Określenie warunków zamówienia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to określenie warunków zamówienia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

Jednostka zwraca się z pytaniem jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować sprzedaż specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgłaszającym się do przetargu uczestnikom.

Fragment:

(...) Jednostka zwróciła się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi o klasyfikację prowadzonej sprzedaży. Urząd Statystyczny w Łodzi nie sklasyfikował przedmiotowej sprzedaży, stwierdzając, iż mieści się ona w działalności podstawowej Zarządu. Zgodnie z art.41 ust.13 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz.535) towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art.5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22 %. Wobec powyższego sprzedaż specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgłaszającym się do przetargu uczestnikom opodatkowana będzie stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22 %. (...)