ITPP3/4512-242/15/EK | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy tej nieruchomości na zasadach ogólnych? Czy w sytuacji złożenia przed dniem dokonania dostawy oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 11 ustawy o VAT i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych, nabywca będzie miał prawo do odliczenia zawartego w fakturze dokumentującej zdarzenie podatku VAT naliczonego?
ITPP3/4512-242/15/EKinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomość zabudowana
 2. opodatkowanie
 3. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2015 r. (data wpływu 19 maja 2015 r.), uzupełnionym w dniu 26 czerwca 2015 r. (data wpływu 30 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 30 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku nieruchomości zabudowanej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym nieprzerwanie od dnia 24 stycznia 2008 r. W dniu 2 października 2008 r. Wnioskodawca nabył nieruchomość składającą się z:

 1. Prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz znajdujących się na tym gruncie budynków:
  1. - jednokondygnacyjny murowany magazyn zbożowo-paszowy,-
  2. jednokondygnacyjny murowany magazyn - sklep,-
  3. jednokondygnacyjny murowany budynek wagi wozowej, nr działek xx, xy (nr księgi wieczystej xyz)
 2. Prawa własności gruntów, nr działki xz (nr księgi wieczystej xzz).

W dniu 5 czerwca 2014 roku dla działki nr xx, na której znajdują się:

  -
 • jednokondygnacyjny murowany magazyn - sklep,-
 • jednokondygnacyjny murowany budynek wagi wozowej założono odrębną księgę wieczystą.

Nabycie nieruchomości było zwolnione z VAT, zbywca zastosował zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Po nabyciu nieruchomości Wnioskodawca nieprzerwanie w okresie od listopada 2008 r. do czerwca 2014 r. wynajmował innym podmiotom gospodarczym znajdujące się na nieruchomości budynki, w tym budynki znajdujące się na działce nr xx. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie budynków, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. Działka xx jest nadal w wieczystym użytkowaniu i Wnioskodawca nie jest właścicielem tego gruntu. Wnioskodawca planuje sprzedaż części nieruchomości - działki nr xx - wraz z posadowionymi na niej budynkami na rzecz zarejestrowanego podatnika VAT czynnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy Wnioskodawca może sprzedając nieruchomość (działkę xx) zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy tej nieruchomości na zasadach ogólnych...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, będącej prawem wieczystego użytkowania gruntów - nr działki xx - wraz z posadowionymi na niej budynkami - korzysta ze zwolnienia od podatku VAT. Jeśli dokonujący dostawy i nabywca złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów, właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części, zgodnie z art. 43 ust. 10 i ust. 11, wówczas dostawa opodatkowana jest na zasadach ogólnych, stawką 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.