Osoby niepełnoletnie | Interpretacje podatkowe

Osoby niepełnoletnie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to osoby niepełnoletnie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w razie udziału w Programie Lojalnościowym jako Użytkowników osób niepełnoletnich konsekwencje podatkowe otrzymania przez takie osoby nagród będą odnosiły się do tych osób bezpośrednio, czy Spółka będzie miała obowiązek uwzględnić niepełnoletnie osoby w dokumentach przesyłanych do organów podatkowych w związku z pełnieniem funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
(...) podatku dochodowego. Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 4 cyt. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5. Reasumując, Spółka jako organizator konkursu, w odniesieniu do nagród otrzymanych przez osoby niepełnoletnie biorące udział w konkursie organizowanym przez środki masowego przekazu, ma obowiązek uwzględnić te osoby w dokumentach przesyłanych do organów podatkowych w związku z pełnieniem funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 41 ust 4 i ust. 7 ustawy o podatku dochodowym) i sporządzić na koniec roku PIT-8AR. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia (...)
2011
1
sie

Istota:
Dotyczy zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów uzyskanych przez osoby niepełnoletnie zatrudnione w Gminnych Wspólnotach Pracy.
Fragment:
(...) pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Pismem złożonym w dniu 03 listopada 2005 roku, uzupełnionym pismem złożonym dnia 09 grudnia 2005r. Podatnik wystąpił o interpretację przepisów podatkowych dotyczących zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów uzyskanych przez osoby niepełnoletnie zatrudnione w Gminnych Wspólnotach Pracy. W myśl przepisów art. 14a § 2 Ordynacji podatkowej, składając wniosek, płatnik (...) jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz stanowiska w sprawie, co Jednostka wypełniła w treści wniosku. W przedstawionym stanowisku Jednostka uznała, iż przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się w stosunku do osób niepełnoletnich zatrudnionych w Gminnych Wspólnotach Pracy (...)
2011
1
mar

Istota:
Fragment:
(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.)w odpowiedzi na zapytanie w sprawie: wspólnego opodatkowania osoby samotnie wychowującej dziecko za rok 2003, zawarte w piśmie z dnia 04.03.2004 r., informuje: Zgodnie z definicją zawartą w art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 926 ze zm.), za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku, do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.