Opodatkowanie odrębne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opodatkowanie odrębne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Sam fakt dokonania wyboru sposobu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej preferencyjnym 19% podatkiem dochodowym, stanowi przesłankę dla utraty możliwości wspólnego opodatkowania dochodów obojga małżonków (nawet uzyskiwanych ze źródeł innych niż prowadzona działalność gospodarcza).

Fragment:

(...) Wyrokiem z 27 listopada 2007 r., sygn. akt I SA/Gd 883/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę J. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. w przedmiocie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym: W złożonym wniosku o udzielenie interpretacji skarżący podał, że w 2006 r. osiągał dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochody z tytułu umowy o pracę, osobistego świadczenia usług a także uczestnictwa w organach nadzorczych spółek prawa handlowego. Żona skarżącego osiągała dochody z tytułu umowy o pracę. Małżeństwo skarżącego trwało przez cały 2006 r. Pomiędzy małżonkami nie została zniesiona wspólność majątkowa. Zdaniem skarżącego, przychody uzyskane z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej powinien (...)

2011
1
cze

Istota:

Wspólne opodatkowanie małżonków nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków mają zastosowanie przepisy art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) Skarżący J.K. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny skarżący podał, że w 2006 roku osiągał dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i dochody z tytułu umowy o pracę, osobistego świadczenia usług oraz uczestnictwa w organach nadzorczych spółek prawa handlowego. Żona skarżącego osiągała dochody z tytułu umowy o pracę. Małżeństwo skarżącego trwało przez cały 2006 rok i pomiędzy małżonkami nie została zniesiona wspólność majątkowa. Zdaniem skarżącego przychody uzyskane z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej powinien rozliczyć w oddzielnym zeznaniu podatkowym, natomiast z przychodów uzyskanych poza działalnością gospodarczą powinien rozliczać się wspólnie z żoną. (...)

2011
1
maj

Istota:

Dot. opodatkowania osoby samotnie wychowującą dziecko w sposób preferencyjny .

Fragment:

(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pani z dnia 29 grudnia 2006 r na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim z dnia 20 grudnia 2006 r. nr 1406/DDz/415-13/06 w sprawie udzielenia pisemnej informacji co do zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzeka zmienić postanowienie organu pierwszej instancji i uznać stanowisko podatnika zawarte we wniosku z dnia 5 grudnia 2006 roku - za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 05 grudnia 2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim wpłynął wniosek o udzielnie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. We wniosku tym przedstawiła Pani stan faktyczny sprawy z którego wynika, że jest stanu wolnego i wychowuje małoletnie dziecko. Wraz z synem stały meldunek ma (...)