Opłata ewidencyjna | Interpretacje podatkowe

Opłata ewidencyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata ewidencyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy pobierana opłata ewidencyjna przy dokonywaniu badań technicznych pojazdów podlega zaewidencjonowaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów po stronie przychodów i kosztów?
Fragment:
(...) art. 24 ust. 2 cyt. ustawy o podatku dochodowym u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności gospodarczej jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 a kosztami uzyskania (...). Jak wynika z cytowanych przepisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów należy ewidencjonować tylko przychody podlegające opodatkowaniu oraz koszty ich uzyskania. W związku z tym, że pobierana opłata ewidencyjna nie stanowi przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu a więc nie bierze udziału przy ustaleniu dochodu nie podlega wpisaniu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów zarówno jako przychód jak też koszt podatkowy. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że stanowisko Pani wyrażone we wniosku jest prawidłowe. (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług opłata ewidencyjna z tytułu badania diagnostycznego pojazdu?
Fragment:
(...) udzielanie licencji lub upoważnianie do korzystania z licencji oraz przeniesienie autorskiego prawa majątkowego w rozumieniu przepisów prawa autorskiego - w odniesieniu do programu komputerowego. Z powyższych definicji wynika, iż pobór podatków oraz opłat lokalnych będących zobowiązaniami podatkowymi pobieranymi przez jednostki budżetowe nie mieści się w pojęciu definicji towarów i usług, a zatem nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Tak więc jeżeli pobierana przez Urząd opłata ewidencyjna, której sposób pobierania, ewidencjonowania i przekazywania został opublikowany w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej, o której mowa w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 227, poz. 2254) - zaliczana jest do kategorii podatków bądź opłat lokalnych będących zobowiązaniami podatkowymi to wówczas nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. (...)
2011
1
lut

Istota:
Podatnik zwraca się z zapytaniem czy opłata ewidencyjna pobrana za wpisanie do dowodu rejestracyjnego wyniku pozytywnego badania technicznego pojazdu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. U. Nr 227, poz. 2254), nie podlegająca ustawie o podatku VAT , winna być wykazana na paragonach kasy rejestrującej jako sprzedaż zwolniona. Uważamy , że pobieranie opłaty ewidencyjnej w wysokości 2 zł i wykazanie jej w kasie fiskalnej jako sprzedaż zwolniona z innymi opłatami jest zgodna z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. U. Nr 227, poz. 2254), § 3 pkt 5.
Fragment:
(...) kolejnego terminu badania technicznego. Powyższy wpis nierozerwalnie łączy się ze świadczonymi przez Państwa usługami dotyczącymi przeglądów pojazdów. Jak wynika z dołączonej przez Państwo opinii klasyfikacyjnej nr OK-5672/KU-42/06-1767/04 z dnia 25.03.2004 r. wydanej przez Urząd Statystyczny w Łodzi – Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, usługa polegająca na wpisie do dowodu rejestracyjnego kolejnego terminu badania technicznego (za którą pobierana jest opłata ewidencyjna) nie stanowi kryterium klasyfikacyjnego wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Z uwagi na fakt, iż wpisywanie wyniku badani technicznego nie stanowi usługi w rozumieniu klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej nie stosuje się więc do nich ustawy o VAT. Odpowiadając na Państwa zapytanie należy wskazać iż zgodnie z art. 29 ust 1 ustawy o VAT , podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi w tym również w zakresie handlu i (...)
2011
1
sty

Istota:
Czy opłata ewidencyjna pobierana za pozytywne badanie techniczne jest zwolniona z VAT?
Fragment:
(...) w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego informuję: w ww. piśmie Spółka pyta czy:- prowadząc stację diagnostyczną ( badanie pojazdów), za każde pozytywne badanie pojazdu jest doliczana opłata ewidencyjna w wysokości 2,00 zł - jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czy też sprzedażą zwolnioną; Ponadto Spółka pisze, że opłata ewidencyjna , została ujęta przez Spółkę jako sprzedaż zwolniona z symbolem PKWiU ex 75 - usługi w zakresie administracji publicznej wg zał. nr 2 do ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującej do 30.04.2004 r. (Dz. U. Z 1993 r. Nr 11 poz. 50 ze zm.) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem” podlega między innymi odpłatna (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.