Ośrodek interesów życiowych | Interpretacje podatkowe

Ośrodek interesów życiowych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ośrodek interesów życiowych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego
Fragment:
(...) Wnioskodawcy do zarządzania Zespołem Baz Paliw, tym samym zawarty kontrakt jest umową o świadczenie usług zarządzania. ” Tymczasem, w omawianym stanie faktycznym, w obowiązkach pracowniczych członków Kadry kierowniczej Wnioskodawcy nie został uwzględniony obowiązek wykonywania czynności związanych z zarządzaniem. Członkowie Kadry kierowniczej powinni w ramach swoich obowiązków pracowniczych zajmować się koordynowaniem prac oraz nadzorowaniem pracowników, wyznaczaniem kierunkowych koncepcji poszczególnych projektów, sprawowaniem nadzoru nad planem budżetowym, a także zapewniać komunikację wśród pracowników. Członkowie Kadry kierowniczej odpowiadają za wykonane prace przed przełożonymi (Dyrektorem Instytucji), którym mają przedstawiać informacje i od których odbierają polecenia. W szczególności do zadań Dyrektora Pionu należy koordynowanie prac i nadzorowanie podległych departamentów i zespołów, tj. wyznaczanie i realizacja celów strategicznych, nadzór nad opracowaniem i realizacją planów budżetowych, nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów prawa czy też zapewnienie komunikacji. Z kolei, Dyrektor Departamentu jest odpowiedzialny (...)
2017
11
lis

Istota:
Skutki podatkowe świadczenia usług na terytorium Belgii przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na terytorium Polski
Fragment:
Jego miejscem stałego zamieszkania i ośrodkiem interesów życiowych jest Polska. Z przedstawionego opisu wynika, że ściślejsze powiązania (ośrodek interesów życiowych) Wnioskodawca ma w Polsce. Zatem w świetle ww. przepisów w Polsce podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Natomiast w Belgii podlega, co do zasady, ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czego konsekwencją jest opodatkowanie w Belgii jedynie dochodów osiąganych na jej terytorium. W myśl natomiast art. 7 ust. 1 ww. Konwencji, zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej można przypisać je temu zakładowi. Warunek określony w art. 7 ust. 1 ww. Umowy należy interpretować zgodnie z Komentarzem do Modelowej Konwencji w Sprawie Podatku od Dochodu i Majątku (OECD), (pkt 3 Komentarza do art. 7 ust. 1), przyjmując, że przedsiębiorstwo jednego Państwa nie może być opodatkowane w drugim Państwie, chyba że prowadzi ono w tym drugim Państwie działalność handlową lub przemysłową za pośrednictwem położonego w tym Państwie zakładu.
2015
10
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.