Orkiestra | Interpretacje podatkowe

Orkiestra | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to orkiestra. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość odzyskania podatku VAT związanego z wydatkami poniesionymi w ramach operacji pn. „Kultywowanie miejscowych tradycji muzycznych na obszarze LGD poprzez zakup instrumentów dla orkiestry dętej działającej przy OSP”.
Fragment:
W ramach przedmiotowej operacji Wnioskodawca zakupi instrumenty muzyczne do orkiestry dętej działającej przy OSP (flet, klarnety, trąbki, puzony, perkusja, sakshorn tenorowy). W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma możliwość odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych w ramach wykonania operacji pn. „ Kultywowanie miejscowych tradycji muzycznych na obszarze LGD poprzez zakup instrumentów dla orkiestry dętej działającej przy OSP ”... Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest on czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji płatników VAT. Realizując operację pn. „ Kultywowanie miejscowych tradycji muzycznych na obszarze LGD poprzez zakup instrumentów dla orkiestry dętej działającej przy OSP ” nie może on w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu VAT. W ramach zadania zostaną poniesione koszty zakupu instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej działającej przy OSP w Iwanowicach. Wszelkie prace, wydatki i zakupy w ramach zadania będą dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Zainteresowanego. Zakupy towarów związane z realizacją projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Zakupione towary w związku z realizacją przedmiotowej operacji nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2013
30
lip

Istota:
Czy podmiot otrzymujący dotację podmiotową i prowadzący wyłącznie sprzedaż opodatkowaną jest obowiązany do stosowania rozliczeń podatku naliczonego proporcją, o której mowa w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 marca 2005 r. (data wpływu 11 marca 2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe UZASADNIENIE Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, Orkiestra (...) jest instytucją kultury, której przedmiotem działalności jest upowszechnianie kultury muzycznej, poprzez organizowanie koncertów. Sprzedaż biletów wstępu na koncerty opodatkowana jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%. Na pokrycie kosztów działalności Orkiestra (...) otrzymuje dotacje podmiotowe z budżetu Miasta X . Orkiestra nie świadczy usług, jak też dostawy towarów zwolnionych od podatku. Wszystkie zakupy towarów i usług związane są z organizacją koncertów. Zdaniem Orkiestry ma ona prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony w 100%, bez uwzględnienia postanowień art. 90 i 91 ustawy. Stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przepisem art. 90 ust. 1 ww. ustawy uregulowany został tryb odliczenia podatku naliczonego w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Orkiestra
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.