Ostatni dzień terminu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ostatni dzień terminu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

1. Czy okres, w którym Spółce przysługuje pełne zwolnienie dochodu z opodatkowania „zakończy się z końcem jej obecnego roku podatkowego (30.09.2007 r.) czy 31.03.2007 r.”,
2. W jaki sposób określić dochód Spółki do 31.03.2007 r. oraz po tym okresie – jeśli okres zwolnienia z opodatkowania zakończy się 31.03.2007 r.?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie – po rozpatrzeniu zażalenia Spółki z o. o. K. z dnia 2.04.2007 r. na postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 22.03.2007 r., znak: PUS.I/423/137/06 stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego – odmawia uchylenia ww. postanowienia. Pismem z dnia 22.12.2006 r. Spółka z o. o. K. zwróciła się do Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że Spółka rozpoczęła działalność jako M. Spółka z o.o. na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec w dniu 31.03.1997 r. (data wystawienia pierwszej faktury). Rok podatkowy Spółki (...)