Osoba nie będąca pracownikiem | Interpretacje podatkowe

Osoba nie będąca pracownikiem | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to osoba nie będąca pracownikiem. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawca prawidłowo postępuje wliczając kwotę z tytułu zwrotu kosztów związanych z używaniem prywatnego samochodu bądź samochodu zakupionego w ramach działalności gospodarczej i wpisanego do ewidencji środków trwałych przez osobę zatrudnioną na warunkach umowy - zlecenia do przychodu zleceniobiorcy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych potrącając zaliczkę na podatek dochodowy z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20%?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2009 r. (data wpływu 9 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu kosztów używania własnego samochodu przez zleceniobiorcę - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 listopada 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w (...)
2011
1
sie

Istota:
Koszty podróży i noclegi rodziny pracownika zapłaconych przez Spółkę w czasie wyjazdu pracownika wraz z rodzina do krajów Dalekiego Wschodu nie stanowią kosztuuzyskania przychodu
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 31 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m. in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów Spółki kosztów podróży oraz noclegów (hotele) rodziny pracownika w czasie wyjazdu do Ch., z Ch. do innych krajów i po terenie Ch. - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 lipca 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie (...)
2011
1
maj

Istota:
Podatnik występuje z zapytaniem odnośnie sposobu opodatkowania dochodów z umów o dzieło.
Fragment:
(...) W dniu 16.11.2005r.Podatnik złożył w tutejszym Urzędzie pisemne zapytanie dotyczące możliwości podjęcia pracy jako instruktor nauki jazdy w ramach umowy o dzieło oraz wysokości należnego podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z tego tytułu. We wniosku Podatnik nie przedstawił w sposób wyczerpujący stanu faktycznego, nie przedstawił własnego stanowiska w sprawie, nie wniósł też należnej opłaty skarbowej. W związku z powyższym, pismem z dnia 23.11.2005r. wezwano Podatnika do uzupełnienia braków. W dniu 30.11.2005r. wpłynęło uzupełnienie wniosku. Zgodnie z opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Podatnika zamierza on rozpocząć pracę na podstawie umowy o dzieło, jako instruktor nauki jazdy. Pracę będzie wykonywał na rzecz podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność gospodarczą. Podatnik nie zamierza podejmować prowadzenia działalności gospodarczej. W sprawie tej Podatnik zwracał się również do ZUS i otrzymał informację, (...)
2011
1
mar

Istota:
W miesiącu styczniu 2006 r. zakład pracy stanie przed obowiązkiem wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego osobom, z którymi stosunek pracy ustanie w 2005 r. Czy w 2006 r. w miesiącu wypłaty w/w wynagrodzenia należy zastosować kwotę zmniejszającą podatek. Jeżeli tak, to czy w wysokości obowiązującej w 2005 r., czy też w 2006 r.?
Fragment:
(...) Pismem z dnia 16 września 2005 r. (data wpływu: 16.09.2005r.) Wójt Gminy ... reprezentujący płatnika, tj. Urząd Gminy ... zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: „W miesiącu styczniu 2006 r. zakład pracy stanie przed obowiązkiem wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego osobom, z którymi stosunek pracy ustanie w 2005 r.” Postawione w piśmie zapytanie brzmi:„Czy w 2006 r. w miesiącu wypłaty w/w wynagrodzenia należy zastosować kwotę zmniejszającą podatek. Jeżeli tak, to czy w wysokości obowiązującej w 2005 r., czy też w 2006 r.” ... Zdaniem Wnioskodawcy zakład pracy, który dokonuje wypłaty świadczeń ze stosunku pracy jest zobowiązany do poboru zaliczek. Jeżeli były pracownik przed wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego złoży oświadczenie PIT-2, to zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych należy (...)
2011
1
mar

Istota:
Podatnik pyta czy koszty zakwaterowania w hotelach pracowniczych zarówno pracowników jak i jednoosobowych firm będą dla Spółki kosztem uzyskania przychodów?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 11.05.2004r. (wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 14.05.2004r. uzupełnione w dniu 31.05.2004.) - złożone w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje, iż: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę wynika, iż świadczy ona usługi budowlane na terenie całego kraju. Do ich wykonania zatrudnia pracowników etatowych oraz jednoosobowe firmy budowlane. Zarówno pracownicy etatowi jak i jednoosobowe firmy częściowo pochodzą z południa Polski. Z firmami tymi Spółka jako Zamawiający zawarła m.in. umowy na (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.