Oświadczenie woli | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oświadczenie woli. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy ma podatniku ciąży obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania darowizny od osoby, o której mowa w art. 82 K.C.?

Fragment:

(...) powódkę do zwrotu na rzecz pozwanych (obdarowanego i jego żony) przedmiotu kupna.Tym samym sąd stwierdził nieważność czynności zawartej przez osobę , która w dniu jej zawarcia znajdowała się w stanie zdrowia nie pozwalającym na świadome podjęcie decyzji i umiejętność przewidywania jej skutków.Obowiązek podatkowy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia woli. W przypadku gdy oświadczenie woli złożone jest przez osobę pozostającą w stanie, o którym mowa w art. 82 K.C., oświadczenie takie nie wywołuje żadnych skutków prawnych, w tym także na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn. W związku z powyższym wnioskodawca (obdarowany) nie jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego, gdyż nie ciąży na nim obowiązek podatkowy. Reasumując powyższe orzeczono jak na wstępie. Powyższa interpretacja: - dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez (...)