Opodatkowanie egzemplarzy autorskich | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opodatkowanie egzemplarzy autorskich. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy przychody uzyskiwane na podstawie opisanej wyżej umowy objęte są wyłączeniem,o którym mowa w art . 15 ust.3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów ,a zatem nie zaliczają się do samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej wymienionej w art.15 ust.2 ,a tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 – j.t. z późn. zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 03.2007 r. (uzupełnionego pismem z dnia 04.2007 r. oraz pismem z dnia maja 2007 r.)w sprawie opodatkowania podatkiem VAT usług wykonywanych w ramach umowy o dzieło wraz z którymi przekazywane są prawa autorskie informuję,że nie podzielam Pana stanowiska w sprawie. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Pana w piśmie z dnia 03.2007 r. (uzupełnionego pismem z dnia 04.2007 r. i z dnia maja 2007 r.) stanu faktycznego, wynika, że wykonuje Pan usługi polegające na projektowaniu plastycznym w postaci wizualizacji komputerowej związanych z budynkami świadczonym na rzecz Firmy Holenderskiej. Usługi te wykonuje Pan na podstawie umowy o współpracy,obejmującej również przeniesienie autorskich praw majątkowych do stworzonego przez siebie dzieła na zamawiającego.Do wniosku załączył Pan (...)