DP-423/44/2003 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy składka członkowska uiszczana przez podatnika zajmującego się jakością nauczania języka obcego na rzecz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia ds. Jakości Nauczania Języków Obcych stanowi koszt uzyskania przychodów?

DP-423/44/2003

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. obowiązek
  2. organizacje
  3. składki
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na Wasze pismo z dn. 25.11.2003 r. (data wpływu do tut. organu 28.11.2003 r.), nr pisma - bez znaku, uzupełnione pismem z dn. 10.12.2003 r. (data wpływu do tut. organu - 11.12.2003 r.), nr pisma - bez znaku , w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), wyjaśnia:

Do przychodów uzyskiwanych przez podmioty (takie jak Wasze Stowarzyszenie), których dochody są zwolnione od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.) ma zastosowanie art. 15 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Według stanowiska prezentowanego w wielu orzeczeniach przez NSA konstrukcja kosztów uzyskania przychodów, określona w art. 15 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oparta jest na swoistej konstrukcji klauzuli generalnej. Aby dany wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów muszą być spełnione następujące warunki:1) wydatki muszą być poniesione w celu osiągnięcia przychodów,2) nie są wyłączone przez art. 16 ust. 1 ww. ustawy,3) wykazanie przez Podatnika bezpośredniego związku wydatków z prowadzoną działalnością gospodarczą, bądź realizacją zadań statutowych.

Kosztami uzyskania ww. przychodów będą więc koszty działalności gospodarczej, koszty związane z realizacją zadań statutowych i koszty funkcjonowania Podatnika. Ponosząc różne wydatki, podmioty korzystające ze zwolnień przedmiotowych, powinny je rozpatrywać najpierw pod kątem, czy łączą się one z przychodem i czy w świetle ustawy podatkowej stanowią koszty uzyskania przychodów. Wydatki, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, z uwagi na fakt, że zostały wymienione w art. 16 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o podatku dochodowym zwiększają dochód, którego równowartość będzie korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego pod warunkiem, że wydatek ten będzie związany z celami statutowymi.

Do tej grupy wydatków, zdaniem tut. Organu należy zaliczyć składkę członkowską zapłaconą przez Wasze Stowarzyszenie (...), która nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, z uwagi na fakt, że została wymieniona w art. 16 ust. 1 pkt 37 cytowanej wyżej ustawy o podatkudochodowym od osób prawnych (składka na rzecz organizacji, do której przynależność Podatnika nie jest obowiązkowa) i zwiększa ona dochód Stowarzyszenia, którego równowartość będzie korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4, z zastrzeżeniem ust. 1a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. zwolnienia od podatku dochodowego dochodów w części przeznaczonej na cele statutowe w zakresie działalności naukowej i oświatowej, ponieważ przynależność Stowarzyszenia do (...) chociaż nieobowiązkowa jest koniecznym czynnikiem służącym realizacji zadań statutowych, między innymi wpływa na wzrost poziomu nauczania języka angielskiego w Polsce.

Natomiast wydatek, który nie jest związany z celami statutowymi Stowarzyszenia oraz w świetle art. 16 ust. 1 ustawy nie jest zaliczany do kosztów uzyskania przychodów, będzie podlegał opodatkowaniu.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.