Opłata za wydanie zaświadczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata za wydanie zaświadczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy zwrócone pracownikom wydatki z tytułu składek na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późn. zm.), art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.12.2006 r. o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych postanawia uznać stanowisko J. S.A., przedstawione we wniosku z dnia 21.12.2006 r., w kwestii kwalifikowania zwróconych pracownikom wydatków na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do źródła przychodów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za prawidłowe. W dniu 21.12.2006 r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy obowiązku zapłaty opłaty skarbowej od wniosków o udostępnienie informacji o podatnikach, ze zbioru danych gromadzonych w organie podatkowym, składanych przez komorników sądowych w związku z prowadzoną egzekucją.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) postanawia się Udzielić interpretacji dotyczącej obowiązku zapłaty opłaty skarbowej od wniosków o udostępnienie informacji o podatnikach ze zbioru danych gromadzonych w organie podatkowym składanych przez komorników sądowych związanych z prowadzoną egzekucją, stwierdzając że przedmiotowe wnioski podlegają opłacie skarbowej w wysokości 5,00 zł , zaś wydawane zaświadczenia na podstawie wniosku podlegają opłacie skarbowej w wysokości 11,00 zł. UZASADNIENIE Naczelnik Urzędu skarbowego w dniu 18.10.2005r. złożył , zgodnie z art.14 a § 2 Ordynacji Podatkowej, wniosek o udzielenie interpretacji prawa podatkowegoco do istnienia obowiązku zapłaty opłaty skarbowej. W związku z powyższym organ podatkowy wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art.l ust.l pkt 1 lita ustawy o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2004r. Nr 253 poz. 2532 ze zm. ) (...)