Opłata za wydanie prawa jazdy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata za wydanie prawa jazdy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
21
lut

Istota:

Pobieranie opłat za wydanie prawa jazdy jest formą władztwa publicznego, zatem wskazana opłata nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

Wysokość opłat za wydanie prawa jazdy określa rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 219 poz. 2162 ze zm.). Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będący jednostką samorządu terytorialnego jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Jednocześnie Wnioskodawca w związku z wykonywaniem czynności urzędowych z zakresu administracji publicznej pobiera opłaty za wydanie prawa jazdy, których obowiązek wnoszenia i wysokość regulowany jest na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. ustawy o kierujących pojazdami i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach. Pobieranie wskazanej we wniosku opłaty nie wynika z zawartych przez Wnioskodawcę umów cywilnoprawnych, a stanowi wymóg nałożony przez przepisy prawa. W odniesieniu do wpływów będących przedmiotem wniosku (opłat za wydanie prawa jazdy) nie ulega wątpliwości, że w ramach tych zadań Wnioskodawca nie działa jako przedsiębiorca.