Olimpiada | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to olimpiada. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
20
sie

Istota:

Jak należy traktować opisane stypendium – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 115 ustawy, a więc jako zwolnione z podatku dochodowego w całości, czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy, a więc wolne od podatku do kwoty 3.800 zł?

Fragment:

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest laureatem Olimpiady Przedsiębiorczości. Jest to olimpiada interdyscyplinarna dla uczniów szkół średnich organizowana w oparciu o przepisy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jedną z nagród w Olimpiadzie jest stypendium, w wysokości 5.000 zł, wypłacane w dziesięciu miesięcznych transzach po 500 zł, fundowane przez Partnera Olimpiady – Bank X, a wypłacane przelewami bankowymi z konta Fundacji Banku X. Wnioskodawca zaznaczył, iż przyjmując terminologię występującą w tytułach przelewów z Fundacji Banku X („ stypendium dla laureata Olimpiady Przedsiębiorczości ”), należy stwierdzić, że Wnioskodawca otrzymał stypendium. Jednakże zwrócić należy uwagę na bezpośredni związek między uzyskaniem tytułu laureata Olimpiady, a otrzymywaniem stypendium – jest ono, jak zostało napisane w materiałach promocyjnych Olimpiady, formą uhonorowania laureatów Olimpiady przez Bank X i Fundację Banku X. Ponadto, na stronie internetowej i w publikacjach organizatora Olimpiady stypendium wymieniane jest wśród „ nagród i uprawnień ”. Na podstawie tych przesłanek, Wnioskodawca podał w opisie stanu faktycznego, że jest to nagroda (wygrana) w Olimpiadzie, zgodnie z powszechnie przyjmowanym znaczeniem tych słów.

2014
20
sie

Istota:

Jak należy traktować opisane stypendium – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 115 ustawy, a więc jako zwolnione z podatku dochodowego w całości, czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy, a więc wolne od podatku do kwoty 3.800 zł?

Fragment:

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest laureatem Olimpiady Przedsiębiorczości. Jest to olimpiada interdyscyplinarna dla uczniów szkół średnich organizowana w oparciu o przepisy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jedną z nagród w Olimpiadzie jest stypendium, w wysokości 5.000 zł, wypłacane w dziesięciu miesięcznych transzach po 500 zł, fundowane przez Partnera Olimpiady – Bank X, a wypłacane przelewami bankowymi z konta Fundacji Banku X. Wnioskodawca zaznaczył, iż przyjmując terminologię występującą w tytułach przelewów z Fundacji Banku X („ stypendium dla laureata Olimpiady Przedsiębiorczości ”), należy stwierdzić, że Wnioskodawca otrzymał stypendium. Jednakże zwrócić należy uwagę na bezpośredni związek między uzyskaniem tytułu laureata Olimpiady, a otrzymywaniem stypendium – jest ono, jak zostało napisane w materiałach promocyjnych Olimpiady, formą uhonorowania laureatów Olimpiady przez Bank X i Fundację Banku X. Ponadto, na stronie internetowej i w publikacjach organizatora Olimpiady stypendium wymieniane jest wśród „ nagród i uprawnień ”. Na podstawie tych przesłanek, Wnioskodawca podał w opisie stanu faktycznego, że jest to nagroda (wygrana) w Olimpiadzie, zgodnie z powszechnie przyjmowanym znaczeniem tych słów.