ZP/443-07/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy w świetle przepisów ustawy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej ma prawo żądania faktur VAT ze stawką 7 % od dostawców usług związanych z remontem, budową i bieżącą konserwacją obiektów przychodni, w których prowadzi działalność medyczną ?

ZP/443-07/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. opieka zdrowotna
  2. stawki podatku
  3. usługi budowlano-montażowe
  1. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy (ustawa z 8 stycznia 1993 r.) -> Podatek od towarów i usług

Na podstawie § 66 ust.1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia ministra finansów z dnia 24 grudnia 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U Nr 224, poz.2229) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2004 r., stawkę podatku wymienioną w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz.50 ze zm.) obniża się do wysokości 7 % dla materiałów i usług (robót) budowlanych określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, w którym pod pozycją 86 podpunkt 8) jest wykazana „budowa, remonty i bieżąca konserwacja budynków szpitali i zakładów opieki medycznej (PKOB ex 1264) -z wyłączeniem klinik weterynaryjnych”.

W związku z powyższym stanem prawnym przedstawiony usługi remontowe, budowa i bieżąca konserwacja budynku przychodni powinna być opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 7 %.

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.