Opłata za korzystanie z pomieszczeń dodatkowych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata za korzystanie z pomieszczeń dodatkowych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów oraz stanowisk kiosków handlowych na targowiskach miejskich stanowiących własność gminy podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo z dnia 26 lipca 2004 r. (wpływ: 30.07.br) w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat za bezumowne korzystanie z gruntów oraz stanowisk kiosków handlowych na targowiskach miejskich stanowiących własność Gminy Miasto x. - uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) - (dalej ustawa o VAT) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym (...)