Opłata uzdrowiskowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata uzdrowiskowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy czynności pobierania opłaty uzdrowiskowej i przekazywania jej na rachunek bankowy Urzędu Miasta są usługami finansowymi, które wyłączają z możliwości opodatkowania przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? Jeśli nie, to jakie to są usługi i jaka jest stawka zryczałtowanego podatku dla tych usług?

Fragment:

(...) podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). W myśl art. 9 ww. ustawy inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Opłata uzdrowiskowa jest świadczeniem publicznoprawnym. W myśl art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) opłata uzdrowiskowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 ze zm.), za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach. Rada (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy słuszne jest stanowisko Spółki stwierdzające, że: w przypadku pobytu osób fizycznych nieprzekraczającego okresu jednej doby hotelowej (a nie doby kalendarzowej, czy też dnia), osoba przebywająca w hotelu, pensjonacie, domu wypoczynkowym nie jest zobowiązana do uiszczenia opłaty uzdrowiskowej. Natomiast w przypadku pobytu przekraczającego czas trwania jednej doby hotelowej, przebywający powinien uiścić opłatę za każdą dobę pobytu, włączając w to również pierwszą dobę.

Fragment:

(...) wypoczynkowym nie jest zobowiązana do uiszczenia wyżej wymienionej opłaty. Natomiast w przypadku pobytu przekraczającego czas trwania jednej doby hotelowej, przebywający powinien uiścić opłatę za każdą dobę pobytu, włączając w to również pierwszą dobę. Zdaniem tut. Organu podatkowego powyższe stanowisko jest zgodne z obowiązującym prawem. Przepis art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 84 ze zm.) stanowi, że opłata uzdrowiskowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach. Szczegółowe zasady ustalania, (...)