Opłata abonamentowa | Interpretacje podatkowe

Opłata abonamentowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata abonamentowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. W związku z wejściem w życie z dniem 1.05.2004 r. przepisów ustawy z 11.03.2004 r. powstały wątpliwości odnośnie stosowania podatku od towarów i usług od pobieranych przezSpółkę opłat za przyłączanie do sieci.2. Taryfa dla energii elektrycznej zatwierdzona dla ZKE SA określa stawki opłat za nielegalny pobór energii elektrycznej na podstawie cen i stawek zawartych w taryfie, pomniejszonych o podatek od towarów i usług - czyli w wartości netto.3. W razie nie dotrzymania umownych warunków zakupu i sprzedaży energii elektrycznej na rynku dobowo - godzinowym Spółka może otrzymywać odszkodowania lub też sama płacić kontrahentom, jako rekompensatę za poniesione dodatkowe koszty związane z alternatywnym zakupem lub sprzedażą energii na rynku bilansującym.4. W razie wystąpienia szkód w majątku spowodowanych przez osoby postronne Spółka obciąża sprawców w wysokości wydatków poniesionych dla przywrócenia stanu poprzedniego. Przykładem takich zdarzeń są kradzieże przewodów z linii energetycznych, uszkodzenie słupów energetycznych w wyniku kolizji komunikacyjnych itp.5. Wobec określenia w art. 29 ust. 1 ustawy, że obrotem jest także "inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usługi" powstała wątpliwość odnośnie wystąpienia podatku od towarów i usług od kwot pieniężnych otrzymywanych od kontrahentów na budowę urządzeń energetycznych.6. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 2 ustawy obowiązującej do 30.04.2004 r. nie podlegało nieodpłatne przekazanie (przyjęcie) środków trwałych.
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. wg stanu na dzień 31.12.2004r.) – po zweryfikowaniu informacji Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie zawartych w piśmie Nr PP.2-443/48/04 z dnia 12 lipca 2004 r. na złożone zapytanie wyjaśniam, co następuje. W przypadku nielegalnego pobierania energii elektrycznej z sieci zgodnie z art. 157 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 roku Nr 153 poz. 1504 z późn. zm.) przedsiębiorstwo energetyczne pobiera opłaty za nielegalnie pobraną energię elektryczną w wysokości określonej w taryfach. Wobec czego czynnościami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług jest również dostawa energii elektrycznej, której pobranie zostało dokonane m.in. Bez umowy zawartej ze sprzedawcą bądź niezgodnie z warunkami określonymi w umowie, za które pobierane są (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej można zaliczyć opłatę za abonament telefoniczny i pakiet internetowy?
Fragment:
(...) Z treści zapytania wynika, że telefon stacjonarny oraz pakiet internetowy TP SA zarejestrowany jest na Pani nazwisko i adres zamieszkania, pod którym znajduje się również siedziba firmy. W związku z tym uważa Pani, że opłatę za abonament telefoniczny oraz pakiet internetowy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r., Nr. 14, poz. 176 z późn. zm. ), kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 cyt. ustawy. W przypadku gdy podatnik dysponuje telefonem stacjonarnym we własnym miejscu zamieszkania, gdzie zarejestrowana jest również siedziba firmy, to do kosztów działalności gospodarczej nie można zaliczyć opłat za abonament telefoniczny. Telefon w miejscu zamieszkania z założenia służy przede (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.