Opodatkowanie odrębne | Interpretacje podatkowe

Opodatkowanie odrębne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opodatkowanie odrębne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Sam fakt dokonania wyboru sposobu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej preferencyjnym 19% podatkiem dochodowym, stanowi przesłankę dla utraty możliwości wspólnego opodatkowania dochodów obojga małżonków (nawet uzyskiwanych ze źródeł innych niż prowadzona działalność gospodarcza).
Fragment:
(...) Wyrokiem z 27 listopada 2007 r., sygn. akt I SA/Gd 883/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę J. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. w przedmiocie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym: W złożonym wniosku o udzielenie interpretacji skarżący podał, że w 2006 r. osiągał dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochody z tytułu umowy o pracę, osobistego świadczenia usług a także uczestnictwa w organach nadzorczych spółek prawa handlowego. Żona skarżącego osiągała dochody z tytułu umowy o pracę. Małżeństwo skarżącego trwało przez cały 2006 r. Pomiędzy małżonkami nie została zniesiona wspólność majątkowa. Zdaniem skarżącego, przychody uzyskane z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej powinien (...)
2011
1
lip

Istota:
Wspólne opodatkowanie małżonków nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków mają zastosowanie przepisy art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
(...) Skarżący J.K. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny skarżący podał, że w 2006 roku osiągał dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i dochody z tytułu umowy o pracę, osobistego świadczenia usług oraz uczestnictwa w organach nadzorczych spółek prawa handlowego. Żona skarżącego osiągała dochody z tytułu umowy o pracę. Małżeństwo skarżącego trwało przez cały 2006 rok i pomiędzy małżonkami nie została zniesiona wspólność majątkowa. Zdaniem skarżącego przychody uzyskane z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej powinien rozliczyć w oddzielnym zeznaniu podatkowym, natomiast z przychodów uzyskanych poza działalnością gospodarczą powinien rozliczać się wspólnie z żoną. (...)
2011
1
cze

Istota:
Dot. opodatkowania osoby samotnie wychowującą dziecko w sposób preferencyjny .
Fragment:
(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pani z dnia 29 grudnia 2006 r na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim z dnia 20 grudnia 2006 r. nr 1406/DDz/415-13/06 w sprawie udzielenia pisemnej informacji co do zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzeka zmienić postanowienie organu pierwszej instancji i uznać stanowisko podatnika zawarte we wniosku z dnia 5 grudnia 2006 roku - za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 05 grudnia 2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim wpłynął wniosek o udzielnie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. We wniosku tym przedstawiła Pani stan faktyczny sprawy z którego wynika, że jest stanu wolnego i wychowuje małoletnie dziecko. Wraz z synem stały meldunek ma (...)
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.