Organizacje pracodawców | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to organizacje pracodawców. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Dot. interperatcji art. 17 ust. pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych .
Ze stanu faktycznego wynika, iż Organizacja w ramach swojej działalności statutowej stał się członkiem Organizacji „G” – międzynarodowej organizacji ( AE ) z siedzibą w Brukseli, zrzeszającej krajowe organizacje gazu płynnego z państw Unii Europejskiej. W związku z tym Polska Organizacja ( PO )płaci składki członkowskie, które są finansowane z jego środków pozyskanych jako składki od krajowych członków Związku. Ponadto Związek nie prowadzi działalności gospodarczej, ani innej działalności zarobkowej. W związku z powyższym, pełnomocnik zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w kwestii, czy kwota składek płaconych przez (PO) na rzecz (AE) podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

(...) D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 w związku z art. 239 i art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 12.09.2007 r. wniesionego przez Polską Organizację „G” Związek Pracodawców reprezentowaną przez p. Grzegorza C. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście z dnia 03.09.2007 r. Nr 1435/FB1/415-40/07/AM w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Związku w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych o r z e k a zmienić postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście z dnia 03.09.2007 r. Nr 1435/FB1/415-40/07/AM i uznać stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 25.06.2007 r. za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 25.06.2007 r. pełnomocnik Związku wystąpił z wnioskiem w (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy dochód stanowiący równowartość wydatku składek na rzecz organizacji pracodawców, w kwocie niestanowiącej kosztu uzyskania przychodów, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.04.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 18.04.2007 r. Miejska Przychodnia Zdrowia w Suchej Beskidzkiej, zwana dalej Jednostką, zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego przedstawiając następujący stan faktyczny: Jednostka całość uzyskiwanego dochodu przeznacza na cele statutowe i w związku z tym korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych. Jednostka zwraca się z zapytaniem, czy prawidłowym jest jej stanowisko, iż od kwoty składek (...)