1438/NIP/4001- 1/ 06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Pytanie podatnika dot. nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP dla zakładowej organizacji związkowej.

1438/NIP/4001- 1/ 06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. organizacje
  2. zgłoszenie identyfikacyjne
  3. związek zawodowy
  1. Ewidencja i identyfikacja podatników (NIP) -> Postępowanie w sprawie nadania NIP -> Zgłoszenie podatników innych niż osoby fizyczne

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8, poz.60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie pisemnej interpretacji zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów uznaje stanowisko wyrażone we wniosku za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Zakładowa Organizacja Związkowa jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Dział 1 Rubryka 3 - jednostki terenowe lub oddziały, pkt 11 Ogólnopolskiego Związku Zawodowego, który posiada osobowość prawną. Ponadto, jak wynika z zapisu art. 11 pkt 2 Statutu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego, osobowość prawną posiadają także podstawowe organizacje oraz organizacje regionalne.

Zakładowa Organizacja Związkowa, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 23.05.1991r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001r. nr 79, poz.854 z późn. zm.), posiada osobowość prawną.

Tym samym, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), jest obowiązana jako podmiot posiadający osobowość prawną do składania zeznań rocznych CIT-8.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.), osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz inne podmioty, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, a w szczególności zakłady (oddziały) osób prawnych oraz płatnicy podatków, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu i otrzymują numery identyfikacji podatkowej, zwane "NIP".

W świetle przedstawionych wyżej przepisów Zakładowa Organizacja w Warszawie jest obowiązana do składania zeznań rocznych CIT-8, zatem podlega obowiązkowi ewidencyjnemu. W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.