Organ kontroli skarbowej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to organ kontroli skarbowej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
9
mar

Istota:

W zakresie obowiązku zmiany (zwiększenia) kwoty wpłacanych w formie uproszczonej zaliczek na podatek dochodowy w wyniku wydania decyzji przez organ kontroli skarbowej.

Fragment:

(...) określoną w art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z której – zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego – wynika nakaz jednakowego traktowania podmiotów prawa w obrębie określonej klasy (kategorii), oraz brzmienie adekwatnej regulacji zawartej w art. 44 ust. 6g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, ze zm.) traktującą, iż w przypadku gdy właściwy organ podatkowy lub właściwy organ kontroli skarbowej stwierdzi inną wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej niż wysokość dochodu z tej działalności wykazana w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, albo w zeznaniu korygującym, przepisy ust. 6f stosuje się odpowiednio, pod pojęciem „właściwego organu podatkowego” w rozumieniu art. 25 ust. 10 ustawy podatkowej należy rozumieć także właściwego miejscowo dla podatników dyrektora urzędu kontroli skarbowej. Tym (...)