Oświadczenie spadkobiercy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oświadczenie spadkobiercy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy w związku z nabciem prawa do spadku po śmierci ojca i przynależności do I -szej grupy spadkowej możliwe jest zastosowanie ulgi podatkowej wynikającej z art.16 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. 2005 r., Nr 8, poz. 60) art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ciechanowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.01.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od spadków i darowizn, postanowił: - uznać stanowisko podatnika, zawarte we wniosku z dnia 11.01.2005 r., dotyczące zastosowania ulgi podatkowej wynikającej z art. 16 ust. 1 i 2, za prawidłowe. Podatnik nabył prawo do spadku po śmierci ojca - I grupa podatkowa. Prawo do spadku nabyli również inni spadkobiercy.Przedmiotem spadku był udział w nieruchomości. Podatnik stwierdza, że spełnia warunki ustawy:- nie jest właścicielem innego mieszkania- nie posiada spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania, prawa do (...)