Oświadczenie o wyborze zwolnienia z podatku od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oświadczenie o wyborze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik dokonał pierwszej rejestracji w podatku VAT 1 lutego 1999 r. i prowadził działalność do 25 października 1999 r. W okresie tym osiągnął obrót w wysokości 9.027,00 zł. Następna rejestracja nastąpiła 1 listopada 2000 r., a działalność była prowadzona do lutego 2003 r. Z dniem wznowienia działalności 1 listopada 2000 r., podatnik utracił prawo do zwolnienia w oparciu o wówczas obowiązujący przepis art. 14 ust. 7a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Czy rozpoczynając ponownie działalność w miesiącu marcu 2006 r. można skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a-14c ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.03.2006 r. uzupełnionego pismem z dnia 20.03.2006 r. w sprawie zwolnienia z podatku VAT postanawia uznać za prawidłowe stanowisko podatnika, iż rozpoczynając ponownie działalność w miesiącu marcu 2006 r. może on skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT. UZSADNIENIE Zgodnie z art. 14a Ordynacji podatkowej Naczelnik Urzędu Skarbowego na pisemny wniosek podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W dniu 09.02.2006 r. pan "X" złożył wniosek o wydanie interpretacji w sprawie możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT. Stan faktyczny przedstawia się następująco: Podatnik dokonał pierwszej rejestracji w podatku VAT 1 lutego 1999 r. i prowadził (...)

2011
1
mar

Istota:

Jestem czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzę podatkową książkę przychodów i rozchodów. Uzyskuję przychody opodatkowane stawką 22% oraz przychody z tytułu usług pośrednictwa ubezpieczeniowego (PKWiU 67.20) tj. zwolnione z VAT. W roku 2004 moje obroty wyniosły :za okres 01.01.2004r. do 30.04.2004r.:z tyt. Sprzedaży usług 22% netto 2561,20 zł.z tyt. Pośr.ubezp. zw. 407,00 zł.za okres 01.05.2004r. do 31.12.2004r. około :z tyt. Sprzedaży usług 22% netto 5487,00 zł.z tyt. Pośr.ubezp. zw. 893,34 zł.W związku z powyższym na podst. Art. 113 ust.1 i 2 z uwzględnieniem art.168 ustawy z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wartość mojej sprzedaży opodatkowanej wyniesie (bez uwzględnienia sprzedaży usług pośrednictwa bezp. po 01.05.2005r.) ok. 2561,20 + 30x407,00 + 5487,00 = 20258,20 tj. mniej niż 10000EURO. W okresie od 01.05.2004r. VAT naliczony od zakupów „pozostałych” odliczałem albo w całości zgodnie z art.86, albo w części proporcją z art.90, środków trwałych w tym okresie nie kupowałem. Jednocześnie działalność rozpocząłem w 1995r. i nie złożyłem oświadczenia o wyborze zwolnienia, będąc cały czas czynnym podatnikiem VAT. W związku z przedstawioną sytuacją zwracam się z zapytaniem, czy od 01.01.2005r. mogę wybrać zwolnienie z art.113 ust.1 na podstawie ust.11, składając aktualizację VAT-R, czy nie mam obowiązku naliczyć należnego bądź korygowania odliczonego VAT od zakupu środków trwałych oraz pozostałych zakupów dokonanych przed 1.05.2004r., a także w jaki sposób skorygować VAT od zakupów „pozostałych” rozliczanych proporcją po 01.05.2004r.

Fragment:

(...) Na podtsawie art. 14b §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 rou Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926) w brzmieniu obowiazującym na dzień 31.12.2004r. zmieniam interpretację z dnia 31 grudnia 2004 roku Nr DP.III/443/116/04 wydaną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kraśniku na zapytnie podatnika w sprawie udzielenia interpretacji o zakresie stosowania prawa podatkowego. Zgodnie z art. 113 ust. 1 w związku z art. 113 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) podatnik, który utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia może dopiero po upływie 3 lat licząc od końca miesiaca w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia o ile wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadajacej równowartości 10tys. euro (do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty (...)