodeksu pracy, tj. pracownicy Kontrahenta pracujący w centrach magazynowych objętych komercjalizacją z mocy prawa przejdą do Spółki, która w związku z tym stanie się nowym pracodawcą dla tych pracowników. Wątpliwości Wnioskodawcy w niniejszej sprawie dotyczą opodatkowania podatkiem od towarów i usług samego zawarcia umowy outsourcingowej. Outsourcing jest umową nienazwaną, a więc strony mogą wypełnić jej postanowienia dowolną treścią, kształtowaną postanowieniami art. 353 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Treść (cel) umowy nie może sprzeciwiać się jednak jej właściwościom ani zasadom współżycia społecznego. Zawarcie umowy outsourcingu oznacza przekazanie funkcji wykonywanej przez pracowników danego przedsiębiorstwa firmie zewnętrznej czyli usługodawcy. Zleceniodawca w outsourcingu oczekuje określonych wyników, natomiast sama realizacja całego procesu pozostaje w gestii wykonawcy. Decyzja o outsourcingu nie jest ani powierzchowna ani pochopna bowiem jest poprzedzona wszechstronnymi i wnikliwymi analizami obejmującymi wszystkie istotne aspekty problemu.
2013
24
sty

Istota:
Wystawienie faktury VAT w mieniu sprzedawcy, odbiór faktury VAT w imieniu odbiorcy.
Fragment:
A-N zajmuje się świadczeniem usług rachunkowych, administrowaniem wynagrodzeniami oraz szeroko pojętym outsourcingiem usług administracyjnych dla biznesu. 1. Przedmiot działalności. Głównym odbiorcą usług firmy A-N (dalej: biuro outsourcingowe lub biuro) są przedsiębiorcy prowadzący stacje paliw S. P. (dalej: przedsiębiorcy lub odbiorcy towaru). Przedsiębiorcy wykonują m.in. działalność gospodarczą w zakresie handlu towarami. 2. lstota problemu. Jednym z dostawców towarów handlowych dla w/w przedsiębiorców jest firma handlowa (dalej: dostawca towaru), która zleciła biuru outsourcingowemu usługę administrowania fakturowaniem dostaw towarów. Na mocy tego zlecenia, biuro outsourcingowe upoważnione zostało m.in. do wystawienia i wydrukowania faktury VAT w postaci papierowej — w oparciu o otrzymane dowody dostaw i cenniki udostępnione przez dostawcę towaru. Niniejsza umowa obliguje biuro do fizycznego wprowadzenia danych do faktury (w tym wartości, sum) oraz dostarczenia do dostawcy towaru (sprzedawcy) i odbiorcy towaru (nabywcy), odpowiednio kopii i oryginału faktury. Biuro outsourcingowe nie wystawia faktury we własnym imieniu, gdyż nie uczestniczy w transakcji dostawy/nabycia towaru. 3. Procesowanie faktur dokumentujących dostawę towaru. Dostawca towaru dostarcza towar do odbiorcy towaru, dokumentując transakcję dowodami dostawy”.
2011
1
wrz

Istota:
W związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym Spółka wnosi o potwierdzenie, że przeniesienie księgowości Spółki poza obszar SSE (tj. powierzenie jej prowadzenia uprawnionemu podmiotowi trzeciemu) nie wpłynie na przysługujące Spółce zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych i jego zakres.
Fragment:
Spółka rozważa zlecenie prowadzenia ewidencji rachunkowej (księgowości) uprawnionemu podmiotowi trzeciemu (tzw. outsourcing), poza teren specjalnej strefy ekonomicznej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. W związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym Spółka wnosi o potwierdzenie, że przeniesienie księgowości Spółki poza obszar specjalnej strefy ekonomicznej (tj. powierzenie jej prowadzenia uprawnionemu podmiotowi trzeciemu) nie wpłynie na przysługujące Spółce zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych i jego zakres, a w szczególności: nie spowoduje cofnięcia Zezwolenia i obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych za cały okres przysługiwania zwolnienia, nie spowoduje konieczności weryfikacji zakresu Zezwolenia i obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych za cały okres przysługiwania zwolnienia, nie spełnia kryteriów, o których mowa w § 5 rozporządzenia w sprawie specjalnej strefie ekonomicznej, nie będzie oznaczało prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej poza specjalną strefą ekonomiczną i nie spowoduje konieczności wydzielenia organizacyjnego działalności prowadzonej w strefie, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zdaniem Wnioskodawcy, outsourcing (...)
2011
1
sie
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Outsourcing
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.