Opinia klasyfikacyjna | Interpretacje podatkowe

Opinia klasyfikacyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opinia klasyfikacyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy produkt EM- Probiotyk jest objęty 7% stawką podatku VAT w świetle ustawy o podatku od towarów i usług?.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie przepisów art.14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej określenia stawki opodatkowania podatkiem od towarów i usług produktu EM-Probiotyk, na podstawie załączonej do wniosku opinii klasyfikacyjnej wydanej przez Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi (PKWiU 24.41.60.50) - w świetle przepisów art. 41 ust. 1 oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach postanawia uznać za nieprawidłowe stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 29.01.2007r., złożonym 30.01.2007r. , uzupełnionym dn.01.03.2007r. U Z A S A D N I E N I E Stan faktyczny i stanowisko podatnika w (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy produkt EM- Refresh jest objęty 22% stawką podatku VAT w świetle ustawy o podatku od towarów i usług?.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej określenia stawki opodatkowania podatkiem od towarów i usług produktu EM-Refresh (płyn do odświeżania pomieszczeń), na podstawie załączonej do wniosku opinii klasyfikacyjnej wydanej przez Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi (PKWiU 24.51.41) - w świetle przepisu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach postanawia uznać za prawidłowe stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 29.01.2007r., złożonym 30.01.2007r. , uzupełnionym dn.01.03.2007r. U Z A S A D N I E N I E Stan faktyczny i stanowisko (...)
2011
1
maj

Istota:
1.Czy usługi w zakresie wydawania opinii w zakresie projektowania budowlanego, sprawowania nadzorów budowlanych, kierowania robotami budowlanymi, badania i oceny stanu technicznego budynków i budowli na rzecz sądów powszechnych, policji oraz prokuratury podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?2.Która ze stron jest płatnikiem podatku od w/w usług?3.Jaka jest stawka tego podatku i co stanowi podstawę jego naliczenia?4.W jakim termine winien być podatek naliczony i odprowadzony?5.Jak powinny być dokumentowane te czynności dla potrzeb organów skarbowych?
Fragment:
(...) AD.1. i 2 Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Jednakże, o czym mowa w pkt. 3 tegoż artykułu, za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności wymienionych w art. 13 pkt. 6 ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 2000 Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), tj. przychodów uzyskanych z tytułu świadczenia usług w ramach działalności wykonywanej osobiście przez osoby, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów zlecił wykonywanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym, jeżeli: 1) z tytułu (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.