Opłata lokalna | Interpretacje podatkowe

Opłata lokalna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata lokalna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:

1. Czy "sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru" użyte w przepisie art.6 ust.9 pkt 1 ustawy z dnia 12.01.1991r . o podatkach i opłatach lokalnych w odniesieniu do deklaracji na podatek od nieruchomości składanej na dany rok podatkowy oznacza formularz deklaracji (replikę) zgodny układem graficznym określonym przez Radę Gminy, czyformularz zawierający dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości jak stanowi przepis art.6 ust.l3 cyt. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?
2.Czy złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zawierające większy zakres danych niż określony przez Radę Gminy ,obejmujący przykładowo numery Ksiąg Wieczystych, nazwę sądu, numery działek, adresy położenia, KRS, REGON, PKD lub wysokość miesięcznych rat podatku wypełnia dyspozycje przepisu art.6 ust.9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
3.Czy przepisy prawa podatkowego i prawa karnego skarbowego przewidują konsekwencje za złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, zawierające wszystkie informacje dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku ,w tym dane opisowe dotyczące nieruchomości, a które zostały sporządzone na formularzach wykorzystujących inny układ graficzny niż określony przez Radę Gminy?
Fragment:
(...) 1. Czy "sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru" użyte w przepisie art.6 ust.9 pkt 1 ustawy z dnia 12.01.1991r . o podatkach i opłatach lokalnych w odniesieniu do deklaracji na podatek od nieruchomości składanej na dany rok podatkowy oznacza formularz deklaracji (replikę) zgodny układem graficznym określonym przez Radę Gminy, czyformularz zawierający dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości jak stanowi przepis art.6 ust.l3 cyt. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych? 2.Czy złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zawierające większy zakres danych niż określony przez Radę Gminy ,obejmujący przykładowo numery Ksiąg Wieczystych, nazwę sądu, numery działek, adresy położenia, KRS, REGON, PKD lub wysokość miesięcznych rat podatku wypełnia dyspozycje przepisu art.6 ust.9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach (...)
2011
1
maj

Istota:

1. Czy wyrażenie „sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru" użyte w przepisie art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej ustawa o podatkach i opłatach lokalnych) w odniesieniu do deklaracji na podatek od nieruchomości składanej na dany rok podatkowyoznacza formularz deklaracji (replikę) zgodny z układem graficznym określonym przez Radę Gminy, przesyłanym później przez organ podatkowy, czy formularz zawierający dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości - jak stanowi przepis art.6 ust.13 cyt. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ?
2. Czy złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zawierające większy zakres danych niż określony przez Radę Gminy, obejmujący przykładowo numery Ksiąg Wieczystych, nazwę sądu, numery działek, adresy położenia nieruchomości,KRS, REGON, PKD lub wysokość miesięcznych rat podatku wypełnia dyspozycje przepisu art.6 ust.9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ?
Fragment:
(...) PISEMNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Burmistrz Gogolina działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), p o s t a n a w i a : - uznać uchwalony wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości jako wiążący dla podatnika. U Z A S A D N I E N I E ......................................... we wniosku Nr .............................. z dnia ....................... r., zwróciła się do Burmistrza Gogolina o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego składania deklaracji na podatek od nieruchomości. Wnioskodawca wyczerpująco przestawił stan faktyczny, własne stanowisko w sprawie oceny prawnej tego stanu prawnego, złożył oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Poniżej przedstawiono pytania spółki oraz kolejne na nie odpowiedzi. 1. Czy wyrażenie „sporządzone na formularzu według (...)
2011
1
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.