Oświadczenie o wyborze zwolnienia z podatku od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Oświadczenie o wyborze zwolnienia z podatku od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oświadczenie o wyborze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatnik dokonał pierwszej rejestracji w podatku VAT 1 lutego 1999 r. i prowadził działalność do 25 października 1999 r. W okresie tym osiągnął obrót w wysokości 9.027,00 zł. Następna rejestracja nastąpiła 1 listopada 2000 r., a działalność była prowadzona do lutego 2003 r. Z dniem wznowienia działalności 1 listopada 2000 r., podatnik utracił prawo do zwolnienia w oparciu o wówczas obowiązujący przepis art. 14 ust. 7a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Czy rozpoczynając ponownie działalność w miesiącu marcu 2006 r. można skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a-14c ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.03.2006 r. uzupełnionego pismem z dnia 20.03.2006 r. w sprawie zwolnienia z podatku VAT postanawia uznać za prawidłowe stanowisko podatnika, iż rozpoczynając ponownie działalność w miesiącu marcu 2006 r. może on skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT. UZSADNIENIE Zgodnie z art. 14a Ordynacji podatkowej Naczelnik Urzędu Skarbowego na pisemny wniosek podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W dniu 09.02.2006 r. pan "X" złożył wniosek o wydanie interpretacji w sprawie możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT. Stan faktyczny przedstawia się następująco: Podatnik dokonał pierwszej rejestracji w podatku VAT 1 lutego 1999 r. i prowadził (...)
2011
1
kwi

Istota:
Jestem czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzę podatkową książkę przychodów i rozchodów. Uzyskuję przychody opodatkowane stawką 22% oraz przychody z tytułu usług pośrednictwa ubezpieczeniowego (PKWiU 67.20) tj. zwolnione z VAT. W roku 2004 moje obroty wyniosły :za okres 01.01.2004r. do 30.04.2004r.:z tyt. Sprzedaży usług 22% netto 2561,20 zł.z tyt. Pośr.ubezp. zw. 407,00 zł.za okres 01.05.2004r. do 31.12.2004r. około :z tyt. Sprzedaży usług 22% netto 5487,00 zł.z tyt. Pośr.ubezp. zw. 893,34 zł.W związku z powyższym na podst. Art. 113 ust.1 i 2 z uwzględnieniem art.168 ustawy z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wartość mojej sprzedaży opodatkowanej wyniesie (bez uwzględnienia sprzedaży usług pośrednictwa bezp. po 01.05.2005r.) ok. 2561,20 + 30x407,00 + 5487,00 = 20258,20 tj. mniej niż 10000EURO. W okresie od 01.05.2004r. VAT naliczony od zakupów „pozostałych” odliczałem albo w całości zgodnie z art.86, albo w części proporcją z art.90, środków trwałych w tym okresie nie kupowałem. Jednocześnie działalność rozpocząłem w 1995r. i nie złożyłem oświadczenia o wyborze zwolnienia, będąc cały czas czynnym podatnikiem VAT. W związku z przedstawioną sytuacją zwracam się z zapytaniem, czy od 01.01.2005r. mogę wybrać zwolnienie z art.113 ust.1 na podstawie ust.11, składając aktualizację VAT-R, czy nie mam obowiązku naliczyć należnego bądź korygowania odliczonego VAT od zakupu środków trwałych oraz pozostałych zakupów dokonanych przed 1.05.2004r., a także w jaki sposób skorygować VAT od zakupów „pozostałych” rozliczanych proporcją po 01.05.2004r.
Fragment:
(...) Na podtsawie art. 14b §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 rou Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926) w brzmieniu obowiazującym na dzień 31.12.2004r. zmieniam interpretację z dnia 31 grudnia 2004 roku Nr DP.III/443/116/04 wydaną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kraśniku na zapytnie podatnika w sprawie udzielenia interpretacji o zakresie stosowania prawa podatkowego. Zgodnie z art. 113 ust. 1 w związku z art. 113 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) podatnik, który utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia może dopiero po upływie 3 lat licząc od końca miesiaca w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia o ile wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadajacej równowartości 10tys. euro (do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.