Opłata za wydanie zaświadczenia | Interpretacje podatkowe

Opłata za wydanie zaświadczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata za wydanie zaświadczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy zwrócone pracownikom wydatki z tytułu składek na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późn. zm.), art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.12.2006 r. o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych postanawia uznać stanowisko J. S.A., przedstawione we wniosku z dnia 21.12.2006 r., w kwestii kwalifikowania zwróconych pracownikom wydatków na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do źródła przychodów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za prawidłowe. W dniu 21.12.2006 r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy obowiązku zapłaty opłaty skarbowej od wniosków o udostępnienie informacji o podatnikach, ze zbioru danych gromadzonych w organie podatkowym, składanych przez komorników sądowych w związku z prowadzoną egzekucją.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) postanawia się Udzielić interpretacji dotyczącej obowiązku zapłaty opłaty skarbowej od wniosków o udostępnienie informacji o podatnikach ze zbioru danych gromadzonych w organie podatkowym składanych przez komorników sądowych związanych z prowadzoną egzekucją, stwierdzając że przedmiotowe wnioski podlegają opłacie skarbowej w wysokości 5,00 zł , zaś wydawane zaświadczenia na podstawie wniosku podlegają opłacie skarbowej w wysokości 11,00 zł. UZASADNIENIE Naczelnik Urzędu skarbowego w dniu 18.10.2005r. złożył , zgodnie z art.14 a § 2 Ordynacji Podatkowej, wniosek o udzielenie interpretacji prawa podatkowegoco do istnienia obowiązku zapłaty opłaty skarbowej. W związku z powyższym organ podatkowy wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art.l ust.l pkt 1 lita ustawy o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2004r. Nr 253 poz. 2532 ze zm. ) (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.