Opcja zakupu | Interpretacje podatkowe

Opcja zakupu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opcja zakupu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Premia Opcyjna związana z przyznaną Spółce Opcją Zakupu, wymagalna po dniu rezygnacji po dniu rezygnacji z realizacji Opcji Zakupu, tj. po Dniu Wykonania Opcji, stanowi koszt uzyskania przychodów dla Spółki, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („ustawa o CIT”), który winien być rozpoznany dla celów podatkowych na podstawie i w trybie art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o CIT, tj. na zasadzie memoriałowej (w dacie poniesienia)? W związku z powyższym, czy Spółka postąpiła prawidłowo zaliczając jednorazowo Premię Opcyjną do kosztów uzyskania przychodów w dniu, na który koszt ten został ujęty w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury, następujący po dniu 5 grudnia 2011 r., tj. po dniu rezygnacji z realizacji Opcji Zakupu?
Fragment:
Spółka zobowiązała się zapłacić na rzecz Y Premię Opcyjną za przyznaną jej przez Y Opcję Zakupu niezależnie, czy Opcja Zakupu zostanie przez Spółkę wykonana czy nie. Premia Opcyjna miała być płatna w terminie zapłaty za akcje spółki X, a jeżeli Opcja Zakupu nie byłaby wykonana w terminie 4 dni roboczych od Dnia Wykonania Opcji. Y miała wystawić w ciągu jednego dnia od Dnia Wykonania Opcji Spółce fakturę obejmującą wysokość Premii Opcyjnej. Premia Opcyjna wynosiła 50% wartości wynikającej z różnicy pomiędzy Ceną Akcji (Z) za jedną akcję spółki X a ceną jednej akcji spółki X na zamknięciu sesji notowań na NewConnect w dniu 5 grudnia 2011 r., wyrażoną w wartościach bezwzględnych, pomnożoną przez liczbę akcji spółki X będącej przedmiotem Opcji Zakupu. Za niewykonanie przez Spółkę Opcji Zakupu przyjęto: niezłożenie w dniu 5 grudnia 2011 r. przez Spółkę Zawiadomienia o Wykonaniu Opcji, złożenie w dniu 5 grudnia 2011 r. oświadczenia o odmowie wykonania Opcji Zakupu, złożenie przez Spółkę Zawiadomienia o Wykonaniu Opcji dla liczby akcji spółki X niższej niż Q, odmowa nabycia akcji spółki X. W przypadku wykonania Opcji Zakupu, wciągu 4 dni roboczych od Dnia Wykonania Opcji Strony miały podpisać umowę sprzedaży akcji spółki X („ Umowa sprzedaży Akcji ”).
2013
12
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Opcja zakupu
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.