Olej roślinny | Interpretacje podatkowe

Olej roślinny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to olej roślinny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy podatnik posiadający zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego i stosowny wpis do rejestru wytwórców, który produkuje olej roślinny w części przeznaczony do sprzedaży na cele jadalne, a w części na cele przemysłowe (do produkcji biopaliw):1. jest zobowiązany dokonywać produkcji oleju jadalnego w składzie podatkowymi i czy całości produkcji podlegać będzie wymogom rozliczenia składu podatkowego? 2. czy możliwe jest produkowania oleju roślinnego z przeznaczeniem do produkcji biopaliw poza składem podatkowym, 3. czy od wyprodukowanego poza składem podatkowym oleju roślinnego przeznaczonego następnie na cele przemysłowe (do produkcji estrów) należy naliczać podatek akcyzowy i według jakich zasad i stawek.
Fragment:
(...) przeznaczone do paliw ciekłych i biopaliw ciekłych w rozumieniu innych przepisów, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, zwolnione są od akcyzy. Istota objęcia czystego oleju roślinnego jako biokomponentu szczególnym nadzorem podatkowym i wytwarzaniem w składzie podatkowym, sprowadza się do kontroli jego ilości i jakości, przebiegu procesów technologicznych, ruchu towarowego oraz dokumentacji prowadzonej w powyższych zakresach. Natomiast, czysty olej roślinny jako biopaliwo, produkowane z naruszeniem warunków i form określonych przepisami prawa, np. produkowany poza składem podatkowym czy niewykorzystany przez rolnika wyłącznie na własny użytek, podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym według stawki 1.882,00zł za 1000 litrów. Powyższych odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu sporządzenia niniejszego postanowienia. (...)
2011
1
maj

Istota:
Wytwarzanie surowego oleju rzepakowego i oferowanie go jako surowca służącego innym firmom do wytworzenia biokomponentów nie musi odbywać się w składzie podatkowym. Nie można bowiem przyjąć, że wytwórca takiego oleju decyduje o bezpośrednim przeznaczeniu oleju do celów napędowych. O takim celu decyduje dopiero producent biokomponentu.
Fragment:
(...) i zamierza go oferować jako surowiec służący innym firmom do wytworzenia biokomponentów, to nie można przyjąć, że decyduje on o bezpośrednim przeznaczeniu takiego oleju do celów napędowych. O takim celu decyduje bowiem dopiero producent biokomponentu. Ponadto zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199 ze zm.) jako biokomponent traktuje się bioetanol, biometanol, ester, dimetyloeter, czysty olej roślinny oraz węglowodory syntetyczne. Przepis ten stanowi więc, iż biokomponentem nie jest każdy olej rzepakowy, tym bardziej surowy, lecz wyłącznie tzw. czysty olej rzepakowy. Dla produkcji takiego wyrobu ww. ustawa przewiduje w art. 5 ust. 1 pkt 3 wymóg prowadzenia składu podatkowego. Reasumując należy stwierdzić, iż produkcja surowego oleju rzepakowego, który posłuży dopiero do produkcji biokomponentów nie musi odbywać się w składzie podatkowym. Wobec powyższego (...)
2011
1
maj

Istota:
Wytwarzanie surowego oleju rzepakowego i oferowanie go jako surowca służącego innym firmom do wytworzenia biokomponentów nie musi odbywać się w składzie podatkowym.Nie można bowiem przyjąć, że wytwórca takiego oleju decyduje o bezpośrednim przeznaczeniu oleju do celów napędowych. O takim celu decyduje dopiero producent biokomponentu.
Fragment:
(...) być surowcem służącym innym firmom do wytworzenia biokomponentów, to nie można przyjąć, że decyduje On o bezpośrednim przeznaczeniu takiego oleju do celów napędowych. O takim celu decyduje bowiem dopiero producent biokomponentu. Ponadto należy zauważyć, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199 ze zm.) jako biokomponent traktuje się bioetanol, biometanol, ester, dimetyloeter, czysty olej roślinny oraz węglowodory syntetyczne. Przepis ten stanowi więc, iż biokomponentem nie jest każdy olej rzepakowy, tym bardziej surowy, lecz wyłącznie ww. wyroby. W świetle postanowień art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego musi posiadać jedynie wytwórca biokomponentu. Reasumując należy stwierdzić, iż w zakresie planowanej przez Zainteresowanego działalności dotyczącej surowego oleju rzepakowego nie jest wymagane zezwolenie na prowadzenie (...)
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.