Ośrodki kształcenia kierowców | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ośrodki kształcenia kierowców. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Zwolnienie z podatku VAT dla działalności prowadzonej przez ośrodek szkolenia kierowców.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2010r. (data wpływu 2 września 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 września 2010r. (data wpływu 22 września 2010r.) oraz pismem z dnia 27 września 2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT działalności prowadzonej przez ośrodek szkolenia kierowców – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 września 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy działalność Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego należy zaliczyć do zadań wymienionych w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Fragment:

(...) W dniu 06 czerwca 2005 r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w xxxxxx złożył wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jednostka przedstawiła następujący stan faktyczny. WORD w xxxxxxx został utworzony przez Wojewodę xxxxxx Zarządzeniem Nr 8 Wojewody xxxxxxxx w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w xxxxxxxxx. Podstawą działania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego są przepisy art. 116 -121 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 ze zm.). WORD wykonuje przede wszystkim zadania określone w art. 117 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, a mianowicie: organizuje egzaminy państwowe sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami (PKWiU 80.41). Przy realizacji tego ustawowego zadania stosuje uregulowania wynikające z rozporządzeń wykonawczych do powołanej ustawy, (...)