Opłata pasażerska | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata pasażerska. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy do wymienionych usług portowych ma zastosowanie stawka 0% na podstawie art. 83 ust 1 i ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz.535). Zdaniem Podatnika art. 83 w/w ustawy uprawnia Zarząd Portu Morskiego do opodatkowania świadczonych usług 0% stawką podatku VAT jako usługi świadczone na obszarze portów morskich polegające na obsłudze lądowych i morskich środków transportu , usług związanych z obsługą statków a także pozostałych usług służących bezpośrednim potrzebom środków transportu morskiego i ich ładunkom, z uwzględnieniem usług zaopatrzenia statków w wodę i energię.Z kolei pobieranie opłaty na fundusz socjalny i kulturalny dla marynarzy jako czynności nie wymienione w katalogu czynności opodatkowanych w świetle art.7 i art.8 ustawy (nie są ani towarem ani usługą) w ocenie podatnika nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

(...) ile zostaną spełnione warunki określone powołanymi przepisami. Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie z art. 83 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0 % podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, pod warunkiem prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie. Natomiast pobierana przez Podatnika opłata pasażerska związana z umożliwieniem wejścia pasażera na statek lub zejścia pasażera na teren portu korzysta z opodatkowania stawką w wysokości 0% na podstawie § 7 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 97, poz.970), który umożliwia zastosowanie preferencyjnego opodatkowania w odniesieniu do usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich, (...)