Organ statutowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to organ statutowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy dieta wypłacona Przedstawicielom za udział w Zebraniu Przedstawicieli członków stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych, jakie stanowi źródło przychodu, jakie należy zastosować koszty?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając w trybie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17-05-2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17-05-2005 r. złożony został wniosek o wydanie pisemnej interpretacji dotyczącej opodatkowania diet wypłacanych Przedstawicielom za udział w Zebraniu Przedstawicieli Członków przez Płatnika Spółdzielnię Mieszkaniową "X". Zgodnie z § 107 i § 108 przedłożonego Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "X" Zebranie Przedstawicieli Członków jest najwyższym organem stanowiącym Spółdzielni. Dlatego też diety wypłacane przez płatnika Przedstawicielom za udział w Zebraniu Przedstawicieli Członków (...)