Opiekunka do dziecka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opiekunka do dziecka. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy osoba prowadząca gospodarstwo domowe jako strona umowy aktywizacyjnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnie 2004r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 99 poz. 1001 ze zm.) ma obowiązek odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłaconego opiekunce do dziecka i czy musi za nią składać deklaracje podatkowe.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GRUDZIĄDZU działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po przeanalizowaniu wniosku z dnia 10.03.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 21.03.2006r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pani indywidualnej sprawie p o s t a n a w i a uznać przedstawione przez stronę stanowisko za nie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa UZASADNIENIE Stan faktyczny sprawy: W dniu 23.01.2006r. zawarła Pani z Panią ... umowę o świadczenie usług w gospodarstwie domowym w trybie art. 61b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy (Dz. U z 2004r. Nr 99 poz. 1001 ze zm.), którą zarejestrowała Pani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu i zgłosiła Pani w ZUS O/Toruń Inspektorat w Grudziądzu. Chcąc dopełnić obowiązku płatnika zaliczki na (...)