P-2-443/11/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Na wstępie informuję, że wobec mojej firmy nie toczy się postępowanie podatkowe ani kontrolne. Prowadzę działalność gospodarczą od 1.09.1998 r. zarejestrowaną najpierw pod nazwą „Poradnictwo .........." ze zmianą nazwy 12.05.2000r na „X- Ośrodek ...". Z leczeniem osób uzależnionych jestem związana zawodowo od 1989 r., kiedy to skończyłam studia magisterskie. Od 1998 r. rozpoczęłam działalność gospodarczą i byłam podnajmowana przez Zespół Opieki Zdrowotnej, Ośrodek Szkoleniowy, "S" c. Prowadziłam również własną praktykę leczniczą w zakresie uzależnień. Po zakupieniu lokalu użytkowego przeznaczonego na działalność medyczną przy ul. X ze wspólnego majątku mojego i męża powstała możliwość zorganizowania prywatnej placówki odwykowej świadczącej profesjonalne usługi dla osób uzależnionych i ich rodzin. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5.03.1998 r. w sprawie Zakładów Lecznictwa Odwykowego artykuł 9 i 12 ust. 1 ośrodek spełniał wszystkie wymogi regulowane rozporządzeniem (zał. nr 2). Został również odebrany przez Sanepid. Obecnie prowadzi w nim swoją działalność dwóch lekarzy psychiatrów. Art. 10 ust. 1 o Zakładach Opieki Zdrowotnej określa, że świadczenia mogą być udzielane jedynie przez personel o odpowiednich kwalifikacjach (zał. nr 1).W 1999 r. otrzymałam certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień w zakresie samodzielnego prowadzenia psychoterapii uzależnień ( zał. nr 3 ). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności symbol 85. 14. A obejmuje działalność paramedyczną, nie zawiera jednak on prowadzonej przeze mnie działalności w żadnym z punktów. Zgodnie z otrzymaną z Urzędu Statystycznego w Łodzi interpretacją złożonego przeze mnie wniosku opisującego funkcjonowanie ośrodka mieszczę się w dwóch grupowaniach :
-konsultacje lekarskie i lecznictwo odwykowe PKWiU 85.12.1
-udzielanie porad przez psychologów i terapeutów uzależnień PKWiU 85.14.13-00.00.(zał.nr5).
W związku z przedstawioną dokumentacją uważam, że prowadzona przeze mnie i zespół podnajmowanych specjalistów działalność wobec osób uzależnionych i ich rodzin spełnia wymogi nowocześnie prowadzonego leczenia. Pacjenci otrzymują faktury na których mają wpisany symbol 85 i nie podlegali opodatkowaniu Vatem. Uważam, że moja działalność w zakresie leczenia odwykowego w warunkach ambulatoryjnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Proszę o rozpatrzenie mojego zapytania i wydanie własnej opinii. Przychody w poszczególnych latach mojej działalności wynosiły: Przychód 1999 19.743.342000 43.689.292001 64.733.18 + wynajem 20802002 49.580.92 +wynajem 58002003 44.559.23 +wynajem 5800. Pragnę dodać, że podczas prowadzenia przeze mnie działalności zawodowej miały również miejsce sytuacje, gdy zawierałam umowę z Zakładem Opieki Zdrowotnej, wykonywałam swoją pracę i nie otrzymywałam za nią wynagrodzenia. W związku z zakresem prowadzonej działalności placówka ta jak dotychczas nie uzyskuje dochodu (podobnie jak wszystkie inne placówki Służby Zdrowia w Polsce), ponieważ koszty prowadzenia ośrodka są bardzo wysokie i nie otrzymujemy dotacji z żadnej instytucji budżetowej.

P-2-443/11/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
  2. opieka zdrowotna
  1. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy (ustawa z 8 stycznia 1993 r.) -> Podatek od towarów i usług -> Stawki podatku

Ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w art. 4 pkt 2a przy definiowaniu usług odwołuje się do klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Dla określenia stawki podatku VAT znaczenie podstawowe mają właśnie klasyfikacje statystyczne. Odpowiedzialność zaś za prawidłową klasyfikację statystyczną świadczonych usług ponosi sam podatnik, a rolą organu podatkowego jest wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy i jego ocena w świetle przepisów prawa podatkowego, a w tym przypadku przyjęcie odpowiedniej stawki podatku VAT na podstawie opinii statystycznej. Organ podatkowy nie jest bowiem właściwy do klasyfikowania usług i nie może wchodzić w kompetencje organów statystycznych.

Urząd Statystyczny w Łodzi zaklasyfikował Pani działalność do trzech grupowań (PKWiU 85.12.1, PKWiU 85.14.13-00.00, PKWiU 85.11.1). W świetle przedstawionego stanu faktycznego, który nie określa jednoznacznie rodzaju działalności przez Panią wykonywanej tut. organ podatkowy nie jest w stanie przyporządkować odpowiedniej stawki podatku VAT.

Na podstawie obowiązujących przepisów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy o VAT poz. 20 usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług paramedycznych oraz mierzenia ciśnienia tętniczego poza placówkami ochrony zdrowia o symbolu PKWiU ex 85 są zwolnione od opodatkowania podatkiem VAT

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
PPE/443-1/04/DW | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.