Organizacje pracodawców | Interpretacje podatkowe

Organizacje pracodawców | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to organizacje pracodawców. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dot. interperatcji art. 17 ust. pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych .
Ze stanu faktycznego wynika, iż Organizacja w ramach swojej działalności statutowej stał się członkiem Organizacji „G” – międzynarodowej organizacji ( AE ) z siedzibą w Brukseli, zrzeszającej krajowe organizacje gazu płynnego z państw Unii Europejskiej. W związku z tym Polska Organizacja ( PO )płaci składki członkowskie, które są finansowane z jego środków pozyskanych jako składki od krajowych członków Związku. Ponadto Związek nie prowadzi działalności gospodarczej, ani innej działalności zarobkowej. W związku z powyższym, pełnomocnik zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w kwestii, czy kwota składek płaconych przez (PO) na rzecz (AE) podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
(...) D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 w związku z art. 239 i art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 12.09.2007 r. wniesionego przez Polską Organizację „G” Związek Pracodawców reprezentowaną przez p. Grzegorza C. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście z dnia 03.09.2007 r. Nr 1435/FB1/415-40/07/AM w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Związku w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych o r z e k a zmienić postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście z dnia 03.09.2007 r. Nr 1435/FB1/415-40/07/AM i uznać stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 25.06.2007 r. za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 25.06.2007 r. pełnomocnik Związku wystąpił z wnioskiem w (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy dochód stanowiący równowartość wydatku składek na rzecz organizacji pracodawców, w kwocie niestanowiącej kosztu uzyskania przychodów, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.04.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 18.04.2007 r. Miejska Przychodnia Zdrowia w Suchej Beskidzkiej, zwana dalej Jednostką, zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego przedstawiając następujący stan faktyczny: Jednostka całość uzyskiwanego dochodu przeznacza na cele statutowe i w związku z tym korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych. Jednostka zwraca się z zapytaniem, czy prawidłowym jest jej stanowisko, iż od kwoty składek (...)
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.