TD/423-13/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy przekazanie środków finansowych przez organizację zawodową na rzecz nowotworzonej organizacji zawodowej spowoduje powstanie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych?

TD/423-13/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. organizacje
  2. składka członkowska
  3. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

Stosownie do przepisu art. 17 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004r., wolne od podatku są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych – w części nie przeznaczonej na działalność gospodarczą.

Mając na uwadze powołany przepis prawa podatkowego, w przedstawionym stanie faktycznym, uznać należy, iż przekazanie środków pieniężnych na rzecz nowotworzonej organizacji zawodowej nie powoduje powstania zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie przekazującej środki pieniężne.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.